BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Alkoholio ir tabako kontrolė

KONSULTACINIS TELEFONAS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS KLAUSIMAIS: 8 7066 80 94

 

Teisės aktai, įtvirtinantys ūkio subjektų veiklos priežiūros reikalavimus alkoholio, tabako, tabako gaminių ir
su jais susijusių gaminių srityje

Europos Sąjungos reglamentai

Eil. Nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004

 

OL 2011 L 304, p. 18

2.

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo

 

OL 2012 L 136, p. 1

3.

2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009 kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 579/2012

OL L 193, 2009 7 24, p. 60

OL 2012 L 171, p. 4

4.

1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1334/2008

 

OL 2004 m. specialusis leidimas,
3 skyrius, 11 tomas, p. 286

OL 2008, L 354, p. 34

Lietuvos Respublikos įstatymai

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Žin., 1995, Nr. 44-1073

2.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Žin., 1996, Nr. 11-281

3.

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

Žin., 2001, Nr. 98-3482

4.

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

Žin., 2000, Nr. 38-893

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio Nr. 150-6090 produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 84-3050

2.

2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2001, Nr. 2001, Nr. 8-230

3.

1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“

Žin., 1998, Nr. 88-2439

4.

2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 82-2946

5.

2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 56-1942

6.

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 82-3522

7.

2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių, naujoviškų tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pranešimų apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išsiskiriančias medžiagas, elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, naujoviškus tabako gaminius pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 9-297

8.

2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2012, Nr. 142-7321

9.

1998 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 660 ,,Dėl alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“

 

Kitų valstybės institucijų teisės aktai

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl įspėjamojo ir informacinio užrašų prekybos tabako gaminiais vietose“

Žin., 1998, Nr. 104-2884

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 50-1927

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 79-2802

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 ,,Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 13-530

5.

Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 Žin., 1997, Nr. 105-2662 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 610 ,,Dėl etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos“

Žin., 1997, Nr. 105-2662

6.

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1- 96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“

Žin., 2008, Nr. 18-666

7.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4-609 „Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“

TAR, 2015, Nr. 14445

8.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 23 įsakymas Nr. 4-527 „Dėl Alkoholinių gėrimų ženklinimo įspėjamaisiais grafiniais ženklais apie alkoholio žalą nėščioms moterims taisyklių patvirtinimo“

TAR, 2016, Nr. 22599

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 487 „Dėl Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 127-5761

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-146 „Dėl Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo technnio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 35-1520

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 3D-322 „Dėl Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 80-3673

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 3D-393 „Dėl Midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių  ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

TAR, 2020, Nr. 3860

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

 

Žin., 2001, Nr. 45-1605

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo, prekinio pateikimo ir geografinių nuorodų apsaugos techninio reglamento patvirtinimo“

 

Žin., 2003, Nr. 36-1600

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teisės aktai

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-87 „Dėl Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 60-2872

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2013, Nr. 9-403

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-401 „Dėl Mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kurias vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“

TAR, 2016, Nr. 29629

4. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-108 „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo“ TAR, 2020, Nr. 22754
5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-108 „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo  TAR 2022-03-01
Nr. 2022-04023

6. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. T1-128 „Dėl ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su jais susijusius tabako gaminius, vertinimo pagal rizikos kriterijusmetodikos  patvirtinimo"

TAR 2022-03-08
Nr. 4518

7. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-401 „Dėl Mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kurias vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ pakeitimo  TAR 2022-03-21
Nr. 2022-05045
     

 

2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1458 patvirtintos Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės
 

Prašome savivaldybes vadovaujantis TKĮ 11 str. 2 d. 3, 4 p., AKĮ 18-1 str. 1 d. 4, 5 p. pateikiamus prašymus siųsti el. paštu: [email protected].

 

Prašymų šablonai:

 

Dėl alkoholio gaminių

 

Prašymų šablonai:

Dėl susijusių gaminių

Dėl tabako gaminių

Dėmesio, jei dėl TKĮ 11 str. 2 d. 3, 4 p. per 10 darbo dienų, o dėl AKĮ  18-1 str. 1 d. 4, 5 p. per 5 darbo dienas, Departamentas nepateikė atsakymo į pateiktą prašymą, vadinasi prašytos informacijos Departamentas neturi ir juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka TKĮ 11 str. 2 d. 3, 4 p. ar AKĮ 18-1 str. 1 d. 4, 5 p.  keliamus reikalavimus.  

