exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Tyrimai ir apklausos

PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMO IR SU NARKOTIKŲ VARTOJIMU SUSIJUSIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PAPLITIMO TYRIMAI LIETUVOJE

 

Tarptautiniai tyrimai Metai
ESPAD 2019 Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas > > plačiau EN 2019
HBSC 2018 tyrimas Lietuvos moksleivių gyvensena ir sveikata: 2018 m. situacija ir tendencijos > > plačiau LT 2018
HBSC 2018, 1 dalis. Sveikos gyvensenos tyrimas tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Pagrindinės tendencijos >> plačiau EN 2018
HBSC 2018, 2 dalis. Sveikos gyvensenos tyrimas tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Pagrindiniai rezultatai >> plačiau EN 2018
Eurobarometro tyrimas "Požiūris į tabako gaminius ir elektronines cigaretes" >> plačiau EN  2017
RARHA SEAS tyrimas >> plačiau EN 2016
PSO Europos regiono biuro  ataskaita ,,Visuomenės sveikatos pasiekimai ir praleistos galimybės“  >> plačiau EN 2016
ESPAD 2015 Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir interneto naudojimas Lietuvoje  > > plačiau LT 2015
ESPAD 2015 Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas >> plačiau EN 2015
Eurobarometro tyrimas "Požiūris į tabako gaminius ir elektronines cigaretes" >> plačiau EN (Lietuvos atvejis) 2015
Tarptautinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas (HBSC), 2009/2010 >> plačiau EN 2011
ESPAD 2011 Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Lietuvos mokyklose tyrimas >> plačiau LT 2011
ESPAD 2011 Alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas >> plačiau EN 2011
Eurobarometras „Jaunimo požiūris į narkotikus” >> plačiau EN santrauka (lietuvių kalba ) 2011
Eurobarometras „ES piliečių požiūris į alkoholį" >>plačiau EN 2010
Eurobarometras „Jaunimas ir narkotikai“ >> plačiau EN 2008

 

Nacionalinio lygmens tyrimai

 

Metai

Tabako gaminių ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės priemonių efektyvumo ir požiūrio vertinimas, 2020 m. >> plačiau

Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos teritorijoje 2019 metais tyrimas >> plačiau

2020

2019

Su švirkščiamųjų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų paplitimas, 2019 m. >> plačiau 2019
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kontrolės priemonių efektyvumo tyrimas, 2018 m. >> plačiau 2018
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp pasilinksminimo vietų lankytojų, 2018 m. >> plačiau 2018
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo tarp suaugusių Lietuvos gyventojų tyrimas, 2017 m. >> plačiau 2017
Neapskaitytos alkoholio apyvartos vertinimas >> plačiau 2018
Alkoholio vartojimo sąlygojamas žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 m. ir 2016 m.  >> plačiau 2018
Ankstyvoji intervencija dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose >> plačiau 2017
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas, rizikos veiksniai bei ankstyvosios intervencijos ir prevencijos vykdymas tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių >> plačiau 2017 
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004-2016 m. >> plačiau 2017

Informacija apie importuotus alkoholio produktus į Lietuvos Respubliką 2013-2017 metais >> plačiau

2017
BALTMI tyrimo duomenis apie rūkymą Lietuvoje >> plačiau 2017
Lietuvos mokinių gyvensena 2014 m. HBSC tyrimas >>plačiau 2014
Su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų paplitimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų tyrimas >> plačiau 2015

