BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Specialieji leidimai naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-28

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiojo leidimo naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui (toliau - Specialusis leidimas) išdavimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Specialusis leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir kitose valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ir kitų organizacijų Lietuvos Respublikoje įsteigtiems filialams (toliau – juridinis asmuo).

 

Specialusis leidimas išduodamas mokslinio tyrimo vykdymo laikotarpiui, bet ne ilgesniam kaip penkeri metai.

 

Juridinis asmuo, norintis gauti specialųjį leidimą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) tiesiogiai, per atstumą (pvz., registruotu paštu, per kurjerį), arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroninių ryšių priemonėmis, elektroninių ryšių priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą

(https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/elektroniniai-irankiai-verslui/pranesimu-dezute/), ar tiesiogiai Departamentui pateikia paraišką išduoti specialųjį leidimą ir nustatytus dokumentus.

 

Specialusis leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

2. Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“.

4. Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo ir apskaitos valstybinę kontrolę vykdančiose institucijose taisyklių ir Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis gauti specialųjį leidimą, pateikia:

1. Paraišką išduoti specialųjį leidimą.

2. Dokumentą (ar jo kopiją, nuorašą, išrašą), patvirtinantį, kad numatomas vykdyti tyrimas yra mokslinis tyrimas ir kad šio mokslinio tyrimo finansavimas yra užtikrintas, išduotą Lietuvos mokslo tarybos ar viešosios įstaigos Inovacijų agentūros vadovaujantis Taisyklių 6 punkto nuostatomis. Jeigu pareiškėjas atitinka Taisyklių 8.1.8 ar 8.1.9 papunktį ir vienas iš juridinių asmenų, kurie yra sudarę sutartį dėl mokslinio tyrimo vykdymo, jau yra gavęs dokumentą (ar jo kopiją, nuorašą, išrašą), patvirtinantį, kad numatomas vykdyti tyrimas yra mokslinis tyrimas ir kad šio mokslinio tyrimo finansavimas yra užtikrintas, kitas sutartį sudaręs asmuo pateikia šio dokumento kopiją.

3. Informaciją apie pareiškėjo bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucija vykdant tą patį prašyme išduoti specialųjį leidimą nurodytą mokslinį tyrimą pagal sutartį (nurodoma, kokius mokslinio tyrimo veiksmus atliks pareiškėjas, kaip jo atliekami tyrimai siejasi su mokslo ir studijų institucijos atliekamais mokslinio tyrimo veiksmais, kokius mokslinio tyrimo rezultatus perduos mokslinio tyrimo institucijai). Jeigu pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija, su kuria pagal Taisyklių 8.1.2.2 papunktį sudaryta sutartis, pateikia informaciją apie bendradarbiavimą su juridiniu asmeniu, kurį nurodė pagal Taisyklių 8.1.9 papunktį (nurodoma, kokius mokslinio tyrimo veiksmus atliks pareiškėjas, kaip jo atliekami tyrimai siejasi su juridinio asmens, nurodyto pagal Taisyklių 8.1.9 papunktį, atliekamais mokslinio tyrimo veiksmais, kokie mokslinio tyrimo rezultatai bus perduoti pareiškėjui).

4. Patvirtinimą, kad pareiškėjas vykdo ar per paskutinius penkerius metus vykdė bent vieną mokslinį tyrimą, ir informaciją, kuri institucija išdavė patvirtinimą, kad vykdomas ar įvykdytas tyrimas yra mokslinis tyrimas – kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodytas Taisyklių 8.1.2.3 papunktyje.

5. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti mokslinį tyrimą naudojant I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas (įskaitant patalpas, kuriose bus laikomos šios medžiagos), plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

6. Patalpų, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas naudojant I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas, vidaus plotų eksplikacijos kopiją iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos aiškiai pažymint patalpas, kuriose bus laikomos I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos, ir patalpas, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas.

7. Patalpų, kuriose numatoma laikyti I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas, aprašymą, pagrindžiantį patalpų atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams, nurodant šių patalpų pažymėjimą plane, pateiktame pagal Taisyklių 8.5 papunktį.

8. Išsamius duomenis ir informaciją, pagrindžiančius prašyme išduoti specialųjį leidimą nurodytą moksliniam tyrimui būtino tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos kiekį.

