Alkoholio ir tabako kontrolės įstatymų pažeidimai

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Dažniausiai ūkio subjektų daromi Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimai:

17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p. – alkoholio produktų, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus, neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų, pardavimas, laikymas, gabenimas

17 str. 1 d. 11 p., 2 d. 9 p. – alkoholio produktų pardavimas, laikymas, gabenimas, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos

18 str. 3 d. 11 p. – alkoholinių gėrimų pardavimas išsinešti pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais iki 10 valandos ir nuo 15 valandos mažmeninės prekybos įmonėse (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus)

18 str. 3 d. 13 p. – alkoholinių gėrimų pardavimas išsinešti pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais iki 10 valandos ir nuo 15 valandos viešojo maitinimo vietose

18 str. 4 d. 3 p. – alkoholinių gėrimų pardavimas asmenims, jaunesniems kaip 20 metų

29 str. 1 d. – alkoholio reklama
 

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Dažniausiai ūkio subjektų daromi Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimai:

14 str. 3 d. 1 p. – tabako gaminių laikymas ir pardavimas neturint licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba

14 str. 3 d. 4 p. – tabako gaminių laikymas, pardavimas, gabenimas, importavimas be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių

14 str. 3 d. 6 p. – tabako gaminių pardavimas, laikymas, gabenimas, importavimas, kai tabako gaminių ženklinimas neatitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų

162 str. 1 d. – nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis

17 str. 1 d. – tabako gaminių reklama, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama

171 str. 1 d. – elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama

Ūkio subjektų, kuriems buvo taikytos ir įsiteisėjo Departamento ekonominės sankcijos, sąrašas

Atnaujinimo data: 2024-04-17