exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Įvykdyti projektai

PROJEKTAS NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA“

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 „Dėl Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedo patvirtinimo", administravo projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas).

Šis Projektas buvo įgyvendinamas vykdant 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonę ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“.

Projekto pradžia – 2013 m. spalio 1 d. Projekto pabaiga – 2015 m. lapkričio 30 d.

Projekto NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001

Projektas buvo įgyvendinamas su 11 partnerių.

Projekto tikslas – padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekto pagrindinė veikla - priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsitraukimą į darbo rinką įgyvendinimas.

Paslaugų teikimą užtikrino 11 partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose reabilitacijos programos trukmė 7-18 mėnesių (žr. 1 lentelę). Tai  psichologinės socialinės reabilitacijos bendruomenės, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius.

 

1 lentelė. Projekto įgyvendinimo partneriai

 

1. LPF „Nugalėtojų akademija“

www.nugaletojuakademija.lt

Tel. 8 383 52122

  8 698 08 234

2. LPF „Prieglobstis“

www.prieglobstis.org

Tel. 8 682 16109

3. VšĮ „Vilties švyturys“

www.viltiessvyturys.lt

Tel. 8 347 46117;8 699 24963

8 682 79362; 8 600 24637

4. „Pilnų namų bendruomenė“

www.pnb.lt

Tel. 8 698 87006

5. VšĮ „Sugrįžimas“

www.sugrizimas.lt

Tel. 8 600 23079,

8 698 10497; 8 374 08899

6. VšĮ „Meikštų dvaras“

www.meikstudvaras.lt

Tel. 8 386 45631

7. VšĮ „Apsisprendimas“

www.apsisprendimas.lt

Tel. 8 605 16218

8. VšĮ „Pusiaukelis“

www.pusiaukelis.lt

Tel. 8 648 58033; 8 673 72614

9. VšĮ „Gabrielius“

www.gabrielius.lt

Tel. 8 67474220

10. Socialinės adaptacijos asociacija

www.saa.lt/

Tel. 8 614 18784

11. Vilniaus arkivyskupijos Caritas

www.asesubendruomene.lt

Tel.  8 69968409

Pasiekti Projekto rezultatai: 805 asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų  buvo suteikta galimybė nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, bei galimybė sėkmingai integruotis į visuomenę. Projekto duomenimis,  228  asmenys sėkmingai integravosi į visuomenę, t. y. įsidarbino arba toliau mokosi.

Už informacijos teikimą srityje „Projektai“ atsakinga Narkotiku, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vedėja Inga Bankauskienė tel. 8 706 631 96 inga.bankauskiene@ntakd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-02