Raktas problemų sprendimui: socialinė partnerystė su nevyriausybinėmis organizacijomis

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas š. m. rugsėjo 23 d. kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo platformos siekdami spręsti problemas susijusias su narkotinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu. Šį susitarimą pasirašė  nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios įvairiems visuomenės interesams, tokiu būdu parodydamos, jog gerai suvokia problemų kompleksiškumą.

Bendradarbiavimo platformą sukurti Departamentas ėmėsi iniciatyvos tam, kad ji sudarytų sąlygas tikslingam bei efektyviam bendradarbiavimui, inovatyvaus požiūrio stiprinimui, pilietinės visuomenės įtraukimui sprendžiant  psichoaktyviųjų medžiagų keliamas problemas. Tik dirbdami kartu, keisdamiesi informacija, keldami opiausius visuomenei klausimus, kartu dalyvaudami įvairiuose projektuose galime tikėtis pokyčių. Departamentas tiki, kad nevyriausybinės organizacijos yra tikrasis socialinis partneris ir, dirbdami kartu galime efektyviau ir tikslingiau spręsti problemas. Esame giliai įsitikinę, kad šis bendradarbiavimas sudomins daugiau nevyriausybinių organizacijų prisijungti prie šios platformos, nes nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sprendžiant visuomenei skaudžias problemas yra būtinas.

Susitarimas dėl bendradarbiavimo platformos siekiant mažinti psichoaktyviųjų medžiagų paklausą ir pasiūlą

Įsakymas dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir NVO bendradarbiavimo platformos siekiant psichoaktyviųjų medžiagų paklausą ir pasiūlą darbo reglamento patvirtinimo

NVO bendradarbiavimo platformos nariai:

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖS

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Nevyriausybinės organizacijos“ atsakinga Prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Roberta Arbačiauskaitė, tel. +370 690 58299, el. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-05