BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tabako gaminių didmeninės prekybos licencijos

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Tabako gaminių didmeninės prekybos licencijų išdavimo atmintinė

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-11

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais (toliau - licencija) išdavimas.

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch). Apie licencijos išdavimą juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas informuojamas Departamento pranešimu.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių  kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 patvirtintos  „Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką;

2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus  laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, taip pat sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (www.registrucentras.lt);

2. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nebuvo juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, ar jų vadovams įsiteisėjusio mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių  pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

3. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (www.sodra.lt) gaunama informacija ar juridinis asmuo, ar užsienio juridinio asmens filialas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

4. Iš teritorinės muitinės (www.lrmuitine.lt) gaunama informacija ar Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių Lietuvos Respublikos muitinės nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai (kreipiamasi, kai licencijos prašytojas nori įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais);

5. Iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM https://www.ird.lt/  gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui,  užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo, policijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių  įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, priimtų pagal LR baudžiamojo kodekso 199, 1991, 1992  ar 200 straipsnius ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 132,158, 170, 208, 209 ar 214 straipsnius, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos gavimo Departamente dienos nepraėjo 5 metai;

6. Iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau-Tarnyba) (www.vvtat.lt) gaunama informacija  ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

7. Iš Departamento kontrolės skyriaus gaunama informacija ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

8. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas [email protected]

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 7066 83 72, el. paštas [email protected]

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 1158 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151;

LT74 4010 0510 0132 4763;

LT05 7044 0600 0788 7175;

LT32 7180 0000 0014 1038;

LT74 7400 0000 0872 3870;

LT24 7300 0101 1239 4300;

LT42 7230 0000 0012 0025;

Įmokos kodas 5753. 

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas nurodo šiuos duomenis: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, elektroninio pašto adresą (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi), sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimą plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį, kokiu būdu norėtų gauti Departamento pranešimus apie licencijos išdavimą, valstybės rinkliavos sumokėjimo datą ir mokėjimo dokumento numerį.

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-11-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais (toliau - licencija) patikslinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, turinčiam licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, licencija gali būti patikslinta kai:

- keičiami tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

- į licenciją numatoma įrašyti naujų sandėlių.

 

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portalearba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema.

Popierinė patikslintos licencijos forma neišduodama.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 patvirtintos „Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės “.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją pateikia:

1. Paraišką.  

2. Keičiant sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresus - Nekilnojamo daikto registro ir kadastro dokumentus:

- patalpų plano iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją;

- pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją.

 Kopijos turi būti patvirtintos juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

Tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamo turto registre faktą Nekilnojamo turto kadastro ir registro svetainėje (http://www.registrucentras.lt/ntr/).

Informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7 066 83 78, el. paštas [email protected]

 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 7 066 83 72,

el. paštas [email protected]

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Departamente. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151;

LT74 4010 0510 0132 4763;

LT05 7044 0600 0788 7175;

LT32 7180 0000 0014 1038;

LT24 7300 0101 1239 4300;

LT42 7230 0000 0012 0025;

Įmokos kodas 5753.

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-27