Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) metiniai pranešimai

"Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2023" 

Leidinyje pristatomos svarbiausios įžvalgos apie prevencijos ir priežiūros priemones, kurias vykdė  NTAKD, spręsdamas narkotikų, alkoholio bei tabako vartojimo padarinių  problemą. Taip pat apžvelgiami pokyčiai psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos srityse, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijos, pateikiamos  rekomendacijos sėkmingam darbui. Pagrindinis prioritetas 2022 m. buvo skiriamas ne ekonominių sankcijų taikymui, o ūkio subjektų, jų asocijuotų struktūrų bei verslo naujokų konsultavimui bei mokymui, nes tokia vykdoma prevencinė veikla padeda efektyviai išvengti galimų pažeidimų. Tarptautinis bendradarbiavimas, moksliniai tyrimai, inovacijos ir prognozavimas –  priemonės padedančios spręsti sudėtingus narkotikų rinkos pokyčių klausimus. Daugiausia dėmesio skiriama narkotikų vartojimo daromos žalos prevencijai tarp jaunimo. Atlikti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp Lietuvos naktinio pasilinksminimo vietų lankytojų tyrimą, taip pat nuotekų tyrimą, kuris padeda nustatyti nelegalių narkotikų vartojimo tendencijas populiacijoje realiuoju laiku. Šiame leidinyje pristatoma ir internetinės erdvės stebėsenos, kurią NTAKD pradėjo 2022 m., apžvalga.   

Pasisiųsti lietuvišką versiją

"Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2022" 

Leidinyje apžvelgiami pokyčiai psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos srityse, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijos, pateikiamos įžvalgos ir rekomendacijos sėkmingam darbui. Taip pat pateikiamos svarbiausios įžvalgos apie prevencijos ir kontrolės priemones bei pasiekti rezultatai Lietuvoje. 

Pasisiųsti lietuvišką versiją

"Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2021" 

Leidinyje pateikiami naujausi duomenys iš aktualių ir patikimų stebėsenos duomenų šaltinių, kurie 2020 m. buvo papildyti nuotekų tyrimo, likučių švirkštuose, internetinio tyrimo rezultatais bei COVID-19 pandemijos metu susiklosčiusios narkotikų vartojimo situacijos ir paslaugų teikimo pokyčių Lietuvoje apžvalga. Šiais metais leidinys praplėstas nauja išsamia alkholio ir tabako vartojimo žalos ir padarinių analize.

Parsisiųsti lietuvišką versiją.

Epub versija

 

"Psichoaktyviosios medžiagos: tendencijos ir pokyčiai 2020" 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė.

parsisiųsti Lietuvišką versiją

"Metinis pranešimas 2019" 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė.

parsisiųsti Lietuvišką versiją

"Metinis pranešimas 2018" 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė.

parsisiųsti Lietuvišką versiją

"Metinis pranešimas 2017"

 

 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė.

parsisiųsti Lietuvišką versiją

"Metinis pranešimas 2016"

 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė.

parsisiųsti Lietuvišką versiją

"Metinis pranešimas 2015"

 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė

parsisiųsti Lietuvišką versiją

parsisiųsti Anglišką versiją
 

 

"Metinis pranešimas 2014"

 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė.

parsisiųsti Lietuvišką versiją
 

 

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS, JO PADARINIAI LIETUVOJE. 2012 m. duomenys

 

 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė

parsisiųsti Lietuvišką versiją
parsisiųsti Anglišką versiją

 

 

"Metinis pranešimas 2012"

 

 

Leidinyje išsamiai pateikiama tabako ir alkoholio, neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos, šių medžiagų vartojimo paplitimo, jo padarinių, vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos būklę Lietuvoje atspindinčių stebėsenos duomenų apibendrinimas ir analizė

parsisiųsti Lietuvišką versiją
parsisiųsti Anglišką versiją

"Metinis pranešimas 2011"

 

Leidinyje apžvelgiama vykdoma narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politika, jos įgyvendinimo eiga ir išsamiai pristatoma narkomanijos situacija Lietuvoje.

parsisiųsti Lietuvišką versiją

 

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) ataskaitos

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (United Nations Office On Drugs and Crime – UNODC) pristatomi kovos prieš narkotikus ir tarptautinį nusikalstamumą rezultatai, kuriais siekiama padidinti visuomenės žinias ir suvokimą apie narkotikų ir nusikalstamumo problemas pasaulyje, sustiprinti šalių-narių kovos prieš narkotikus efektyvumą.

