Prevencija ir žalos mažinimas pasilinksminimo vietose

                                 

 

Už informacijos teikimą srityje „Informacija“ atsakinga Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Emilija Gaidytė, tel. 8 7066 31 91, el. paštas Emilija.Gaidyte@ntakd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21