BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijos

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-11

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais (toliau - licencija) išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch). Apie licencijos išdavimą juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas informuojamas Departamento pranešimu. Popierinė licencijos forma neišduodama.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių  kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 patvirtintos  „Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką.

2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus  laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma; 

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, taip pat sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (www.registrucentras.lt).

2. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nebuvo juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, ar jų vadovams įsiteisėjusio mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

3. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (www.sodra.lt) gaunama informacija ar juridinis asmuo, ar užsienio juridinio asmens filialas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

4. Iš teritorinės muitinės http://www.cust.lt/web/guest/titulinis gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui,  užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

5. Iš Vidaus reikalų ministerijos (www.vrm.lt) gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui,  užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo, policijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

6. Iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau-Tarnyba) (http://www.vvtat.lt/) gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui, ar jų vadovams įsiteisėjęs Tarnybos nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

7. Iš Departamento gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjęs Departamento nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

8. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 1158 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151;

LT74 4010 0510 0132 4763;

LT05 7044 0600 0788 7175;

LT32 7180 0000 0014 1038;

LT74 7400 0000 0872 3870;

LT12 2140 0300 0268 0220;

LT24 7300 0101 1239 4300;

LT42 7230 0000 0012 0025;

Įmokos kodas 5753. 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas nurodo šiuos duomenis: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, elektroninio pašto adresą (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi), sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimą plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį, juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialo vadovų vardus, pavardes ir asmens kodus (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data), kokiu būdu norėtų gauti Departamento pranešimus apie licencijos išdavimą, valstybės rinkliavos sumokėjimo datą ir mokėjimo dokumento numerį.

Paraiškos pildymo rekomendacinis pavyzdys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-11-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais (toliau - licencija) patikslinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, turinčiam licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, licencija gali būti patikslinta kai:

-juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

-keičiami tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba į licenciją numatoma įrašyti naujų sandėlių (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais);

-išbraukiami sandėlių adresai, kuriuose buvo vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai buvo laikomi.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją, per atstumą elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema.

Popierinė patikslintos licencijos forma neišduodama.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 patvirtintos „Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės “.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją pateikia:

1. Paraišką.

2. Keičiant sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresus - Nekilnojamo daikto registro ir kadastro dokumentus:

- patalpų plano iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją; 

- pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją. 

Kopijos turi būti, patvirtintos juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

Jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo išduota popierinės formos licencija, Departamentui, priėmus sprendimą patikslinti licenciją, pateikiamas licencijos originalas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

Tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamo turto registre faktą Nekilnojamo turto kadastro ir registro svetainėje (http://www.registrucentras.lt/ntr/).

Informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 7066 83 72,

el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Departamente. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151;

LT74 4010 0510 0132 4763;

LT05 7044 0600 0788 7175;

LT32 7180 0000 0014 1038;

LT74 7400 0000 0872 3870;

LT12 2140 0300 0268 0220;

LT24 7300 0101 1239 4300;

LT42 7230 0000 0012 0025;

Įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1.Paraiškos pildymo rekomendacinis pavyzdys;

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-12

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis tabako gaminių gamyba (toliau - licencija) išdavimas. Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams (toliau įmonėms).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonė, norinti gauti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/busines,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija įmonei išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema. Popierinė licencijos forma neišduodama

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180 patvirtintos Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklės .

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką.

2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos   patvirtinimą, kad numatomų gaminti tabako gaminių kokybės rodikliai, nurodyti įmonės dokumentuose, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius.

3. Tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, dokumentų – patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų bylos ir pastato Vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamojo turto objekto kadastro duomenų bylos – kopijas, patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas patikrina įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, taip pat tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (www.registrucentras.lt).

2. Iš valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nebuvo įmonei, vadovams įsiteisėjusio mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų-banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

3. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (www.sodra.lt) gaunama informacija, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

4. Iš muitinės http://www.cust.lt/web/guest/titulinis gaunama informacija ar nebuvo įmonei, vadovams įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų - banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą.

5. Iš Vidaus reikalų ministerijos (www.vrm.lt) gaunama informacija ar nebuvo įmonei, vadovams įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo, policijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų-banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;

6. Iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau-Tarnyba) (http://www.vvtat.lt/) gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui, ar jų vadovams įsiteisėjęs Tarnybos nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;

7. Iš Departamento administracijos padalinio gaunama informacija ar nebuvo įmonei, vadovams įsiteisėjęs Departamento nutarimas dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų-banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;

7. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78, el. p. rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų vedėja, tel.8 7066 83 72

el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija įmonei turi būti išduota per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos ir tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 625 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151;

LT74 4010 0510 0132 4763;

LT05 7044 0600 0788 7175;

LT32 7180 0000 0014 1038;

LT74 7400 0000 0872 3870;

LT12 2140 0300 0268 0220;

LT24 7300 0101 1239 4300;

LT42 7230 0000 0012 0025.

Įmokos kodas 5753. 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti licenciją verstis tabako gaminių gamyba įmonė turi nurodyti šiuos duomenis:

- įmonės pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jeigu įmonė jį turi), gamybos vietos adresą (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai, licencijos rūšį, tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai bus laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimą plane;

- įmonės vadovų vardus, pavardes, asmens kodus.

- numatomų gaminti tabako gaminių kodus ir pavadinimus pagal Europos Bendrijos Kombinuotąją nomenklatūrą;

- paraiškos išduoti licenciją užpildymo datą.

Paraiškos pildymo pavyzdys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas  7.81.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-12-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis tabako gaminių gamyba (toliau – licencija) patikslinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei, turinčiai licenciją verstis tabako gaminių gamyba, licencija gali būti patikslinta:

- iš licencijos išbraukiami tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba gamybos vietų adresai;

- nurodomi papildomai numatytų gaminti tabako gaminių kodai ir pavadinimai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą;

- nurodomi papildomų tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių ir (ar) sandėlių, kuriuose tabako gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

- nurodomi papildomi gamybos vietų adresai.

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema (www. licencijavimas.lt). Popierinė patikslintos licencijos forma neišduodama.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1180 patvirtintos Tabako gaminių gamybos licencijavimo taisyklės.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Departamentui pateikia:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, patvirtinančius tikslinamus duomenis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas patikrina įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78, el. p. rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių skyriaus vedėja, tel. 8 7066 83 72,

el. p. violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo. Jeigu pateikta paraiška neišsamiai arba netiksliai užpildyta arba pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 51 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151;

LT74 4010 0510 0132 4763;

LT05 7044 0600 0788 7175;

LT32 7180 0000 0014 1038;

LT74 7400 0000 0872 3870;

LT12 2140 0300 0268 0220;

LT24 7300 0101 1239 4300;

LT42 7230 0000 0012 0025;

Įmokos kodas 5753. 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos pildymo pavyzdys:

 

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-06