Rekomendacijos savivaldybėms dėl ūkio subjektų informavimo apie licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais galiojimo sustabdymą ir galiojimo panaikinimą

Rekomendacijos savivaldybėms dėl ūkio subjektų informavimo apie prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimą

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų. Šiuo dokumentu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įsipareigojo pirmaisiais įmonės metais aktyviai teikti konsultacijas bei pagalbą, padedant laikytis teisės aktų, o ne skirti baudas.

Nustačius pažeidimų, pirmiausia nustatomas terminas jiems ištaisyti, kuris, atsižvelgus į aplinkybes, gali būti ir pratęsiamas.

Baudos ar veiklos apribojimai taikomi tik išimtinais atvejais, kaip paskutinė priemonė, įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais.

Deklaracija pasirašyta siekiant gerinti verslo aplinką, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 

Verslo naujoko statusas

1. Verslo naujokas – tai naujai įsisteigusios įmonės, asmenys, įregistravę individualią veiklą arba įsigiję verslo liudijimus. Naujoko statusas trunka 12 mėnesių nuo įregistravimo į registrą dienos arba nuo veiklos, susijusios su alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais produktais susijusia veikla pradžios.

2. Verslo naujokui patikrinimo metu suteikiama metodinė pagalba ir pateikiama metodinė medžiaga, susijusi su veiklos vykdymu. 

3. Verslo naujokas turi teisę kreiptis į Departamentą dėl individualių mokymų, susijusių su  alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamyba, prekyba, reklama, kita su šiais produktais susijusia veikla. Mokymai gali būti pravedami atvykus į Departamentą, iš anksto suderintu laiku arba nuotoliniu būdu internetu.

 

Verslo naujoko statusas apibrėžtas 2013 m. sausio 18 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymu Nr. T1-25 patvirtintose Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklėse

Kontroliniai klausimynai ūkio subjektams, vykdantiems veiklą, susijusią su alkoholio produktais ir tabako gaminiais

Ūkio subjektų, vykdančių pluoštinių kanapių produktų, pluoštinių kanapių gaminių gamybą ir prekybą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų gamybos veiklą, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių alkoholio produktų didmeninės prekybos veiklą, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių mažmeninę prekybą alkoholioniais gėrimais, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo įmonėse, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių mažmeninę prekybą tabako gaminiais, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių tabako gaminių gamybos veiklą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių neapdoroto tabako didmeninę prekybą, kontrolinis klausimynas

Ūkio subjektų, vykdančių didmeninę prekybą tabako gaminiais, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių su tabako gaminiais susijusių gaminių mažmeninę prekybą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjektų, vykdančių su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninę prekybą, kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjekto, vykdančio su tabako gaminiais susijusių gaminių mažmeninę prekybą, neplaninio patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjekto, vykdančio alkoholinių gėrimų mažmeninę prekybą, neplaninio patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Ūkio subjekto, vykdančio tabako gaminių mažmeninę prekybą, neplaninio patikrinimo kontrolinis klausimynas

Žemiau pateikiamas interneto svetainių ir kitų interneto platformų, kurios yra blokuojamos dėl Alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 1 d. ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 171 str. 1 d. ir 162 str. 1 d. pažeidimų, sąrašas:

 

Interneto svetainės ir kita

Pagrindas blokuoti

1. Interneto svetainė www.artimiausias.lt,

2. Mobilioji programėlė "Artimiausias.lt",

 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-4909-1063/2020 bei Narkotikų, tabako ir     alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. T1-74

3. Interneto svetainė www.artimiausias247.lt

4. Interneto svetainė https://app.artimiausias247.lt,

5. Mobilioji programėlė „app.artimiausias247.lt“,

6. Socialinio tinklapio „Facebook” profilis „Artimiausias”

 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-5745-1063/2020, Narkotikų, tabako ir   alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. T1-113