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų  >> plačiau

2014
Nelegalaus alkoholio suvartojimo ivertinimas: metodika ir pavyzdžiai, Tadas Telksnys >>plačiau 2014
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2012,  Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga >> plačiau 2014
Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD – 2011 >> plačiau 2012
Alkoholio prieinamumo nepilnamečiams tyrimas, 2012 >> plačiau 2012
Rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotikų vartojimas tarp Lietuvos paauglių 1994 – 2010 metais(HBSC), Apolinaras Zaborskis >> plačiau 2011
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2010, Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė,Janina Petkevičienė,Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga >> plačiau 2011
Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų Laura Narkauskaitė, Algirdas Juozulynas, Antanas Jurgelėnas, Algirdas Venalis >> plačiau 2011
Lietuvos gyventojų, vairavusių apsvaigus nuo alkoholio, alkoholio vartojimo įpročiai: Audronė Astrauskienė, Laima Bulotaitė >> plačiau 2011
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas Lietuvoje 2004 ir 2008 metais >> plačiau 2009
Pagalbos asmenims, sergantiems priklausomybės nuo alkoholio ligomis, priemonės ir sistema Lietuvoje >> plačiau 2008
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp Lietuvos naktinių klubų lankytojų tyrimas. >> plačiau 2008
(Švietimo ir mokslo ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos) kvalifikacijos tobulinimo programų narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos srityje poreikio tyrimų atskirose tikslinėse grupėse analizė ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo rekomendacijos
>> plačiau
2008
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. >> plačiau 2008
Pozityvų šeimos įvaizdį ir šeimos savivertę padedantys kurti veiksniai(detali situacijos analizė) >> plačiau 2008
Alkoholio ir kitu narkotiku tyrimas Europos mokyklose ESPAD – 2007 >> plačiau 2007
Kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams, policijos pareigūnams, teisėjams rengti, poreikio tyrima >> plačiau 2007
Probleminio narkotikų vartojimo paplitimo įvertinimo duomenimis, Lietuvoje buvo apie 4300 probleminių narkotikų vartotojų ir apie 3200 švirkščiamųjų narkotikų vartotojų. Šiame tyrime, probleminis narkotikų vartojimas apibrėžiamas kaip opioidų vartojimas (dažniausiai – švirkščiamuoju būdu).>> plačiau 2006
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas savivaldybių ir apskričių vaikų globos namuose>> plačiau 2006
„Vaikų, vartojančių psichoaktyvias medžiagas, psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo būdų, metodų ir galimybių šalyje analizė bei psichologinių ir socialinių paslaugų vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas, poreikio nustatymo metodikos parengimas“ >> plačiau 2006
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas ir jį įtakojantys veiksniai Lietuvos pataisos namuose >> plačiau 2005
Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimas >> plačiau 2005
Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata >> plačiau 2005
Pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos karių biologinių organizmo terpių testavimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo >> plačiau 2005
Injekcinių narkotikų vartotojų elgsena ir biologinis stebėjimas
>> plačiau
2005
Sociologinis tyrimas, grįžusių iš įkalinimo įstaigų ŽIV infekuotų asmenų – socialinių problemų, poreikių bei elgsenos analizė
>> plačiau
2005
Žalingų įpročių paplitimas Lietuvoje; >> plačiau 2004
Narkomanų psichologinė bei socialinė reabilitacija. (Projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo 2004 m. efektyvumo vertinimas); >> plačiau 2004
Pasaulinės sveikatos organizacijos pakaitinio opioidinės priklausomybės gydymo ir ŽIV/AIDS prevencijos tyrimas; >> plačiau 2003-2005
Pradinės privalomosios karo tarnybos ir profesinės karo tarnybos karių profilaktiniai šlapimo testavimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo Lietuvoje;>>plačiau 2002-2004
Organizacijų, vykdančių narkomanų reabilitaciją, veiklos vertinimo kriterijai, teikiamų pagrindinių socialinių ir psichologinių paslaugų apibrėžimas;>> plačiau 2002
Europos tyrimas dėl alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo tarp 15-16 metų amžiaus mokinių Lietuvoje (ESPAD); >> plačiau 1995-2003

 

Savivaldybių lygmens tyrimai

 

