Informacijos rinkmenos

Licencijų, leidimų ir pažymėjimų sąrašai


Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, sąrašai:

Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktų, išskyrus alkoholinius gėrimus, sąrašas


Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus, licencijų sąrašai:

Įmonių, turinčių alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijas, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas gaminti alų, sąrašas


Etilo alkoholio leidimų sąrašai:

Leidimai pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
Leidimai pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį


Tabako licencijų sąrašai:

Įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, sąrašas
Įmonių, turinčių licencijas verstis tabako gaminių gamyba, sąrašas


Prekursorių licencijų ir pažymėjimų sąrašai:

Įstaigų ir įmonių, kurioms išduotos licencijos arba specialiosios licencijos veiklai, susijusiai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais, sąrašas
Įmonių, kurioms išduoti veiklos vietos registracijos pažymėjimai, sąrašas


EU-CEG gaunama informacija:

Gamintojų ir importuotojų pranešimai apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išsiskiriančias medžiagas
Gamintojų ir importuotojų pranešimai apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-11