Informacijos rinkmenos

Licencijų, leidimų ir pažymėjimų sąrašai

Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, sąrašai:

Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktų, išskyrus alkoholinius gėrimus, sąrašas

Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus, sąrašai:

Įmonių, turinčių alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijas, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas

Etilo alkoholio leidimų sąrašai:

Leidimai pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
Leidimai pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį

Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių licencijų sąrašai:

Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, sąrašas

Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis sąrašai:

Leidimai verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis

Prekursorių licencijų ir pažymėjimų sąrašai:

Įstaigų ir įmonių, kurioms išduotos licencijos arba specialiosios licencijos veiklai, susijusiai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais, sąrašas
Įmonių, kurioms išduoti veiklos vietos registracijos pažymėjimai, sąrašas

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Informacijos rinkmenos“ atsakingos - Licencijavimo skyriaus patarėja Irena Žlabienė tel. +370 659 05336, el. paštas: [email protected]; vyriausioji specialistė Jolita Ignatavičienė tel. +370 687 33008, el. paštas: [email protected] bei vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė tel. +370 690 58309, el. paštas: [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-04-18