BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

 1. Pagal priskirtą administravimo sritį užtikrinti pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės bei savivaldybės institucijoms dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės veiklos tobulinimo pateikimą.
 2. Koordinuoti Nacionalinės darbotvarkės įgyvendinančių planų/dokumentų parengimą.
 3. Inicijuoti veiklas, skirtas visuomenės informuotumui ir sąmoningumui didinti (narkotikų, el.cigarečių vartojimui mažinti).
 4. Parengti pasiūlymus pagal paskirtą administravimo sritį dėl skyrių veiklos tobulinimo, efektyvesnio darbo organizavimo.
 1. Viešinti Departamento veiklą, pagal skyriaus kompetenciją, pagrįstą efektyviu rizikos valdymu ir inovatyviais darbo metodais.
 2. Užtikrinti savalaikės metodinės pagalbos bei konsultacijų teikimą savivaldybėms, verslo subjektams ir asocijuotoms verslo struktūroms, veikiančioms alkoholio ir tabako gamybos ar prekybos srityje.
 3. Pagal skyriaus kompetenciją užtikrinti NTKAD strateginiame veiklos plane nustatytus įpareigojimus/rezultatus 2022 m.
 4. Atlikti skyriaus veiklą reglamentuojančių Departamento vidaus teisės aktų peržiūrą ir  prireikus juos pakeisti ar sukurti naujus teisės aktus, atsižvelgiant į skyriaus poreikius bei teisinę bazę.
 5. Atlikti dažniausiai nustatomų pažeidimų apžvalgą (2019-2021 m.), parengti rekomendacijas dėl tokių pažeidimų prevencijos pagal skyriaus kompetenciją.
 1. Užtikrinti mokymų, skirtų verslo naujokams alkoholio produktų ir su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijuojamos veiklos klausimais, organizavimą ir pravedimą.
 2. Užtikrinti  licencijų verstis neapdorotu tabaku išdavimo proceso vykdymą, paslaugų aprašų, paraiškų formų sukūrimą.
 3. Parengti ir pateikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių alkoholio produktų, tabako gaminių ar su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos ar gamybos licencijų ar leidimų vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą, tobulinimo pateikimo.
 4. Efektyvinti administracinių paslaugų teikimą ir mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, vykdant elektroninių paslaugų plėtrą.
 1. Užtikrinti NTKAD strateginiame plane nustatytus įpareigojimus/rezultatus 2022 m. pagal skyriaus kompetenciją.
 2. Parengti ir pateikti direktoriui pasiūlymą dėl skyriaus veiklos efektyvinimo ūkio subjektų priežiūros srityje.
 3. Parengti priemones, kurios yra būtinos įgyvendinant reikalavimus numatytus specialiojo leidimo turėtojams, kurie mokslo tyrimams ir eksperimentinei plėtrai naudoja I, II ir (ar) III sąrašo narkotines, psichotropines medžiagas.
 4. Viešinti NTAKD veiklą pagal skyriaus kompetenciją, pagrįstą efektyviu rizikos valdymu ir inovatyviais darbo metodais.
 5. Bendradarbiaujant su NTKAD kolegomis, inicijuoti ne mažiau kaip 1 mokslo ir praktikos įrodymais grįstą intervenciją narkotikų paklausos/pasiūlos prevencijos srityje, skirtų tikslinėms grupėms įgyvendinimą.

1.    Dalyvauti 2021–2030 m. Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų kontrolę ir vartojimo prevenciją” veiklų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje planavime, teikti siūlymus.
2.    Inicijuoti ne mažiau kaip 2 mokslo ir praktikos įrodymais grįstų intervencijų narkotikų, tabako ir (ar) alkoholio vartojimo prevencijos srityje, skirtų tikslinėms grupėms įgyvendinimą.
3.    Per einamuosius metus įgyvendinti ne mažiau negu 3 naujas prevencines priemones tabako ir alkoholio vartojimo mažinimo srityje, skirtas tikslinėms grupėms.
4.    Atlikti 2 analizes-įžvalgas aktualiai kuruojamos srities klausimais bei pateikti įrodymais grįstus siūlymus dėl galimų veiksmų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos srityje.

 1. Parengti veiklos (ir finansų) metinę ataskaitą  vykdant su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru sudarytą sutartį „Aktyvus indėlis į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2021 m. veiklos programos įgyvendinimą“.
 2. Plėsti ir tobulinti Lietuvos „Reitox“ nacionalinio centro suburto narkotikų stebėsenos informacinio tinklo (institucijų specialistų ir ekspertų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, dirbančių narkotikų pasiūlos ir paklausos mažinimo srityse) veiklą.
 3. Viešinti Departamento veiklą, pagal skyriaus kompetenciją, pagrįstą naujausiais stebėsenos ir analizės metodais bei duomenimis.
 4. Užtikrinti NTKAD strateginiame plane nustatytus įpareigojimus/rezultatus 2022 m. pagal skyriaus kompetenciją.
 5. Bendradarbiaujant su NTKAD kolegomis, NVO, inicijuoti ne mažiau kaip 1 mokslo ir praktikos įrodymais grįstą intervenciją psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje, skirtų tikslinėms grupėms įgyvendinimą.
 1. Užtikrinti SAM Vidaus audito skyriaus atlikto NTAKD veiklos ir valdymo vidaus audito 2022-04-29 ataskaitos Nr.VAA-5 rekomendaciju igyvendinimo priemoniu plano igyvendinima nustatytais terminais

 2. Organizuoti  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento viešųjų pirkimų vykdymo perdavimo procedūras VšĮ CPO LT.

 3. Atlikti asmens duomenų tvarkymo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente inventorizaciją, nustatant asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, tvarkymo terminus ir teikimą tretiesiems asmenims.

 4. Organizuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą ir vystymą, optimizuojant interneto ir viešojo fiksuoto ryšio paslaugas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03