9. Informaciją apie I, II ir (ar) III sąrašų medžiagų įsigijimą, importą, gabenimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, gamybą, perdirbimą, patiekimą kitam specialiojo leidimo turėtojui ar eksportą kitos Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės asmeniui, turinčiam teisę pagal tos valstybės teisės aktus vykdyti mokslinius tyrimus su šia medžiaga, gamybos ar perdirbimo metu susidariusias tarpines I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas. Nurodoma:

9.1. jeigu pareiškėjas pats negamins tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos, – ar pareiškėjui ją patieks juridinis asmuo, turintis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 ar 5 punkte nurodytos rūšies licenciją (toliau – licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtojas), ar kitos valstybės asmuo, turintis teisę eksportuoti I, II ir (ar) III sąrašo medžiagas, ar ją vadovaujantis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 217 straipsnio
6 dalimi patieks kitas specialiojo leidimo turėtojas, nurodomas tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, ryšio telefono numeris. Jei tiriamąją I, II ar III sąrašo medžiagą patieks licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtojas, papildomai nurodomas licencijos numeris, jei kitas specialiojo leidimo turėtojas, papildomai nurodomas specialiojo leidimo numeris. Taip pat pateikiama informacija, kaip tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos bus pristatomos Lietuvos Respublikos viduje (ar jas gabens tiekėjas, ar pats pareiškėjas savo transportu, ar Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo
217 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinis asmuo pagal sudarytą sutartį dėl šių medžiagų gabenimo);

9.2. jeigu pareiškėjas pats gamins tiriamąją I, II ar III sąrašo medžiagą:

9.2.1. informacija apie tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos gamybą (aprašomi gaminimo ir ekstrahavimo procesai);

9.2.2. informacija apie pradinės I, II ar III sąrašo medžiagos įsigijimą: ar pareiškėjui pradinę I, II ar III sąrašo medžiagą patieks licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtojas, ar kitos valstybės asmuo, turintis teisę eksportuoti I, II ir (ar) III sąrašo medžiagas, nurodomas I, II ar III sąrašo pradinės medžiagos tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, ryšio telefono numeris. Jei pradinę I, II ar III sąrašo medžiagą patieks licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtojas, papildomai nurodomas licencijos numeris. Jeigu nurodytą pradinės I, II ar III sąrašo medžiagos kiekį patieks keli tiekėjai, nurodomi kiekvieno tiekėjo duomenys ir koks pradinės medžiagos kiekis iš nurodyto bendro I, II ar III sąrašo pradinės medžiagos kiekio bus tiekiamas. Taip pat pateikiama informacija, kaip pradinės I, II ar III sąrašo medžiagos bus pristatomos Lietuvos Respublikos viduje (ar jas gabens tiekėjas, ar pats pareiškėjas savo transportu, ar Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo
217 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinis asmuo pagal sudarytą sutartį dėl šių medžiagų gabenimo);

9.2.3. informacija apie tarpines I, II ar III sąrašo medžiagas (jeigu jos susidaro): Taisyklių 8.1.4.3 papunktyje nurodyto kiekio pagrindimas pateikiant įrodymus (skaičiavimus), kad toks kiekis neišvengiamai susidaro siekiant pagaminti moksliniam tyrimui būtiną tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos kiekį, ar visas susidarantis kiekis, ar jo dalis (nurodomas kiekis) sunaudojama gamybos procese, ar nesunaudojamos ir jas ar jų dalį (nurodomas kiekis) reikia sunaikinti. Jeigu tarpinės I, II ar III sąrašo medžiagos bus naikinamos, nurodomas juridinis asmuo, su kuriuo planuojama sudaryti sutartį dėl šių medžiagų sunaikinimo;

9.2.4. ar numatoma tiriamąją I, II ar III sąrašo medžiagą tolesniam moksliniam tyrimui patiekti kitam specialiojo leidimo turėtojui ar eksportuoti kitos EEE) valstybės asmeniui, turinčiam teisę pagal tos valstybės teisės aktus vykdyti mokslinius tyrimus su šia medžiaga. Jeigu numatoma, pateikiama:

