Nuostatai

Departamento nuostatai

Departamento darbo reglamentas

Departamento vidaus tvarkos taisyklės

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Nuostatai“ atsakinga Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė Asta Bareikienė tel.  8 7066 3197, el. paštas: asta.bareikiene@ntakd.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-21
UA-79662928-1