1. Pagal priskirtą administravimo sritį užtikrinti pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės bei savivaldybės institucijoms dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės veiklos tobulinimo pateikimą.
  2. Koordinuoti Nacionalinės darbotvarkės įgyvendinančių planų/dokumentų parengimą.
  3. Inicijuoti veiklas, skirtas visuomenės informuotumui ir sąmoningumui didinti (narkotikų, el.cigarečių vartojimui mažinti).
  4. Parengti pasiūlymus pagal paskirtą administravimo sritį dėl skyrių veiklos tobulinimo, efektyvesnio darbo organizavimo.

Atnaujinimo data: 2023-11-18