exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Asmenų prašymai turi būti:

1) parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu);

2) parašyti įskaitomai;

3) asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

4) elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus prašome siųsti tik bendru el. paštu: ntakd@ntakd.lt

Prašymai, pateikti nesilaikant minėtų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21