Bendrasis asmens duomenų reglamentas

Asmens duomenų tvarkymo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente tvarkos aprašas 

Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Mažoji bendrija ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai".

Kontaktiniai duomenys: 

Daiva Vyčinienė 
Tel. (8 670) 23913; 
el. p. [email protected] 
A. Juozapavičiaus g. 9a-106, Vilnius. 

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti asmens duomenų tvarkymo departamente  atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.
 
Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu departamente, galite kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.
 
Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Atnaujinimo data: 2024-04-08