Kolegijos, komisijų ir darbo grupių veikla

Etikos komisija

Komisijos sudėtis

Komisijos darbo reglamentas

Tarpžinybinė psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisija

Komisijos sudėtis

Komisijos Reglamentas
Tarpinstitucinė veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisija

Tarpinstitucinė narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244, 12.2 punktu ir siekiant užtikrinti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir bendrų veiksmų derinimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityje 2020 m. balandžio 29 d. sudaryta Tarpinstitucinė narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisija (toliau – Komisija).
Komisiją sudaro: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės vartotojų teisių tarnybos, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro atstovai.
Komisijos pagrindinis uždavinys- ieškoti bendrų sprendimų gerinant cheminių medžiagų, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, priežiūrą ir kontrolę bei įgyvendinti priimtus sprendimus.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kolegija ​

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kolegija yra patariamoji Departamento direktoriaus institucija, sudaryta siekiant darniai priimti veiksmingus sprendimus ir koordinuoti veiksmus Departamento kompetencijai priskirtais klausimais.

Atnaujinimo data: 2024-04-08