Licencijų ir leidimų išdavimas

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Licencijų ir leidimų išdavimas“ atsakingos: Licencijavimo skyriaus patarėja Irena Žlabienė tel. +370 659 05336, el. paštas: [email protected]; vyriausioji specialistė Jolita Ignatavičienė tel. +370 687 33008, el. paštas: [email protected]; vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė tel. +370 690 58309, el. paštas: [email protected]

Teikti prašymą tiesiogiai internetu

Atnaujinimo data: 2024-01-09