Metai

Mokinių rūkymo ir su juo susijusio elgesio kitimai Kauno rajone 2005-2012 metais >> plačiau 2013
Anoniminė moksleivių apklausa dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo 2009 metais Varėnos rajone >> plačiau 2009
Vilniaus rajono 14-17 metų amžiaus vaikų psichikos sveikatos būklė >> plačiau 2005
Kokybinis tyrimas nustatant sveikatai rizikingo elgesio ir su juos susijusių sveikatos pasekmių pobūdį ir paplitimą, tarp ypač pažeidžiamų grupių jaunimo Utenos ir N. Akmenės m. savivaldybėse >> plačiau 2005
Įvertinti žalingų įpročių paplitimą B. Vokės ir Jašiūnų vidurinių mokyklų 10-12 klasių mokinių tarpe >> plačiau 2005
Anoniminė moksleivių apklausa dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 2005 m. Šilutės rajone >> plačiau 2005
Socialinių ir psichologinių problemų įtaka narkotinių medžiagų vartojimui Kauno Eigulių ir kalniečių mikrorajono mokyklose >> plačiau 2005
Narkotinių (toksinių) medžiagų vartojimo paplitimas tarp Utenos rajono moksleivių >> plačiau 2005
Neigiamų socialinių reiškinių paplitimas mokinių tarpe ir jų prevencija Raseinių rajono ugdymo įstaigose >> plačiau 2005
Narkomanijos prevencinės situacijos apžvalga >> plačiau 2005
Narkotinių medžiagų vartojimo paplitimas Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių tarpe >> plačiau 2005
Moksleivių žinios, požiūris į narkotines medžiagas >> plačiau 2005
Žalingų įpročių paplitimas Endriejavo vidurinės mokyklos 9-12 klasių moksleivių tarpe >> plačiau 2005
Klaipėdos miesto moksleivių anketinė apklausa, siekiant įvertinti rūkymo paplitimą Klaipėdos moksleivių tarpe >> plačiau 2005
Žalingų įpročių paplitimas Klaipėdos profesinių mokyklų moksleivių tarpe >> plačiau 2005
Žalingų įpročių paplitimo Širvintų rajono moksleivių tarpe išaiškinimas >> plačiau 2005
Rizikos grupės vaikų psichoaktyvių medžiagų vartojimo patirtis >> plačiau 2005
Žalingi įpročiai: rūkymas, alkoholis, narkotikai >> plačiau 2005
Žalingų įpročių paplitimas Širvintų ir Bagaslaviškio vaikų dienos centruose >> plačiau 2005
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Joniškio rajono mokinių. >> plačiau 2004-2005
Injekcinių narkotikų vartotojų žinių apie ŽIV/VHB/VHC tyrimas;>> plačiau 2004
Narkotikų vartojimo paplitimas tarp Klaipėdos miesto technikos mokyklų mokinių; >> plačiau 2004
Mokinių sveikatos ir rizikos veiksnių stebėsenos sistemos mokslinis metodinis pagrindimas; >> plačiau 2004
Tyrimas dėl narkotikų vartojimo tarp mokinių Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklose; >>plačiau 2004
Tyrimas dėl mokinių požiūrio į narkotikų vartojimą Palangos „Baltijos“ vidurinėje mokykloje; >> plačiau 2004
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Šiaulių apskrities mokinių; >> plačiau 2003-2004
Tyrimas Mažeikių rajone dėl mokinių turimos informacijos apie ŽIV/AIDS, narkotikus, lytinį elgesį; >> plačiau 2003
Tabako, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų paplitimas paauglių tarpe; >> plačiau 2002-2003
Ruklos gyventojų sveikata ir žalingi įpročiai; >> plačiau 2002
Žalingų įpročių paplitimas Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokinių tarpe; >> plačiau 2001-2004
Narkotikų paplitimas tarp Šakių rajono mokinių; >> plačiau 2001
Tyrimas dėl narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp Rokiškio rajono mokinių; >> plačiau 2000-2004
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp Panevėžio ir Pasvalio rajonų gyventojų; >> plačiau 2000-2004
Tyrimas dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo tarp mokinių Panevėžio miesto bendro lavinimo mokyklose; >> plačiau 2000-2002
Tyrimas dėl narkotinių medžiagų vartojimo paplitimo tarp mokinių Utenos bendrojo lavinimo mokyklose; >> plačiau 2000-2001
Intraveninius narkotikus vartojančių asmenų elgesio ypatybės ir rizika užsikrėsti ŽIV; >> plačiau 2000
Alkoholio, rūkymo ir narkotikų vartojimo paplitimas tarp Alytaus miesto 11-12 klasių mokinių; >> plačiau 2000

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Tyrimai ir apklausos“ atsakinga laikinai einanti Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėjo pareigas Lina Jurgelaitienė tel. 8 7066 31 95, el. paštas: lina.jurgelaitiene@ntakd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-13