prekursorių

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teisės aktai 

       Eil.Nr.       

       Teisės akto pavadinimas        

Informacijos šaltinis       

          1.          

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. T1-129 "Dėl juridinių asmenų veiklos, susijusios su I, II ir (ar) III sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų  naudojimu moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai priežiūros ir atliekamų patikrinimų aprašo patvirtinimo" (TAR, 2021-27641) >>          

TAR 

2021-12-30

Nr. 2021-27641          

          2.           

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. T1-9 "Dėl ūkio subjektų, kurie naudoja I, II ir (ar) III sąrašo narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, kontrolinio klausimyno patvirtinimo" (TAR, 2022-00548) >>          

TAR 

2022-01-14

Nr. 2022-00548          

          3.           

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas Nr. VIII-602 >>          

                     
          4.           

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių patvirtinimo“  >>          

                     
          5.          Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 705 „Dėl Narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo ir apskaitos valstybinę kontrolę vykdančiose institucijose taisyklių ir Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  >>                               


Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolė atsakinga Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. +370 640 33522, el. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-17