 

World Drug Report 2012
Full report English (PDF, 12,4 MB)

World Drug Report 2011
Full report English (PDF, 10.5 MB)
Executive Summary

World Drug Report 2010
Full report English (PDF, 14,6 MB)
Executive Summary

Annual Report 2010
>> download in PDF format

World Drug Report 2009
Full Report English (PDF, 9.4 MB)
Executive Summary (PDF, 4.7 MB)

World Drug Report 2008
Full Report English (PDF, 9.2 MB)

World Drug Report 2007
Full Report English (PDF, 7.45 MB)
Executive Summary

World Drug Report 2006
Volume 1: Analysis - Full Report (PDF, 4.99 MB)

Volume 2: Statistics - Full Report (PDF, 3.13 MB)

"Global Illicit Drug Trends 2005"
Volume 1: Analysis - Full Report

Volume 2: Statistics - Full Report

"Global Illicit Drug Trends 2004"
Volume 1: Analysis - Full Report

Volume 2: Statistics - Full Report

"Global Illicit Drug Trends 2003" >>download in PDF format (9 Mb)
"Global Illicit Drug Trends 2002" >>download in PDF format (11 Mb)
"Global Illicit Drug Trends 2001" >>download in PDF format (16 Mb)

Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos (INCB) ataskaitos

Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba (International Narcotics Control Board – INCB) savo leidiniuose pristato narkotikų kontrolės apžvalgą visuose pasaulio žemynuose ir naujausias narkotikų apyvartos tendencijas įvairiose šalyse, valstybėms siūlo įvertinti situaciją ir imtis reikiamų priemonių, mažinant narkotikų pasiūlą ir paklausą visuomenėje.

Precursors report of the International Narcotics Control Board for 2011
>> english version
Annual report of the International Narcotics Control Board for 2011
>> english version
>> russian version
Report of the International Narcotics Control Board for 2010
>> english version
>> russian version

Report of the International Narcotics Control Board for 2009
>> english version
>> russian version

Report of the International Narcotics Control Board for 2008
>> english version
>> russian version

Report of the International Narcotics Control Board for 2007
>> english version
>> russian version

Report of the International Narcotics Control Board for 2006
>> english version
>> russian version
Report of the International Narcotics Control Board for 2005
>> english version
>> russian version
Report of the International Narcotics Control Board for 2004
>> english version
>> russian version
Report of the International Narcotics Control Board for 2003
>> english version
>> russian version

Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos (INCB) informaciniai leidiniai

2011 m. birželis, nr. 9 informacinis leidinys
2011 m. kovas, nr. 8 informacinis leidinys
2010 m. gruodis, nr. 7 informacinis leidinys
2010 m. rugsėjis, nr. 6 informacinis leidinys
2010 m. birželis, nr. 5 informacinis leidinys
2009 m. rugsėjis, nr. 4 informacinis leidinys
2009 m. birželis, nr. 3 informacinis leidinys
2009 m. kovas, nr. 2 informacinis leidinys
2008 m. lapkritis, nr. 1 informacinis leidinys

Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) informacinė medžiaga

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO; World Health Organization – WHO) tai Jungtinių Tautų padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatą, kovojantis su užkrečiamomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą ugdant nacionalines sveikatos apsaugos tarnybas ir kt. Taip pat bendradarbiauja kovoje su narkotikais, prisideda prie atliekamų mokslinių darbų ir tyrimų koordinavimo.

 

PSO 2011 m. ataskaita dėl visuotinės tabako epidemijos: įspėjimas apie tabako keliamą pavojų
(WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco)

Šiame PSO leidinyje pateikiama visuotinės tabako kontrolės politikos įgyvendinimo ataskaita. Ataskaitoje detaliai nagrinėjamos dvi pirminės įspėjimų apie tabako keliamą pavojų strategijos: tabako produktų pakuočių ženklinimas ir žiniasklaidos kampanijos prieš tabaką. Leidinyje apžvelgiamas įspėjimų apie tabako keliamą pavojų veiksmingumas ir informacija apie šių priemonių naudojimą skirtingose šalyse.

