Apie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą

Mūsų misija ir vertybės

Misija:

Sveika ir saugesnė visuomenė – kurioje kiekvienam žmogui siekiama padėti išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos ar ją sumažinti ir vykdyti atsakingą ir šiuolaikinius poreikius atitinkančią verslo priežiūrą.

Vertybės:

Profesionalumas, rezultato siekimas, bendradarbiavimo dvasia.

Mieli svetainės lankytojai,

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) patikėta itin svarbi misija – dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse bei saugoti visuomenės sveikatą, mažinti psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlą ir paklausą, užtikrinti tarpinstitucinį koordinavimą bei atsižvelgiant į naujus iššūkius ir remiantis mokslu grįstais įrodymais dalyvauti formuojant valstybės politiką psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos mažinimo srityse.

Tiek alkoholis, tiek tabakas yra medžiagos, sukeliančios priklausomybę. Visuotinai pripažinta, kad jų vartojimas daro žalą individui ir visai visuomenei. Būtent todėl, prekyba šiomis medžiagomis, jų gamyba ir reklama yra griežtai reglamentuota, o už pažeidimus numatytos griežtos sankcijos. Departamentas pagal kompetenciją vykdo priežiūrą, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktų ir siekia mažinti šioje srityje padaromų pažeidimų skaičių, kad būtų apsaugoti svarbiausi visuomenės interesai. Vienas didžiausių šiandienos iššūkių yra informacinių technologijų plėtra prekybos sektoriuje, kurį sprendžiant būtina suderinti valstybės interesą tinkamai prižiūrėti alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių apyvartą ir tobulėjančias verslo technologijas.

Įvairiuose teisėtuose pramoniniuose ir farmaciniuose procesuose naudojama daugybė cheminių medžiagų. Paprastai šiomis cheminėmis medžiagomis prekiaujama pasaulinėse ir regioninėse rinkose teisėtais tikslais, tačiau kai kurios iš jų gali būti  panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai. Departamento tikslas – užtikrinti, kad įmonės, užsiimančios šia veikla, tinkamai įgyvendintų tam tikrus savo įsipareigojimus. Didžiulis dėmesys skiriamas aukštam bendradarbiavimo lygiui su verslo atstovais, rengiant mokymus ir tokiu būdu didinant ūkio subjektų supratimą apie cheminių medžiagų patekimo iš legalios apyvartos į nelegalią pavojus ir teisinius stebėsenos reikalavimus.

Ne paslaptis, kad šiandieninė narkotikų kontrolės politika išgyvena dinamišką permainų laikotarpį – subalansuota šios srities politika dabar suprantama kaip narkotikų paklausos mažinimo aspekto persvara, ypač akcentuotinos ilgalaikės ir tęstinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonės, psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimas. Lietuva kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis siekia sukurti efektyvią naujų psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos ir kontrolės sistemą, užtikrinti minimalių paklausos mažinimo kokybės standartų įgyvendinimą, rasti būdų kovoti su nelegaliu psichoaktyviųjų medžiagų platinimu internete, tęsti ir tobulinti žalos mažinimo priemonių įgyvendinimą.

Psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos problemos neįmanoma išspęsti įprastais būdais. Pirmiausia, privaloma keisti visuomenės elgesį, požiūrį, šalinti priežastis ir tai reikia daryti organizuotai, sistemingai. Vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją  yra visų piliečių pareiga ir vienas iš svarbiausių valstybės ir savivaldybių uždavinių. Kitas svarbus aspektas – pilietinės visuomenės dalyvavimas psichoaktyviųjų medžiagų paklausos ir pasiūlos problemų sprendimų paieškose ir priėmime. Smagu pasidžiaugti, kad nevyriausybinių organizacijų veikla būtent ir nukreipta palydėti, padrąsinti, įgalinti jauną žmogų, suteikti jam erdvės įgyvendinti savo idėjas, nevyriausybinių organizacijų veikla padeda komunikuoti ir bendradarbiauti su kitais sektoriais, siekiant socialinių problemų paviešinimo ir jų sprendimo būdų paieškų, skatinant jaunimo iniciatyvas ir pilietiškumo ugdymą.

Veikdami vieni šiose srityse, negalime tikėtis pačių efektyviausių rezultatų. Bendradarbiavimas su visais sektoriais - vienas svarbiausių Departamento tikslų ir siekių, todėl visada esame atviri pasiūlymams ir idėjoms.

Tikimės, kad šioje svetainėje pateikiama teisinė informacija, įvairūs tyrimai ir naujausi leidiniai bus naudingi kiekvienam lankytojui. 

Atnaujinimo data: 2024-05-02