Informacijos rinkimas ir koordinavimas

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro nustatyta, kad ES šalys narės turi užtikrinti palyginamų epidemiologinių duomenų surinkimą ir teikimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui (ENNSC) pagal patvirtintus 5 epidemiologinius indikatorius: (rodiklius)

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų vartojimo paplitimas tarp šalies gyventojų ir jų grupių;
2. Narkomanijos epidemiologija ir probleminis narkotikų vartojimas;
3. Su intraveninių narkotikų vartojimu susijusių užkrečiamųjų ligų paplitimas ir žalos mažinimas;
4. Mirčių, tiesiogiai susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu, ir registruotų asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, mirčių skaičius ir priežastys;
5. Gydymo paslaugų dėl priklausomybės narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms poreikio nustatymas.

„Epidemiologinius duomenis Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui teikia nacionaliniai REITOX informaciniai centrai. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu Nr. I-552, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės Departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavesta vykdyti Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas.“ (Žin., 2007, Nr. 72-2854) paskyrė Narkotikų kontrolės departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionaliniu centru.


Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - Departamentas) interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Paslaugos“ srityje „Informacijos rinkmenos“ atsakinga laikinai einanti Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjos pareigas Lina Jurgelaitienė tel.8 7066 31 95 el. p. lina.jurgelaitiene@ntakd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-09