>

Ankstyvoji intervencija

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Kas yra Ankstyvosios intervencijos  programa?

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) yra parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „FreD goes net“, kuriame dalyvavo 17 Europos Sąjungos šalių. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą  adaptuoti Programą ir nuo 2013 metų ją diegia Lietuvoje.

Ankstyvosios_prevencijos_programa.jpg

Ši Programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 14-21m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms  ir  baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Kaip įgyvendinama Ankstyvosios intervencijos programa?

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu  Nr. V-60/V-39 patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Šio teisės akto pagrindu reglamentuota savivaldybių visuomenės sveikatos biurų kartu su pedagoginėmis psichologinėmis ar švietimo pagalbos tarnybomis bendra veikla organizuojant ir teikiant pagalbą eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus jauniems asmenims. Teisės aktą galima rasti čia. Programos dalyvių registraciją miestuose vykdo Visuomenės sveikatos biurai, o visiems baigusiems Programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.  

Vaizdo klipas, skirtas Ankstyvosios intervencijos programai:Tinklalaidė "ką daryti įklimpus?"

 

Kas gali vesti Ankstyvosios intervencijos programą?

Šią programą gali vesti švietimo pagalbos ar pedagoginių psichologinių tarnybos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai), savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai ir kiti specialistai, baigę teisės aktų nustatyta tvarka akredituotąAnkstyvosios intervencijos mokymo programą. Mokymų programos bendra trukmė – 22 val., 16 val. iš jų yra skirtos teoriniam ir praktiniam pasirengimui dirbti su metodika bei 6 val., kurios yra numatytos dalyvavimui supervizijose, kurias Departamentas organizuoja per vienerius metus, programos dalyviui baigus mokymus, žinių tobulinimui ir įvertinimui bei  patirtiems pasidalijimui.

Ansktyvosios intervencijos programos ataskaitos:

·   Ankstyvosios intervencijos programos 2023 m. ataskaita

·   Ankstyvosios intervencijos programos 2022 m. ataskaita

·    Ankstyvosios intervencijos programos 2021 m. ataskaita

·    Ankstyvosios intervencijos programos 2020 m. ataskaita

·    Ankstyvosios intervencijos programos 2019 m. ataskaita

·    Ankstyvosios intervencijos programos 2018 m. ataskaita

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS METODINĖS DIENOS:

Plačiau apie Ankstyvosios prevencijos programą Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašuose:

·    Ankstyvosios intervencijos programa – kaip pakviesti?

·    Pagalbos galimybės jaunimui, nereguliariai vartojančiam alkoholį ar narkotikus

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Prevencijos koordinavimo skyriaus vedėją Aušrą Želvienę tel. +370 690 58 311 , el. paštas: [email protected]

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-19