BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijos

Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos licencijos atmintinė

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-12

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba (toliau - licencija) išdavimas. Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau įmonėms).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonė, norinti gauti licenciją, tiesiogiai, paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniu paštu (toliau – el. paštas), kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (toliau - TKĮ);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180 patvirtintos Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklės.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką.

2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius.

3. Tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, dokumentų – patalpų plano iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis Departamento tarnautojas:

1. Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (https://www.registrucentras.lt/) patikrina įmonės, norinčios gauti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis, taip pat tabako gaminių, susijusių gaminių gamybos vietos ir didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą;

2. Iš valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) gauna informaciją  ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nebuvo įmonei, jos vadovams įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimų dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų-banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

3. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos  (www.sodra.lt) gauna informaciją, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

4. Iš teritorinės muitinės (www. lrmuitine.lt), kurios veiklos zonoje įregistruota įmonė, prašo pateikti informaciją, ar nebuvo įmonei, jos vadovams įsiteisėjusių Lietuvos Respublikos muitinės nutarimų dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų - banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

5. Iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (https://ird.lt/), prašo pateikti informaciją,  ar nebuvo įmonei, jos vadovams įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių, įsiteisėjusių teismo nutarimų, sprendimų, policijos nutarimų dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų-banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

6. Iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (www.vvtat.lt) prašo pateikti informaciją ar nebuvo įmonei, jos vadovams įsiteisėję Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimai dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

7. Iš Departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus gauna informaciją:

- ar nebuvo įmonei, norinčiai gauti licenciją, ar jos vadovams nebuvo įsiteisėję Departamento nutarimai dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų-banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki įmonės paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

 - ar per pastaruosius 5 metus įmonei nebuvo panaikintas licencijos galiojimas pagal TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 5 punktą ;

 - ar per pastaruosius 1 metus įmonei nebuvo panaikintas licencijos galiojimas pagal TKĮ 11 straipsnio 2 dalies 6 punktą;

8. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija įmonei turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo  Departamente. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo Departamente.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 625 Eur
Įmokos kodas: 5753.
Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752
 

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti licenciją verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba  įmonė turi nurodyti šiuos duomenis:

- įmonės pavadinimą, teisinę formą, įm. kodą, buveinę, telefono numerį, el. pašto adresą (jeigu įmonė jį turi), gamybos vietos adresą (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresus, licencijos rūšį, tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlio ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimus plane, pastatų, kuriuose yra patalpos, kuriose įrengtos gamybos vietos ir (ar) sandėliai, unikalius numerius.

-  įmonės vadovų vardus, pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);

 - numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių pavadinimus ir kodus ir pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą;

 -  paraiškos išduoti licenciją užpildymo datą.

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

Tiesiogiai internetu pildyti ir pateikti prašymą (paraišką) galite čia

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-12 PT

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba (toliau - licencija) patikslinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei, turinčiai licenciją verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, licencija gali būti patikslinta:

- kai iš licencijos išbraukiami tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba gamybos vietų adresai;

- kai nurodomi papildomai numatytų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą;

- kai nurodomi papildomų tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

- kai nurodomi papildomi gamybos vietų adresai.

 

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, tiesiogiai, paštu arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, el. paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką ir nurodytus dokumentus.

Licencija patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema (www. licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (toliau - TKĮ);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180 patvirtintos Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklės.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Departamentui pateikia:

 I. Kai iš licencijos išbraukiami tabako gaminių, su gaminiais susijusių gaminių sandėlių adresai ar gamybos vietos adresai:

 -  paraišką, kurioje nurodo pasikeitusius duomenis.

 

 II. Kai į licenciją  įrašomi papildomi numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą:

 - paraišką, kurioje nurodomi prašomi įrašyti tabako gaminių, susijusių gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą,

  - Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių, susijusių gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius.

 

III. Kai į licenciją įrašomi  papildomi tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėliai ir (ar) sandėliai, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane:

- paraišką, kurioje nurodomi papildomi tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, pastatų, kuriuose yra įrengti šie sandėliai, unikalūs numeriai;

- tabako gaminių, susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai, susiję gaminiai laikomi, dokumentų – patalpų plano iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ir pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

 

IV. Kai į licenciją įrašomi papildomi gamybos vietų adresai:

- paraišką, kurioje nurodomi papildomi gamybos vietų adresai, pastatų, kuriuose yra įrengtos gamybos vietos, unikalūs numeriai.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas patikrina įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų ir Nekilnojamo turto registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo. Jeigu pateikta paraiška neišsamiai arba netiksliai užpildyta arba pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 51 Eur
Įmokos kodas 5753
Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752
 

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama paraiškos forma

Tiesiogiai internetu pildyti ir pateikti prašymą (paraišką) galite čia

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29