>> english version

 

Pasaulio sveikatos ataskaita – Sveikatos apsaugos sistemų finansavimas: kelias į visuotinį išlaidų padengimą
(The world health report - Health systems financing: the path to universal coverage)

Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) regioninis biuras Europoje pristato naują leidinį, kuriame apžvelgiamos per paskutinius ketverius metus Europos šalių vykdomos reformos ir pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti visuomenės sveikatos sistemas ateityje.

Gera sveikata yra būtina žmonių gerovei, pastoviai ekonomikai ir socialiniam tobulėjimui. PSO narės vysto sveikatos apsaugos finansavimo sistemas, kad užtikrintų paslaugų prieinamumą visiems gyventojams. Šiame leidinyje PSO nurodo, kaip valstybės gali pakeisti finansavimo sistemas, kad galėtų greičiau pasiekti tikslą – visuotinį išlaidų padengimą. Leidinyje, kuris paremtas naujausias tyrimais ir valstybių patirtimi, pateikta veiksmų programa skirtingo išsivystymo valstybėms.

>> english version

 

„Europos sveikatos ataskaita 2009. Sveikata ir sveikatos sistemos“, 2009

(„The European health report 2009. Health and health systems“)

Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) regioninis biuras Europoje pristato naują leidinį, kuriame apžvelgiamos per paskutinius ketverius metus Europos šalių vykdomos reformos ir pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti visuomenės sveikatos sistemas ateityje.

>> english version

Atnaujinti AIDS duomenys
(AIDS epidemic update)
>> english version

Priklausomybės nuo alkoholio žalos mažinimo programų efektyvumo (tarp jų ir ekonominio) pagrindimas, 2009
(Evidence for the effectiveness and cost–effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm)

>> english version

Psichologinės ir socialinės paslaugos asmenims, priklausomiems nuo opioidų vartojimo, kuriems taikomas farmakologinis gydymas. Rekomendacijos, 2009
(Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence)

 

Leidinys apžvelgia vaistinių preparatų (metadono, buprenorfino, naltreksono ir klonidino) naudojimą kartu su psichologinėmis ir socialinėmis paslaugomis, gydant asmenis, priklausomus nuo heroino ir kitų opioidų vartojimo. Remiantis moksline literatūra, pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kaip organizuoti ir koordinuoti gydymo programas bei jas įgyvendinti.
>> english version

WHO / UNODC / UNAIDS pozicija: Pakaitinis palaikomasis priklausomybės nuo opioidų gydymas ir ŽIV/AIDS prevencija, 2004
(WHO / UNODC / UNAIDS position paper. Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention)
>> english version

Farmakoterapija priklausomiems nuo opioidų Centrinėje ir Rytų Europoje, 2004
(The Practices and Context of Pharmacotherapy of Opioid Dependence in Central and Eastern Europe)
>> english version

WHO ataskaita: Švirkšiamų narkotikų studijos II, 2003
(A Report from the WHO Drug Injection Study Phase II. RAR-Review: an international review of rapid assessments conducted on drug use)
>> english version

Farmakoterapija priklausomiems nuo opioidų Pietryčių Azijoje ir Vakarų Ramiojo vandenyno regionuose, 2002
(The Practices and Context of Pharmacotherapy of Opioid Dependence in South-East Asia and Western Pacific Regions)
>> english version

Su amfetamino vartojimu susijusių sutrikimų gydymas. Apžvalga, 2001
(Systematic Review of Treatment for Amphetamine-Related Disorders)
>> english version

Ekstazis – MDMA ir kiti amfetamino deriniai, 2001
(Ecstasy – MDMA and other ring-substituted amphetamines)
>> english version

Priklausomybės nuo kokaino vartojimo farmakologinis gydymas. Apžvalga, 2000
(Systematic Review of Pharmacological Treatment of Cocaine Dependence)
>> english version

Piktnaudžiavimas lakiosiomis medžiagomis: bendroji apžvalga, 1999
(Volatile Solvent Abuse: A global overview)
>> english version

Perdozavimas opioidais: tendencijos, rizikos faktoriai, intervencija ir prioritetiniai veiksmai, 1998
(Opioid Overdose: Trends, Risk Factors, Interventions and Priorities for Action)
>> english version

