Nutarimų apskundimas ir baudų mokėjimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimų apskundimas

Departamento nutarimai JURIDINIAMS ASMENIMS gali būti apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui per mėnesį nuo jų įteikimo dienos.

Bauda turi būti sumokėta į Valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

1. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2. Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 banke AB „DNB bankas“, banko kodas 40100

3. Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 banke AB „SEB bankas”, banko kodas 70440

4. Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 banke AB „Šiaulių bankas”, banko kodas 71800

5. Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 banke „Danske Bank A/S Lietuvos filialas“, banko kodas 74000

6. Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 banke „Nordea Bank AB Lietuvos skyrius”, banko kodas 21400

7. Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 banke UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300

Įmokos kodas 6716, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Departamento nutarimai FIZINIAMS ASMENIMS gali būti apskųsti per 20 dienų nuo jų įteikimo dienos.

Bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo gavimo dienos, o apskundus nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos į Valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

1. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2. Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 banke AB „DNB bankas“, banko kodas 40100

3. Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 banke AB „SEB bankas”, banko kodas 70440

4. Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 banke AB „Šiaulių bankas”, banko kodas 71800

5. Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 banke „Danske Bank A/S Lietuvos filialas“, banko kodas 74000

6. Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 banke „Nordea Bank AB Lietuvos skyrius”, banko kodas 21400

7. Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 banke UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300

Įmokos kodas 6716, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Sumokėjus baudą, mokėjimo kvitą persiųsti  el. paštu [email protected] arba kopiją išsiųsti adresu Šv.Stepono g. 27A, LT – 01312 Vilnius. Nustatytu laiku nesumokėjus baudos, ji išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Nustatytu laiku nesumokėjus baudos, ji išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-18