Paskatinimai ir apdovanojimai

Informacija apie valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ir apdovanojimus 2022 m. I ketv.:

Skatinimo priemonė

Valstybės tarnautojų skaičius

Skatinimo priežastys

Padėka

1

Už gerą darbo pareigų atlikimą

Vienkartinė piniginė išmoka

9

Už gerą darbo pareigų atlikimą ir už svarbių užduočių įvykdymą

Vienkartinė piniginė išmoka

2

Asmeninių sukakčių- jubiliejų proga.

Vardinė dovana jubiliejaus proga

Iki 5 mokamų poilsio dienų

2

Už gerą darbo pareigų atlikimą


Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Paskatinimai ir apdovanojimai“ atsakinga Veiklos administravimo skyriaus vedėja Erika Baubaitė

Tel. nr.  +370 699 29566 , el. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-18