„Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdantiems veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako ir alkoholio gaminiais, sukūrimas“

Projektas Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002

 

„DAUGIAFUNKCINIO KONSULTAVIMO MODELIO ŪKIO SUBJEKTAMS VYKDANTIEMS VEIKLAS, SUSIJUSIAS SU NARKOTIKŲ PREKURSORIAIS, TABAKO, ALKOHOLIO GAMINIAIS, SUKŪRIMAS“

 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įgyvendina projektą „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdantiems veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako ir alkoholio gaminiais, sukūrimas“, finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“, priemonės Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“.

Projekto pradžia – 2017 m. liepos 27 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. rugsėjo 20 d.

Bendra Projekto biudžeto suma - 93 121,60 Eur.

Projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002.

Projekto tikslas – sukurti daugiafunkcinį, technologiškai patrauklų ūkio subjektų, vykdančių veiklas, susijusias su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), konsultavimo modelį, pritaikant jį tarpinstituciniame ūkio subjektų veiklos priežiūros procese.

Projektas skirtas sukurti priemonę, kurios pagalba ūkio subjektai galėtų užpildyti ir pateikti ataskaitas apie pagamintus, parduotus, panaudotus alkoholio produktus ir tabako gaminius elektroniniu būdu, teikti susistemintus licencijuojamos veiklos reikalavimus ūkio subjektams ketinantiems pradėti licencijuojamą veiklą ar jau besiverčiantiems šia veikla, sukurti ūkio subjektams aktualios ir susistemintos konsultacinės informacijos teikimo platformą su sąsajomis į teisės aktus ir teismų praktiką. Šio daugiafunkcinio modelio taikymas turės tiesioginę naudą ūkio subjektams, vykdantiems veiklas, susijusias su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), savivaldybių administracijų, dirbančių su verslo sektoriumi (teikiant viešąsias paslaugas), darbuotojams bei kontroliuojančioms valstybės institucijoms. Bus siekiama, kad ne mažiau kaip pusė, t. y. 30 savivaldybių, ne trumpiau kaip 3 metus po Projekto pabaigos naudotųsi šia programa, siekiama, kad penktadalis konsultacijų būtų suteikiama naudojantis sukurtu konsultaciniu modeliu.

Pagrindinis Projekto produktas po Projekto pabaigos bus sukurtas informacinis konsultavimo modelis, orientuotas į greitą informacijos apie esamus ir pasikeitusius reikalavimus (alkoholio, tabako ir narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityse) parengimą ir sklaidą, sudarant sąlygas ūkio subjektams gauti reikiamą informaciją savo veiklai vykdyti jiems patogiu laiku, patraukliu, šiuolaikines technologijas atitinkančiu būdu. Informaciniu moduliu bus naudojamasi ne trumpiau, kaip 3 metus po Projekto pabaigos. Departamentas bus vienintelė institucija, kurioje ESF lėšomis finansuojamas konsultacinis modelis bus įdiegtas. Tačiau Lietuvoje yra 60 savivaldybių ir bus siekiama, kad ne mažiau kaip pusė t. y. 30 savivaldybių, bei ne trumpiau kaip 3 metus po Projekto pabaigos, taip pat naudotųsi šia programa (remiantis atlikta apklausa).  Tai sumažins pažeidimų tikimybę veiklų vykdymo vietose, užtikrins patogesnį ir greitesnį pasidalinimą informacija su kontroliuojančiomis institucijomis ir savivaldybėmis, bei užtikrins efektyvesnę ūkio subjektų priežiūrą.

Už informacijos teikimą srityje apie „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdantiems veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako ir alkoholio gaminiais, sukūrimas“ projektą atsakinga Projekto administratorė  Gabrielė Dilytė,  tel. 8 7066 8093, el. paštas gabriele.dilyte@ntakd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-31
UA-79662928-1