Departamento darbo apmokėjimo sistema

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kintamąją dalį ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčius

 

Pareigybių pavadinimai

Etatų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Etatų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

2023 m.

2024 I ketv.

Įstaigos vadovai ir karjeros valstybės tarnautojai

 

Direktorius

-

-

1

4999

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas

1

*

1

*

Skyriaus vedėjas

6

2798

5

2869

Vyresnysis patarėjas

1

*

-

-*

Patarėjas

5

2279

5

2392

Vyriausiasis specialistas

12

2053

11

2114

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

Patarėjas

1

*

1

*

Vyriausiasis specialistas

10,25

1847

10,75

1902

Specialistas

1

*

1

*

Vairuotojas

1

*

1

*

 

2024 m. darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2024 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos (atlyginimo) bazė – 1785,40 eurai. Pareiginės algos (atlyginimo) bazė susieta su 2022 metų vidutiniu mėnesiniu šalies darbo užmokesčiu. 

Informacija apie NTAKD darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pastaba. *Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04- 18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr. 1721 redakcija) 18 p.).

 

Veiklos administravimo skyriaus patarėja Jūratė Kučinskienė

Atnaujinimo data: 2024-05-02