Ataskaitos

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Subjektų veiklos priežiūra“ srityje „Ataskaitos“ atsakingi asmenys pagal kompetenciją:

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8 5) 266 80 91 el. p. violeta.verseckiene@ntakd.lt

Alkoholio ir tabako kontrolės skyriaus l. e. vedėjo pareigas Juozas Abramavičius tel. (8 5) 266 8066, el. p. juozas.abramavičius@ntakd.lt

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. 8 706 68065, el. p.: rima.maciuniene@ntakd.lt 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-25