9.2.4.1. informacija apie asmenį, kuriam bus tiekiama pagaminta tiriamoji I, II ar III sąrašo medžiaga: specialiojo leidimo turėtojo pavadinimas, kodas, buveinės ir veiklos vietos adresas arba kitos EEE valstybės asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir nurodomas patiekiamos tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos kiekis. Pridedamas EEE valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (jo kopija, nuorašas, išrašas), patvirtinantis, kad nurodytas EEE valstybės asmuo turi teisę vykdyti mokslinius tyrimus su I, II ar III sąrašo medžiagomis;

9.2.4.2. informacija apie juridinį asmenį, kuris gabens Lietuvos Respublikos viduje tiriamąją I, II ar III sąrašo medžiagą: juridinio asmens, su kuriuo sudaroma sutartis dėl tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos gabenimo, pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas. Jei sudaroma sutartis su licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtoju, nurodomas licencijos numeris.

10. Dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad nėra Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 103 straipsnyje nurodytų aplinkybių, išduotą (-us) valstybės, kurios pilietis yra prašymą išduoti specialųjį leidimą teikiančio juridinio asmens vadovas ar valdymo organų narys (-iai), kompetentingos institucijos, – kai tokį prašymą teikia juridinis asmuo, kurio vadovas ar valdymo organų nariai yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai (pateikiamas ir dokumento (-ų), kuriame (-iuose) nurodyta ši informacija, vertimas į lietuvių kalbą).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens pateiktą paraišką išduoti specialųjį leidimą nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- juridinio asmens registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis, juridinio asmens vadovo, valdymo organų narių asmens duomenis – vardą (-us), pavardę (-es), asmens kodą (-us), jeigu kodas (-ai) nesuteiktas (-i) – gimimo datą (-as) Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

- nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis apie juridinio asmens patalpas, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas ir bus laikomos moksliniame tyrime naudojamos I, II ar III sąrašo medžiagos, Nekilnojamojo turto registre (www.registrucentras.lt);

- paraišką išduoti specialųjį leidimą pateikusio Taisyklių 8.1.2.3 papunktyje nurodyto juridinio asmens atitiktį nustatytoms sąlygoms, kad jis vykdo ar per paskutinius penkerius metus vykdė bent vieną mokslinį tyrimą, dėl kurio buvo išduotas viešosios įstaigos Inovacijų agentūros, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, ar Lietuvos mokslo tarybos patvirtinimas, kad vykdomas ar įvykdytas tyrimas yra mokslinis tyrimas, kreipdamasi dėl atitikties patvirtinimo į instituciją, nurodytą pagal Taisyklių 8.4 papunktį.

 

Departamentas, siekdamas nustatyti, ar nėra Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 103 straipsnyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių prašymą išduoti specialųjį leidimą pateikęs juridinis asmuo (išskyrus atvejį, kai juridinio asmens vadovas ar valdymo organų nariai yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai) negalėtų būti laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu, patikrina duomenis apie paraišką išduoti specialųjį leidimą pateikusį juridinį asmenį ir juridinio asmens vadovą, valdymo organų narius naudodamasi Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru ir Administracinių nusižengimų registru arba tiesiogiai iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gauta informacija. Departamento valstybės tarnautojai atliekantys subjektų veiklos priežiūrą, tikrina, ar juridinio asmens patalpų, kuriose, vykdant mokslinį tyrimą, numatoma laikyti moksliniame tyrime naudojamas I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas, atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams patalpoms, atlieka šių patalpų patikrinimą numatomoje veiklos vietoje.

 

Departamentas, siekdamas įvertinti prašymą išduoti specialųjį leidimą pateikusio juridinio asmens patalpų, kuriose, vykdant mokslinį tyrimą, numatoma laikyti moksliniame tyrime naudojamas I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas, atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams patalpoms, atlieka šių patalpų patikrinimą numatomoje veiklos vietoje ir surašo pažymą, kurioje pateikia išvadą, ar laikymo patalpos atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus patalpoms, ar jų neatitinka.

 

Paraiškoje išduoti specialųjį leidimą ir kartu pateiktuose dokumentuose nurodytų I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų kiekių pagrįstumui įvertinti Departamentas gali pasitelkti kitus specialistus, ekspertus ir mokslininkus, kad jie pateiktų savo išvadas.

