Alkoholio vartojimo paplitimas Lietuvoje

NTAKD užsakymu 2021 m. atlikto psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bendrojoje populiacijoje tyrimo (GPS) duomenimis, 84,4 proc. 15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų per paskutinius 12 mėnesių buvo vartoję kokius nors alkoholinius gėrimus, o 62,8 proc. alkoholį vartojo per paskutines 30 dienų. Alkoholio vartojimas labiau paplitęs tarp vyrų nei tarp moterų: per paskutinius 12 mėnesių alkoholį nurodė vartoję 86,7 proc. vyrų ir 82,1 proc. moterų, per paskutines 30 dienų – 72,4 proc. vyrų ir 53,2 proc. moterų. Vertinant pagal amžių, alkoholio vartojimo paplitimas per paskutinius 12 mėnesių ir per paskutines 30 d. buvo mažiausias tarp 15–24 metų amžiaus jaunimo, o didžiausias tarp 25–54 metų amžiaus gyventojų.

2021 m. ketvirtadalis (23,7 proc.) Lietuvos gyventojų alkoholį vartojo kartą per savaitę ar dažniau (paskutinių 30 dienų iki tyrimo laikotarpyje): 14,6 proc. apklaustųjų alkoholį vartojo bent vieną kartą per savaitę, 7,3 proc. – keletą kartų per savaitę, o 1,8 proc. – kasdien arba beveik kasdien. 7,1 proc. gyventojų kartą per savaitę ar dažniau nesaikingai vartojo alkoholį (suvartojo šešis ir daugiau standartinių alkoholio vienetų vienu metu).

Nuo 2004 metų alkoholio vartojimas per paskutinius 12 mėnesių beveik nepakito (2004 m. buvo 85,1 proc., 2021 m. – 84,4 proc.). Alkoholio vartojimas per paskutines 30 dienų sumažėjo nuo 67,8 proc. (2004 m.) iki 62,8 proc. (2021 m.). Per penkerius metus sumažėjo dalis gyventojų, kurie alkoholį vartojo kartą per savaitę ar dažniau (nuo 33 proc. 2016 m. iki 24 proc. 2021 m.). Šis rezultatas 2021 m. buvo mažiausias per visą stebėjimo laikotarpį nuo 2004 m. Lyginant su 2016 m. tyrimo duomenims, 2021 m. sumažėjo dalis gyventojų, kurie kiekvieną savaitę nesaikingai vartojo alkoholį (2016 m. – 9,9 proc., 2021 m. – 7,1 proc.).

Valstybės duomenų agentūra kasmet apskaičiuoja legalaus alkoholio suvartojimą. Legalaus alkoholio suvartojimas – mažmeninėje prekyboje ir maitinimo įmonėse įsigytų alkoholinių gėrimų kiekis litrais, įvertinus į Lietuvą atvykusių turistų ir išvykusių Lietuvos gyventojų įsigytą alkoholį, perskaičiuotas į absoliutų alkoholį (100 proc.), tenkantis vienam gyventojui arba vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui. 2022 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 11,2 litro suvartoto absoliutaus (100 %) alkoholio, tai 0,9 litro mažiau nei 2021 m. Po 2021 m. stebėto padidėjimo, legalaus alkoholio suvartojimas Lietuvoje 2022 m. sumažėjo iki 2018-2020 m. buvusio mažiausio per visą dešimtmetį lygio.

Europos mokyklose kas ketverius metus vykdomo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo (ESPAD) duomenimis, alkoholio vartojimas tarp 15–16 metų amžiaus mokinių mažėja ir 2019 m. buvo mažiausias per visą ESPAD tyrimų laikotarpį nuo 1995 metų. 2019 metais bent vieną kartą gyvenime alkoholį vartojo 79 proc. mokinių, per paskutinius 12 mėnesių iki apklausos – 62 proc., o bent kartą per 30 dienų – 27 proc. (2003 metais – 77,1 proc.).

Alkoholio vartojimo paplitimo mažėjimo tendencija stebima ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Lyginant su kitomis šalimis, kuriose vykdytas ESPAD tyrimas, mokinių alkoholio vartojimas bent kartą per paskutinį mėnesį Lietuvoje buvo daug mažesnis (Lietuvoje – 27 proc., ESPAD šalių vidurkis – 46,2 proc.).

Daugiau informacijos apie alkoholio vartojimo paplitimą Lietuvoje rasiteNTAKD 2022 m. metiniame pranešime

Atnaujinimo data: 2023-11-18