Antikorupcinė politika

ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), siekdamas ilgalaikio korupcijos prevencijos tikslo: didinti Departamento veiklos skaidrumą, 2021 m. lapkričio  3 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. T1-99, patvirtino Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atsparumo korupcijai politiką ir įsipareigojo ją vykdyti ir ja vadovautis. Su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atsparumo korupcijai politika galite susipažinti čia.

Nulinė dovanų politika 

Veiksmų gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas 

Dovanų ir neteisėto atlygio vertinimo komisija

ANTIKORUPCINIO ELGESIO DOKUMENTAI 

Su Departamento direktoriaus įsakymu dėl vadovavimosi patvirtintu Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento etikos kodeksu ir antikorupcinio elgesio standartais galite susipažinti čia
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento etikos komisijos darbo reglamentu galite susipažinti čia 

Atnaujinimo data: 2024-04-17