 

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už specialiojo leidimo išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus patarėja, Irena Žlabienė
tel. 8 659 05336, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiojo leidimo išdavimo priimamas per 45 kalendorines dienas nuo paraiškos ir visų dokumentų, kurių reikia specialiajam leidimui išduoti, gavimo Departamente dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už specialiojo leidimo išdavimą – 362 Eur.
 
Įmokos kodas: 5753.
 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

 

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje išduoti specialųjį leidimą nurodomi šie duomenys*:

1. Juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kokiu būdu juridiniam asmeniui siųsti Departamento pranešimus ir informaciją, susijusią su specialiojo leidimo išdavimu, pakeitimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu ir informacija apie asmenį ryšiams (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas).

2. Ar juridinis asmuo yra (nurodyti tinkamą):

2.1. mokslo ir studijų institucija;

2.2. juridinis asmuo, kuris nėra mokslo ir studijų institucija, turintis sutartį vykdyti tą patį mokslinį tyrimą su mokslo ir studijų institucija;

2.3. juridinis asmuo, kuris nėra mokslo ir studijų institucija ir vykdo ar per paskutinius penkerius metus vykdė bent vieną mokslinį tyrimą, dėl kurio buvo išduotas viešosios įstaigos Inovacijų agentūros, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, ar Lietuvos mokslo tarybos patvirtinimas, kad vykdomas ar įvykdytas tyrimas yra mokslinis tyrimas.

3. Mokslinio tyrimo pavadinimas, tikslas, pradžios ir pabaigos datos.

4. Moksliniame tyrime prašomos leisti naudoti I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos:

4.1. tiriamosios I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos, kaip nurodyta Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 217 straipsnio 3 dalies 1 punkte, pavadinimas ir pagrįstas visam mokslinio tyrimo laikotarpiui būtinas kiekis;

4.2. pradinės I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos, kaip nurodyta Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo
217 straipsnio 3 dalies 3 punkte, pavadinimas ir pagrįstas visam mokslinio tyrimo laikotarpiui būtinas kiekis, jeigu tiriamąją I, II ir (ar) III sąrašų medžiagą gamins pats pareiškėjas. Jeigu tiriamoji I, II ir (ar) III sąrašų medžiaga bus gaminama iš pradinės medžiagos, kuri neįrašyta į I, II ir (ar) III sąrašus, nurodomas šios medžiagos (ar medžiagų grupės) pavadinimas ir kiekis;

4.3. tarpinės I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos, kaip nurodyta Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 217 straipsnio 3 dalies 2 punkte, pavadinimas ir numatomas viso mokslinio tyrimo laikotarpiu susidarantis kiekis, jeigu tiriamąją I, II ir (ar) III sąrašų medžiagą gamins pats pareiškėjas ir jos gamybos metu susidarys tarpinės I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos. Jeigu tarpinės I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos nesusidaro, pateikiamas patvirtinimas, kad tokios medžiagos nesusidaro.

5. Veiklos vietos, kurioje bus vykdomas mokslinis tyrimas naudojant I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas (įskaitant laikymą), adresas.

6. Patalpų, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas naudojant I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas (įskaitant patalpas, kuriose bus laikomos šios medžiagos), unikalus daikto numeris (identifikacinis kodas), kuris šioms patalpoms suteiktas Nekilnojamojo turto registre ir šių patalpų (įskaitant patalpas, kuriose bus laikomos I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos), pažymėjimas patalpų plane.

7. Asmens, atsakingo už I, II ir (ar) III sąrašų medžiagų įsigijimą, laikymą ir apskaitą (toliau – atsakingas asmuo), vardas, pavardė, juridinio asmens vadovo įsakymo dėl šio asmens paskyrimo atsakingu asmeniu, data ir numeris.

8. Jeigu pareiškėjas atitinka Taisyklių 8.1.2.2 papunkčio sąlygas, nurodomas mokslo ir studijų institucijos, su kuria sudaryta sutartis, pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas ir sutarties data bei numeris.

9. Jeigu pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija, su kuria pagal Taisyklių 8.1.2.2 papunktį sudaryta sutartis, nurodomas juridinio asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas ir sutarties data bei numeris.