Kanapės: pasekmės sveikatai ir tyrimų planas, 1997
(Cannabis: A Health Perspective and Research Agenda)
>> english version

Amfetamino tipo stimuliantai: WHO susitikimo dėl amfetamino, MDMA ir kitų psichiką stimuliuojančių medžiagų ataskaita, 1997
(Amphetamine-type Stimulants: A report from the WHO Meeting on Amphetamines, MDMA and other Psychostimulants)
>> english version

 

Jungtinių Tautų organizacijų informacinė medžiaga narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos tema

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) ataskaitos

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (United Nations Office On Drugs and Crime – UNODC) pristatomi kovos prieš narkotikus ir tarptautinį nusikalstamumą rezultatai, kuriais siekiama padidinti visuomenės žinias ir suvokimą apie narkotikų ir nusikalstamumo problemas pasaulyje, sustiprinti šalių-narių kovos prieš narkotikus efektyvumą.

 

Tarptautiniai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos standartai (2013)

(International standards on drug use prevention)

>>download in PDF format

 

World Drug Report 2013
Full report English (PDF, 12,6 MB)

World Drug Report 2012 

Full report English (PDF, 12,4 MB)

World Drug Report 2011
Full report English (PDF, 10.5 MB)
Executive Summary

World Drug Report 2010
Full report English (PDF, 14,6 MB)
Executive Summary

Annual Report 2010
>> download in PDF format

World Drug Report 2009
Full Report English (PDF, 9.4 MB)
Executive Summary (PDF, 4.7 MB)

World Drug Report 2008
Full Report English (PDF, 9.2 MB)

World Drug Report 2007
Full Report English (PDF, 7.45 MB)
Executive Summary

World Drug Report 2006
Volume 1: Analysis - Full Report (PDF, 4.99 MB)

Volume 2: Statistics - Full Report (PDF, 3.13 MB)

"Global Illicit Drug Trends 2005"
Volume 1: Analysis - Full Report

Volume 2: Statistics - Full Report

"Global Illicit Drug Trends 2004"
Volume 1: Analysis - Full Report

Volume 2: Statistics - Full Report

"Global Illicit Drug Trends 2003" >>download in PDF format (9 Mb)
"Global Illicit Drug Trends 2002" >>download in PDF format (11 Mb)
"Global Illicit Drug Trends 2001" >>download in PDF format (16 Mb)

Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos (INCB) ataskaitos

Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba (International Narcotics Control Board – INCB) savo leidiniuose pristato narkotikų kontrolės apžvalgą visuose pasaulio žemynuose ir naujausias narkotikų apyvartos tendencijas įvairiose šalyse, valstybėms siūlo įvertinti situaciją ir imtis reikiamų priemonių, mažinant narkotikų pasiūlą ir paklausą visuomenėje.

 

Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos (INCB) metinis pranešimas 2012

>> Anglų k.
>> Rusų k.

Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos (INCB) metinis pranešimas 2011

>> Anglų k.
>> Rusų k.

Prekursoriai: Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos (INCB) metinis pranešimas 2012
>> Anglų k.
>> Rusų k.

Precursors report of the International Narcotics Control Board for 2011
>> english version
Annual report of the International Narcotics Control Board for 2011
>> english version
>> russian version
Report of the International Narcotics Control Board for 2010
>> english version
>> russian version

Report of the International Narcotics Control Board for 2009
>> english version
>> russian version

Report of the International Narcotics Control Board for 2008
>> english version
>> russian version

Report of the International Narcotics Control Board for 2007
>> english version
>> russian version

Report of the International Narcotics Control Board for 2006
>> english version
>> russian version
Report of the International Narcotics Control Board for 2005
>> english version
>> russian version
Report of the International Narcotics Control Board for 2004
>> english version
>> russian version
Report of the International Narcotics Control Board for 2003
>> english version
>> russian version

Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos (INCB) informaciniai leidiniai

2011 m. birželis, nr. 9 informacinis leidinys
2011 m. kovas, nr. 8 informacinis leidinys
2010 m. gruodis, nr. 7 informacinis leidinys
2010 m. rugsėjis, nr. 6 informacinis leidinys
2010 m. birželis, nr. 5 informacinis leidinys
2009 m. rugsėjis, nr. 4 informacinis leidinys
2009 m. birželis, nr. 3 informacinis leidinys
2009 m. kovas, nr. 2 informacinis leidinys
2008 m. lapkritis, nr. 1 informacinis leidinys

Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) informacinė medžiaga

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO; World Health Organization – WHO) tai Jungtinių Tautų padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatą, kovojantis su užkrečiamomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą ugdant nacionalines sveikatos apsaugos tarnybas ir kt. Taip pat bendradarbiauja kovoje su narkotikais, prisideda prie atliekamų mokslinių darbų ir tyrimų koordinavimo.

