BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje vyksta dvišaliu ir daugiašaliu pagrindu. Nuolatinis aktyvus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento dalyvavimas Europos Sąjungos Tarybos Narkotikų Horizontaliosios darbo grupės, Europos Komisijos Prekybos tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotikų ir psichotropinių medžiagų gamybai, stebėjimo komiteto, Europos Komisijos Patariamojo komiteto, atsakingo už techninės pažangos direktyvos, susijusios su įstatymų dėl maksimalaus dervų kiekio cigaretėse derinimu, taikymą, Europos Narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro, Europos Tarybos Pompidou grupės, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro, Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos ir kitų tarptautinių struktūrų veikloje, efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas leidžia užtikrinti tinkamą nacionalinės, Europos Sąjungos ir tarptautinės politikos įgyvendinimo koordinavimą, veiklos tobulinimą, darbo su naujais iššūkiais efektyvumą ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, mokslinių tyrimų ir informacinių sistemų plėtrą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas užtikrina horizontalų Lietuvos Respublikos institucijų bendradarbiavimą palaikant glaudžius ryšius su šiomis Europos Sąjungos institucijomis (http://europa.eu), Jungtinių Tautų (http://www.un.org), kitų tarptautinių organizacijų struktūromis:

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (http://www.unodc.org) - tai 1997 m. įkurta JT institucija, kurios pagrindinė užduotis – kova su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ir tarptautiniu nusikalstamumu. Šis uždavinys įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisija (http://www.unodc.org/unodc/cnd.html) - tai 1946 m. įkurta struktūra, kuri formuoja tarptautinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką. Ji pataria JT Ekonominei ir Socialinei Tarybai svarstant įvairius narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės klausimus, rengiant tarptautinei narkotikų kontrolės politikai stiprinti reikalingus teisės aktų projektus, sprendžia dėl naujų narkotinių ar psichotropinių medžiagų įtraukimo į kontroliuojamųjų medžiagų sąrašus.

Jungtinių Tautų Tarptautinė narkotikų kontrolės valdyba (http://www.incb.org) - įsteigta 1968 m. vadovaujantis 1961 m. JT Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija. Tai institucija, skirta JT 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų kontrolės konvencijos, 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos ir 1988 m. kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta konvencijos nuostatų įgyvendinimą.

Pasaulio sveikatos organizacija (http://www.who.int) - tai 1948 m. įkurta organizacija, kuri bendradarbiaudama su Jungtinėmis Tautomis, atlieka ekspertizes ir teikia siūlymus atnaujinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus pagal 1961 m. Bendrąją narkotinių medžiagų ir 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijas, įgyvendina įvairius sveikatos stiprinimo bei prevencijos projektus.

Pasaulio Sveikatos Organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriatas (http://www.who.int/fctc/secretariat) – įsteigtas Visuotinės Konvencijos dalyvių konferencijos Ženevoje. Pagrindinė Sekretoriato funkcija yra talkinti Konvencijos dalyvėms įgyvendinant pagal Konvenciją prisiimtus įsipareigojimus, užtikrinant Visuotinės Konvencijos dalyvių konferencijos veiklą ir transformuojant jos priimtus sprendimus į programines veiklas. Šiuo metu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas vykdo Sekretoriato oficialaus ir techninio nacionalinio centro funkcijas.

Europos Tarybos Pompidou grupė (http://www.coe.int/T/dg3/Pompidou/default_en.asp) - 1971 m. įkurta grupė, kuri įgyvendina Europos Tarybos politiką, skirtą kovai su piktnaudžiavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei neteisėta jų apyvarta. Grupės tikslas – keistis informacija narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos sritys, apie vykdomą politiką bei programas, rengti tarpžinybines konferencijas narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės klausimais, nustatyti problemų sprendimo gaires.

Interpolas (http://www.interpol.int) – 1923 m. įkurta organizacija, kurios tikslas - tarptautinio policijos bendradarbiavimo stiprinimas, pagalba visoms institucijoms, kurios kovoja su tarptautiniu nusikalstamumu.

Europolas (http://www.europol.europa.eu) – tai 1992 m. įkurta institucija, kurios uždavinys - skatinti efektyvesnę valstybių narių kompetentingų institucijų veiklą ir bendradarbiavimą, siekti užkirsti kelią sunkiems tarptautiniams organizuotiems nusikaltimams ir kovai su jais. Europolo misija – žymiai prisidėti prie Europos Sąjungos  teisėsaugos veiksmų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, ypatingą dėmesį skiriant nusikalstamoms organizacijoms.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (http://www.emcdda.europa.eu) – svarbiausias informacijos apie narkotikus centras Europos Sąjungoje. Tai 1993 m. įsteigta agentūra, kurios tikslas - rinkti, analizuoti ir platinti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie narkotikus ir narkomaniją. Centras, siekdamas šio tikslo, vykdo šiuos keturis pagrindinius uždavinius:

  • Duomenų rinkimas ir analizė;
  • Duomenų palyginimo metodų pagerinimas;
  • Duomenų ir informacijos platinimas;
  • Bendradarbiavimas su Europos Sąjungosinstitucijomis, tarptautiniais partneriais, taip pat su Europos Sąjungos nepriklausančiomis valstybėmis.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas dalyvauja Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro valdymo tarybos veikloje, atlieka Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas.