10. Jeigu pareiškėjas atitinka Taisyklių 8.1.2.3 papunkčio sąlygas, nurodomas institucijos, išdavusios patvirtinimą, kad vykdomas ar per paskutinius penkerius metus vykdytas tyrimas yra mokslinis tyrimas, pavadinimas, patvirtinimo data ir numeris;

11. Ar tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos bus naudojamos atliekant bandymus su gyvūnais.

12. Paraiškos išduoti specialųjį leidimą užpildymo data ir pridedamų dokumentų sąrašas.

* Jeigu prašyme išduoti specialųjį leidimą nurodoma daugiau nei viena I, II ar III sąrašo medžiaga, kuri bus naudojama moksliniame tyrime, ir daugiau nei viena veiklos vieta, kurioje bus vykdomas mokslinis tyrimas, atitinkama Taisyklių 8 punkto informacija ir duomenys pateikiami apie kiekvieną I, II ar III sąrašo medžiagą ir kiekvieną veiklos vietą.

 

Paraiškos išduoti specialųjį leidimą naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

 

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-28-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiojo leidimo naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui (toliau – Specialusis leidimas) patikslinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridiniam asmeniui, turinčiam specialųjį leidimą, specialusis leidimas patikslinamas, jeigu pasikeičia veiklos vietos adresas (kai teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams; suteikiamas naujas numeris pastatams, pastatų kompleksams, patalpoms, korpusams).

 

Juridinis asmuo, norintis patikslinti specialųjį leidimą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) tiesiogiai, per atstumą (pavyzdžiui, registruotu paštu, per kurjerį), arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroninių ryšių priemonėmis, elektroninių ryšių priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą

(https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/elektroniniai-irankiai-verslui/pranesimu-dezute/),  ar tiesiogiai Departamentui pateikia paraišką patikslinti specialųjį leidimą ir nustatytus dokumentus.

Prašymo patikslinti specialųjį leidimą nereikia pateikti, kai keičiasi juridinio asmens  pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kadangi juridiniam asmeniui nurodytų duomenų pakeitimus įregistravus Juridinių asmenų registre, šie duomenys automatiškai pasikeičia Licencijų informacinėje sistemoje.

Specialusis leidimas patikslinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas.

2. Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“.

4. Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo ir apskaitos valstybinę kontrolę vykdančiose institucijose taisyklių ir Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis patikslinti specialųjį leidimą, pateikia:

1. Paraišką patikslinti specialųjį leidimą.

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius specialiojo leidimo duomenis. 
 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens pateiktą paraišką patikslinti specialųjį leidimą nagrinėjantis tarnautojas tikrina nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis apie juridinio asmens patalpas, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas ir bus laikomos moksliniame tyrime naudojamos I, II ar III sąrašo medžiagos, Nekilnojamojo turto registre (www.registrucentras.lt)

 

Departamentas, siekdamas įvertinti prašymą išduoti specialųjį leidimą pateikusio juridinio asmens patalpų, kuriose, vykdant mokslinį tyrimą, numatoma laikyti moksliniame tyrime naudojamas I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas, atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams patalpoms, atlieka šių patalpų patikrinimą numatomoje veiklos vietoje ir surašo pažymą, kurioje pateikia išvadą, ar laikymo patalpos atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus patalpoms, ar jų neatitinka.

 

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už specialiojo leidimo patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus patarėja, Irena Žlabienė tel. 8 659 05336, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė,  tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiojo leidimo patikslinimo priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškos patikslinti specialųjį leidimą ir visų dokumentų, kurių reikia specialiajam leidimui patikslinti, gavimo Departamentui dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už specialiojo leidimo patikslinimą – 38 Eur.
 
Įmokos kodas: 5753.
 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

 

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje patikslinti specialųjį leidimą nurodomi šie duomenys:

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, specialiojo leidimo, kurį prašoma patikslinti numeris ir išdavimo data, duomenys, kuriuos prašoma patikslinti, kokiu būdu juridiniam asmeniui siųsti Departamento pranešimus ir informaciją, susijusią su specialiojo leidimo išdavimu, pakeitimu, patikslinimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, informacija apie asmenį ryšiams (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas).

