exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Planavimo dokumentai

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Planavimo dokumentai“ atsakinga Stebėsenos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Regina Levickienė tel.  8 7066 80 98, el. paštas: regina.levickiene@ntakd.lt 

 

Strateginis veiklos planas (SVP) – veiklos planavimo dokumentas, kuriame atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas ir aplinkos analizės išvadas suformuluota NTAKD misija, nustatyti strateginiai pokyčiai ir strateginiai tikslai, aprašomas vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai

NTAKD 2021–2023 SVP projektas

NTAKD 2020–2022 SVP

NTAKD 2019–2021 SVP (pakeitimai)

NTAKD 2019–2021 SVP

NTAKD 2018–2020 SVP (pakeitimai)

NTAKD 2018–2020 SVP

 

Metinis veiklos planas – tam tikrų vienų biudžetinių metų veiklos planavimo dokumentas, įgyvendinantis strateginį planą arba jo dalį

NTAKD 2020 veiklos planas

NTAKD 2019 veiklos planas

NTAKD 2018 veiklos planas

Veiklos ataskaita – dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant NTAKD strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinį veiklos planą

NTAKD 2019 veiklos ataskaita

NTAKD 2018 veiklos ataskaita

NTAKD 2017 veiklos ataskaita

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-17