epaslaugos.lt

 

Nuoroda Elektroniniai valdzios vartai 

Informuojame, kad prašymus alkoholio produktų, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijoms, leidimams pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį, leidimams verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijoms, specialiosioms licencijoms, vietos registracijos pažymėjimams, specialiesiems vietos registracijos pažymėjimams, eksporto ir importo leidimams įsigyti, galite teikti elektroniniu būdu, Elektroninių valdžios vartų portale epaslaugos.lt arba per VšĮ Inovacijų agentūra pranešimų dėžutę

Informuojame, kad duomenis apie:

- teisėtoje veikloje naudojamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius);

- į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartą;

- duomenis apie Į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų medžiagų apyvartą;

 galite pateikti paspaudę šią nuorodą: www.ptakis.lt

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Licencijų ir leidimų išdavimas“ atsakingos: Licencijavimo skyriaus patarėja Irena Žlabienė tel. +370 659 05336, el. paštas: [email protected]; vyriausioji specialistė Jolita Ignatavičienė tel. +370 687 33008, el. paštas: [email protected]; vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė tel. +370 690 58309, el. paštas: [email protected]; vyriausioji specialistė Viktorija Jezepčik tel. +370 690 90 900, el. paštas: [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-04-10