Sveikatos raštingumas
(Health literacy)

Žmonės, kurių sveikatos raštingumo įgūdžiai yra labiau išugdyti, gali pasidžiaugti geresne sveikata ir gerove, o tie, kurių sveikatos raštingumo įgūdžiai prastesni, dažniau elgiasi rizikingai, o jų sveikata prastesnė. Remiantis Europos sveikatos raštingumo apklausos rezultatais, leidinyje pateikiami praktiški ir veiksmingi sveikatos raštingumo stiprinimo būdai įvairiose srityse: švietimo ir sveikatos sistemose, darbo vietų, prekybos, naujos ir tradicinės žiniasklaidos bei politikos srityse. 

>> english version

 

Alkoholio vartojimas ir sveikata 35 Europos valstybėse 2013 m.
(Status report on alcohol and health in 35 European countries 2013)

 

>> english version

 

Europos alkoholio vartojimo žalos mažinimo veiklos planas 2012-2020 m.
(European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020)

Europos alkoholio vartojimo žalos mažinimo veiklos planas 2012-2020 m. buvo patvirtintas visų 53 PSO Europos regiono šalių narių. Veiklos plane pateiktos moksliniais įrodymais pagrįstos alkoholio vartojimo žalos mažinimo priemonės. Leidinyje taip pat pateikta PSO Europos regioninio komiteto rezoliucija EUR/RC61/R4, rodiklių (su apibrėžimais), susijusių su Europos alkoholio ir sveikatos informacinės sistemos rodikliais, sąrašas, klausimai ir kontrolinis sąrašas šalims narėms. 

>> english version

 

Alkoholio vartojimo problema baudžiamosios teisės sistemoje: intervencijos galimybė
(Alcohol problems in the criminal justice system: an opportunity for intervention)

Alkoholis yra susijęs su nusikalstamumu, ypač smurtiniu nusikalstamumu. Daugybė žmonių kali dėl nusikaltimų, susijusių su alkoholiu. Įkalinimo įstaigose draudžiama vartoti alkoholį, išskyrus kelis labai retus atvejus. Neteisėtas alkoholio vartojimas įkalinimo įstaigose nėra opi problema. Vis dėlto įkalinimas gali padėti kaliniams įveikti alkoholio vartojimo problemas. Leidinyje aprašytas integruotas pagalbos alkoholio vartojimo problemų turintiems kalinimas teikimo modelis, pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai.

>> english version

 

PSO 2011 m. ataskaita dėl visuotinės tabako epidemijos: įspėjimas apie tabako keliamą pavojų
(WHO report on the global tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco)

Šiame PSO leidinyje pateikiama visuotinės tabako kontrolės politikos įgyvendinimo ataskaita. Ataskaitoje detaliai nagrinėjamos dvi pirminės įspėjimų apie tabako keliamą pavojų strategijos: tabako produktų pakuočių ženklinimas ir žiniasklaidos kampanijos prieš tabaką. Leidinyje apžvelgiamas įspėjimų apie tabako keliamą pavojų veiksmingumas ir informacija apie šių priemonių naudojimą skirtingose šalyse.

>> english version

 

Pasaulio sveikatos ataskaita – Sveikatos apsaugos sistemų finansavimas: kelias į visuotinį išlaidų padengimą
(The world health report - Health systems financing: the path to universal coverage)

Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) regioninis biuras Europoje pristato naują leidinį, kuriame apžvelgiamos per paskutinius ketverius metus Europos šalių vykdomos reformos ir pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti visuomenės sveikatos sistemas ateityje.