7. Interneto svetainė www.saltswitch.lt,

8. Interneto svetainė www.ecodumas.lt,

9. Socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyra ,,Ecodumas Elektroninės Cigaretės",

10. Socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyra „Salt Switch Lietuva“,

11. Socialinio tinklalapio ,,Instagram" paskyra ,,Ecodumas",

 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-1836-1063/2021 ir Narkotikų, tabako ir   alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-3(1) 

12. Interneto svetainė www.gerasdumas.lt,

13. Socialinio tinklalapio „Facebook“ paskyra ,,GerasDumas Elektronikos prekių parduotuvė",

14. socialinio tinklalapio „Instagram“ paskyra „gerasdumas69“.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. vasario 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-2318-463/2021 ir

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. T1-21

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Dažniausiai ūkio subjektų daromi Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimai:

17 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p. – alkoholio produktų, kurie neįrašyti į licencijas juos gaminti, importuoti, parduoti, ir alkoholio produktus, neturint juridinę galią turinčių privalomų tų produktų įsigijimo arba gabenimo dokumentų, pardavimas, laikymas, gabenimas

17 str. 1 d. 11 p., 2 d. 9 p. – alkoholio produktų pardavimas, laikymas, gabenimas, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos

18 str. 3 d. 11 p. – alkoholinių gėrimų pardavimas išsinešti pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais iki 10 valandos ir nuo 15 valandos mažmeninės prekybos įmonėse (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus)

18 str. 3 d. 13 p. – alkoholinių gėrimų pardavimas išsinešti pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais iki 10 valandos ir nuo 15 valandos viešojo maitinimo vietose

18 str. 4 d. 3 p. – alkoholinių gėrimų pardavimas asmenims, jaunesniems kaip 20 metų

29 str. 1 d. – alkoholio reklama
 

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Dažniausiai ūkio subjektų daromi Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimai:

14 str. 3 d. 1 p. – tabako gaminių laikymas ir pardavimas neturint licencijos verstis tabako gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba

14 str. 3 d. 4 p. – tabako gaminių laikymas, pardavimas, gabenimas, importavimas be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių

14 str. 3 d. 6 p. – tabako gaminių pardavimas, laikymas, gabenimas, importavimas, kai tabako gaminių ženklinimas neatitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių ženklinimo reikalavimų

162 str. 1 d. – nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis

17 str. 1 d. – tabako gaminių reklama, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama

171 str. 1 d. – elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama

Ūkio subjektų, kuriems buvo taikytos ir įsiteisėjo Departamento ekonominės sankcijos, sąrašas 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimų apskundimas

Departamento nutarimai JURIDINIAMS ASMENIMS gali būti apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui per mėnesį nuo jų įteikimo dienos.

Bauda turi būti sumokėta į Valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

1. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2. Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 banke AB „DNB bankas“, banko kodas 40100

3. Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 banke AB „SEB bankas”, banko kodas 70440

4. Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 banke AB „Šiaulių bankas”, banko kodas 71800

5. Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 banke „Danske Bank A/S Lietuvos filialas“, banko kodas 74000

6. Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 banke „Nordea Bank AB Lietuvos skyrius”, banko kodas 21400

7. Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 banke UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300

Įmokos kodas 6716, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Departamento nutarimai FIZINIAMS ASMENIMS gali būti apskųsti per 20 dienų nuo jų įteikimo dienos.

Bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo gavimo dienos, o apskundus nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos į Valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

1. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2. Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 banke AB „DNB bankas“, banko kodas 40100

3. Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 banke AB „SEB bankas”, banko kodas 70440

4. Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 banke AB „Šiaulių bankas”, banko kodas 71800

5. Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 banke „Danske Bank A/S Lietuvos filialas“, banko kodas 74000

6. Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 banke „Nordea Bank AB Lietuvos skyrius”, banko kodas 21400

7. Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 banke UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300

Įmokos kodas 6716, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Sumokėjus baudą, mokėjimo kvitą persiųsti  el. paštu [email protected] arba kopiją išsiųsti adresu Šv.Stepono g. 27A, LT – 01312 Vilnius. Nustatytu laiku nesumokėjus baudos, ji išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Nustatytu laiku nesumokėjus baudos, ji išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informaciją apie ūkio subjektams išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje, adresu www.licencijavimas.lt.

Licencijų informacinėje sistemoje teikiama informacija yra nemokama ir prieinama visiems vartotojams. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-01