Stebėsena ir analizė

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro nustatyta, kad ES šalys narės turi užtikrinti palyginamų epidemiologinių duomenų surinkimą ir teikimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui (ENNSC) pagal patvirtintus 5 epidemiologinius indikatorius: (rodiklius)

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų vartojimo paplitimas tarp šalies gyventojų ir jų grupių;
2. Narkomanijos epidemiologija ir probleminis narkotikų vartojimas;
3. Su intraveninių narkotikų vartojimu susijusių užkrečiamųjų ligų paplitimas ir žalos mažinimas;
4. Mirčių, tiesiogiai susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu, ir registruotų asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, mirčių skaičius ir priežastys;
5. Gydymo paslaugų dėl priklausomybės narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms poreikio nustatymas.

„Epidemiologinius duomenis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui teikia nacionaliniai REITOX informaciniai centrai. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu Nr. I-552, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės Departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavesta vykdyti Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas.“ (Žin., 2007, Nr. 72-2854) paskyrė Narkotikų kontrolės departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionaliniu centru.

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Žalos mažinimas“ atsakinga Stebėsenos ir analizės skyriaus patarėja Brigita Rašimaitė.

Tel.: +370 659 05 614, el. paštas.: [email protected] 

Atnaujinimo data: 2024-04-10