Eurojustas (http://eurojust.europa.eu) - tai 1999 m. įkurta institucija, kurios tikslas - stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų veiklos efektyvumą kovojant su sunkiais tarptautinio masto ir organizuotais nusikaltimais, padėti koordinuoti sunkių tarptautinių nusikaltimų tyrimą ir baudžiamųjų bylų kėlimą, pagerinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Europos vaistų agentūra (www.emea.europa.eu) – tai 1993 m. įkurta institucija, kuri yra jungiamoji grandis, kaupianti Europos Sąjungos šalių, Europos ekonominės zonos šalių bei šalių kandidačių į Europos Sąjungą mokslinius resursus, siekianti užtikrinti aukšto lygio vaistinių preparatų vertinimo bei priežiūros procedūras Europoje. Jos tikslas - saugoti ir stiprinti žmonių bei gyvūnų sveikatą, vertinant ir prižiūrint žmonėms skirtus medikamentus ir veterinarinius vaistus.

Europos cheminių medžiagų agentūra (http://echa.europa.eu) – tai 2007m. įkurta agentūra, kurios paskirtis – visoje ES užtikrinti nuoseklų cheminių medžiagų valdymą ir teikti technines bei mokslines konsultacijas, rekomendacijas ir informaciją apie chemines medžiagas.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (http://www.ecdc.europa.eu) – tai 2004 m. įsteigtas centras, kurio paskirtis – Europoje padėti stiprinti apsaugos priemones nuo infekcinių ligų. Pagrindiniai uždaviniai: stiprinti visos ES ir valstybių narių gebėjimus saugoti žmonių sveikatą, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę; veikti savo iniciatyva, jeigu ES gresia nežinomos užkrečiamos ligos protrūkis; susiejant valstybių narių, ES institucijų ir atitinkamų tarptautinių organizacijų uždavinius ir atsakomybės sritis užtikrinti, kad visuomenės sveikatos srityje būtų imamasi papildomų ir nuoseklių veiksmų.

Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupės - Lietuvos atstovai dalyvauja ES Tarybos Narkotikų horizontaliosios darbo grupės veikloje ir ekspertų posėdžiuose, taip pat ir kitų ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų, kur sprendžiami narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimai, veikloje: ES Tarybos Muitinių bendradarbiavimo bei Muitų sąjungos darbo grupių, Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto (COSI), Visuomenės sveikatos darbo grupės, Europos Komisijos Prekybos tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotikų ir psichotropinių medžiagų gamybai, stebėjimo, Programos „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“, Tabako produktų komitetuose, taip pat Patariamajame komitete, atsakingame už techninės pažangos direktyvos, susijusios su įstatymų dėl maksimalaus dervų kiekio cigaretėse derinimu, taikymą.

Projektas ,,Bendrieji veiksmai mažinant alkoholio daromą žalą“ (RARHA Joint Action) – 2014 m. startavo Europos Komisijos finansuojamas projektas, skirtas mažinti žalą, susijusią su alkoholio vartojimu, tiek europiniu, tiek nacionaliniu mastu. Projekte dalyvauja 35 asocijuoti partneriai bei 28 bendradarbiaujantys partneriai iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Islandijos, Norvegijos bei Šveicarijos, tarptautinių ir europinių organizacijų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas aktyviai dalyvauja dviejose RARHA darbo grupėse – ,,Monitoringas“ (grupės lyderiai Lenkija ir Vokietija) ir ,,Gerosios praktikos įrankių rinkinys“ (grupės lyderiai Slovėnija ir Vokietija).Valstybės narės susitelks į bendros tyrimo metodikos įsisavinimą, kad galėtų gauti palyginamuosius duomenis ir stebėti pažangą mažinant alkoholio daromą žalą nacionaliniu ir ES lygmeniu ir atlikti lyginamąją analizę lyginant nacionalinius pokyčius ir bendrąsias tendencijas.

Projektas „Priklausomybės nuo receptinių kontroliuojamų vaistų problematika“ - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pasirinko šią temą diskusijoms Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybos Narkotikų horizontaliajai darbo grupei metu. Pirmą kartą iškeliant ir plėtojant šią problemą Europos Sąjungos lygiu visų pirma siekta, kad būtų imtasi konkrečių tęstinių veiksmų Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse. Tema išsivystė į Lietuvos koordinuojamą tęstinį projektą. Šio projekto rėmuose atsirado Europos Sąjungos Tarybos diskusiniai dokumentai, atlikta Europos Sąjungos valstybių narių apklausa dėl problemos aktualumo , apklausa dėl šios problemos sprendimo įgyvendinant Europos Sąjungos narkotikų kontrolės strategijos Veiksmų planą, nuolat plėtojamos diskusijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių delegacijų ir dialogų su trečiosiomis šalimis metu, atlikta situacijos analizė ir parengti specialūs leidiniai: Problematikos apžvalga bei Sąvokų sąvadas (prieinami ir elektroninių knygų pavidalu), paruošta ir pristatyta išmaniesiems telefonams ir planšetėms skirta programėlė bei elektroninis reklaminis skydelis interneto svetainėms, kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis  organizuojami pakraštiniai renginiai Narkotinių medžiagų komisijos (CND) kasmetinės sesijos metu, surengta specialioji sesija Global Addiction konferencijos Romoje metu, plėtojama tiriamoji mokslinė veikla Europos Tarybos Pompidou Grupėje, specialiojoje ekspertų grupėje, vykdomas Europos komisijo finansuojams projektas COST.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-03