Gera sveikata yra būtina žmonių gerovei, pastoviai ekonomikai ir socialiniam tobulėjimui. PSO narės vysto sveikatos apsaugos finansavimo sistemas, kad užtikrintų paslaugų prieinamumą visiems gyventojams. Šiame leidinyje PSO nurodo, kaip valstybės gali pakeisti finansavimo sistemas, kad galėtų greičiau pasiekti tikslą – visuotinį išlaidų padengimą. Leidinyje, kuris paremtas naujausias tyrimais ir valstybių patirtimi, pateikta veiksmų programa skirtingo išsivystymo valstybėms.

>> english version

 

„Europos sveikatos ataskaita 2009. Sveikata ir sveikatos sistemos“, 2009

(„The European health report 2009. Health and health systems“)

Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) regioninis biuras Europoje pristato naują leidinį, kuriame apžvelgiamos per paskutinius ketverius metus Europos šalių vykdomos reformos ir pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti visuomenės sveikatos sistemas ateityje.

>> english version

Atnaujinti AIDS duomenys
(AIDS epidemic update)
>> english version

Priklausomybės nuo alkoholio žalos mažinimo programų efektyvumo (tarp jų ir ekonominio) pagrindimas, 2009
(Evidence for the effectiveness and cost–effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm)

>> english version

Psichologinės ir socialinės paslaugos asmenims, priklausomiems nuo opioidų vartojimo, kuriems taikomas farmakologinis gydymas. Rekomendacijos, 2009
(Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence)

 

Leidinys apžvelgia vaistinių preparatų (metadono, buprenorfino, naltreksono ir klonidino) naudojimą kartu su psichologinėmis ir socialinėmis paslaugomis, gydant asmenis, priklausomus nuo heroino ir kitų opioidų vartojimo. Remiantis moksline literatūra, pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kaip organizuoti ir koordinuoti gydymo programas bei jas įgyvendinti.
>> english version

WHO / UNODC / UNAIDS pozicija: Pakaitinis palaikomasis priklausomybės nuo opioidų gydymas ir ŽIV/AIDS prevencija, 2004
(WHO / UNODC / UNAIDS position paper. Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention)
>> english version

Farmakoterapija priklausomiems nuo opioidų Centrinėje ir Rytų Europoje, 2004
(The Practices and Context of Pharmacotherapy of Opioid Dependence in Central and Eastern Europe)
>> english version

WHO ataskaita: Švirkšiamų narkotikų studijos II, 2003
(A Report from the WHO Drug Injection Study Phase II. RAR-Review: an international review of rapid assessments conducted on drug use)
>> english version

Farmakoterapija priklausomiems nuo opioidų Pietryčių Azijoje ir Vakarų Ramiojo vandenyno regionuose, 2002
(The Practices and Context of Pharmacotherapy of Opioid Dependence in South-East Asia and Western Pacific Regions)
>> english version

Su amfetamino vartojimu susijusių sutrikimų gydymas. Apžvalga, 2001
(Systematic Review of Treatment for Amphetamine-Related Disorders)
>> english version

Ekstazis – MDMA ir kiti amfetamino deriniai, 2001
(Ecstasy – MDMA and other ring-substituted amphetamines)
>> english version

Priklausomybės nuo kokaino vartojimo farmakologinis gydymas. Apžvalga, 2000
(Systematic Review of Pharmacological Treatment of Cocaine Dependence)
>> english version

Piktnaudžiavimas lakiosiomis medžiagomis: bendroji apžvalga, 1999
(Volatile Solvent Abuse: A global overview)
>> english version

Perdozavimas opioidais: tendencijos, rizikos faktoriai, intervencija ir prioritetiniai veiksmai, 1998
(Opioid Overdose: Trends, Risk Factors, Interventions and Priorities for Action)
>> english version

Kanapės: pasekmės sveikatai ir tyrimų planas, 1997
(Cannabis: A Health Perspective and Research Agenda)
>> english version

Amfetamino tipo stimuliantai: WHO susitikimo dėl amfetamino, MDMA ir kitų psichiką stimuliuojančių medžiagų ataskaita, 1997
(Amphetamine-type Stimulants: A report from the WHO Meeting on Amphetamines, MDMA and other Psychostimulants)
>> english version

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Metiniai pranešimai“ atsakinga Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Evelina Pridotkienė

Tel. nr.: +370 659 04891, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-08