Tyrimai ir apklausos

Tarptautiniai tyrimai

Metai

Eurobarometro tyrimas „Narkotikų poveikis bendruomenėms“ >> plačiau EN

2022

Eurobarometro tyrimo „Narkotikų poveikis bendruomenėms“ pagrindinių Lietuvos ir kitų ES šalių palyginimas > > plačiau LT

2022

Nuotekomis pagrįstos epidemiologijos taikymas tiriant stimuliuojančių narkotikų, alkoholio ir tabako vartojimą Lietuvoje > > plačiau EN

2021

Eurobarometro tyrimas „Požiūris į tabako gaminius ir elektronines cigaretes” > > plačiau EN

2020

ESPAD 2019 Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas Lietuvoje > > plačiau LT

2019

ESPAD 2019 Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas > > plačiau EN

2019

HBSC 2018 tyrimas Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata: 2018 m. situacija ir tendencijos > > plačiau LT

2018

HBSC 2018, 1 dalis. Sveikos gyvensenos tyrimas tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Pagrindinės tendencijos >> plačiau EN

2018

HBSC 2018, 2 dalis. Sveikos gyvensenos tyrimas tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Pagrindiniai rezultatai >> plačiau EN

2018

Eurobarometro tyrimas „Požiūris į tabako gaminius ir elektronines cigaretes" >> plačiau EN 

2017

RARHA SEAS tyrimas >> plačiau EN

2016

PSO Europos regiono biuro  ataskaita ,,Visuomenės sveikatos pasiekimai ir praleistos galimybės“  >> plačiau EN

2016

Nacionalinio lygmens tyrimai

 

Metai

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp naktinio pasilinksminimo vietų lankytojų tyrimas. Tyrimo ataskaita, infografikai2022

Alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių mažmeninės prekybos vietų išdėstymo pagal savivaldybių išduotas licencijas 2023 metų tyrimas >> plačiau

2023

Lietuvos gyventojų elektroninių cigarečių ir kaitinamojo tabako gaminių vartojimo paplitimo ir įpročių tyrimas >> plačiau

2022
Jaunimo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. Ataskaita, infografikai.  2022

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje (infografikai). Juos rasite čia 

2021

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004-2021 m. (Alkoholio vartojimo įpročiai)  >> plačiau2021
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004-2021 m. >> plačiau2021

Alkoholio vartojimo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui vertinimas: mirtingumo ir prarasto produktyvumo analizė >> plačiau

2021

Prevencija darbo vietose: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2014 – 2021 m. vykdytų tyrimų rezultatų apžvalga >> plačiau

2021

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos darbo vietoe poreikis >> plačiau

2021

Kohortinis narkotikų vartotojų mirtingumo Lietuvoje tyrimas >> plačiau

2021

Studijos, darbas ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas >> plačiau

2021

Aukštųjų mokyklų studentų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas ir prevencija >> plačiau

2020

Tėvų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje >> plačiau

2020

Tabako gaminių ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės priemonių efektyvumo ir požiūrio vertinimas, 2020 m. >> plačiau

2020

Su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų paplitimas, 2019 m. >> plačiau

2019

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės priemonių efektyvumo tyrimas, 2018 m. >> plačiau

2018

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp pasilinksminimo vietų lankytojų, 2018 m. >> plačiau

2018

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp suaugusių Lietuvos gyventojų tyrimas, 2017 m. >> plačiau

2017

Neapskaitytos alkoholio apyvartos vertinimas >> plačiau

2018

Alkoholio vartojimo sąlygojamas žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 m. ir 2016 m.  >> plačiau

2018

Ankstyvoji intervencija dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose >> plačiau

2017

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas, rizikos veiksniai bei ankstyvosios intervencijos ir prevencijos vykdymas tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių >> plačiau

2017 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004-2016 m. >> plačiau

2017

Informacija apie importuotus alkoholio produktus į Lietuvos Respubliką 2013-2017 metais >> plačiau

2017

BALTMI tyrimo duomenis apie rūkymą Lietuvoje >> plačiau

2017

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Tyrimai ir apklausos“ atsakinga Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Gedminienė.

Tel.: +370 658 23839, el. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-18