Kontroliniai klausimynai ūkio subjektams, vykdantiems veiklą, susijusią su alkoholio produktais ir tabako gaminiais

Ūkio subjektų, vykdančių pluoštinių kanapių produktų, pluoštinių kanapių gaminių gamybą ir prekybą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų gamybos veiklą, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų didmeninės prekybos veiklą, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių mažmeninę prekybą alkoholioniais gėrimais, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo įmonėse, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių mažmeninę prekybą tabako gaminiais, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių tabako gaminių gamybos veiklą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių neapdoroto tabako didmeninę prekybą, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių didmeninę prekybą tabako gaminiais, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių su tabako gaminiais susijusių gaminių mažmeninę prekybą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninę prekybą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjekto, vykdančio su tabako gaminiais susijusių gaminių mažmeninę prekybą, neplaninio patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjekto, vykdančio alkoholinių gėrimų mažmeninę prekybą, neplaninio patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjekto, vykdančio tabako gaminių mažmeninę prekybą, neplaninio patikrinimo kontrolinis klausimynas

Atnaujinimo data: 2023-11-18