Veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant NTAKD strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinį veiklos planą

NTAKD 2022 veiklos ataskaita

NTAKD 2021 veiklos ataskaita

NTAKD 2020 veiklos ataskaita

NTAKD 2019 veiklos ataskaita

NTAKD 2018 veiklos ataskaita

NTAKD 2017 veiklos ataskaita

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Planavimo dokumentai“ atsakinga Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė tel. +370 659 06454, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-18