 

Paraiškos patikslinti specialųjį leidimą naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-28-PP

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiojo leidimo naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui (toliau – Specialusis leidimas) pakeitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridiniam asmeniui, turinčiam specialųjį leidimą, specialusis leidimas pakeičiamas, jeigu specialiojo leidimo turėtojas turi pakeisti:

- moksliniame tyrime naudojamos tiriamosios ir (ar) pradinės į I, II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos būtiną kiekį;

- moksliniam tyrimui naudoti kitą reikalingą į I, II ar III sąrašą įtrauktą medžiagą;

- jeigu turi vykdyti mokslinį tyrimą nauju veiklos vietos adresu arba į I, II ir (ar) III sąrašus įtrauktas medžiagas laikyti tuo pačiu veiklos vietos adresu, bet kitose patalpose.

 

Juridinis asmuo, norintis pakeisti specialųjį leidimą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) tiesiogiai, per atstumą (pavyzdžiui, registruotu paštu, per kurjerį), arba, pasirašius saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroninių ryšių priemonėmis, elektroninių ryšių priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą

(https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/elektroniniai-irankiai-verslui/pranesimu-dezute/), ar tiesiogiai Departamentui pateikia paraišką pakeisti specialųjį leidimą ir nustatytus dokumentus.

 

Specialusis leidimas pakeičiamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas.

2. Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra I sąrašo medžiagų, ir II, III sąrašų narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, licencijavimo taisyklių ir Specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“.

4. Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo ir apskaitos valstybinę kontrolę vykdančiose institucijose taisyklių ir Moksliniuose tyrimuose naudojamų narkotinių, psichotropinių medžiagų laikymo, apyvartos apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo. Juridinis asmuo, norintis pakeisti specialųjį leidimą, pateikia:

1. Paraišką pakeisti specialųjį leidimą*.

2. Dokumentą (ar jo kopiją, nuorašą, išrašą), patvirtinantį, kad numatomas vykdyti tyrimas yra mokslinis tyrimas ir kad šio mokslinio tyrimo finansavimas yra užtikrintas, išduotą Lietuvos mokslo tarybos ar viešosios įstaigos Inovacijų agentūros vadovaujantis Taisyklių 6 punkto nuostatomis. Jeigu pareiškėjas atitinka Taisyklių 8.1.8 ar 8.1.9 papunktį ir vienas iš juridinių asmenų, kurie yra sudarę sutartį dėl mokslinio tyrimo vykdymo, jau yra gavęs dokumentą (ar jo kopiją, nuorašą, išrašą), patvirtinantį, kad numatomas vykdyti tyrimas yra mokslinis tyrimas ir kad šio mokslinio tyrimo finansavimas yra užtikrintas, kitas sutartį sudaręs asmuo pateikia šio dokumento kopiją.

3. Informaciją apie pareiškėjo bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucija vykdant tą patį prašyme išduoti specialųjį leidimą nurodytą mokslinį tyrimą pagal sutartį (nurodoma, kokius mokslinio tyrimo veiksmus atliks pareiškėjas, kaip jo atliekami tyrimai siejasi su mokslo ir studijų institucijos atliekamais mokslinio tyrimo veiksmais, kokius mokslinio tyrimo rezultatus perduos mokslinio tyrimo institucijai). Jeigu pareiškėjas yra mokslo ir studijų institucija, su kuria pagal Taisyklių 8.1.2.2 papunktį sudaryta sutartis, pateikia informaciją apie bendradarbiavimą su juridiniu asmeniu, kurį nurodė pagal Taisyklių 8.1.9 papunktį (nurodoma, kokius mokslinio tyrimo veiksmus atliks pareiškėjas, kaip jo atliekami tyrimai siejasi su juridinio asmens, nurodyto pagal Taisyklių 8.1.9 papunktį, atliekamais mokslinio tyrimo veiksmais, kokie mokslinio tyrimo rezultatai bus perduoti pareiškėjui).

4. Patvirtinimą, kad pareiškėjas vykdo ar per paskutinius penkerius metus vykdė bent vieną mokslinį tyrimą, ir informaciją, kuri institucija išdavė patvirtinimą, kad vykdomas ar įvykdytas tyrimas yra mokslinis tyrimas – kai pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodytas Taisyklių 8.1.2.3 papunktyje.

5. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti mokslinį tyrimą naudojant I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas (įskaitant patalpas, kuriose bus laikomos šios medžiagos), plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

6. Patalpų, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas naudojant I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas, vidaus plotų eksplikacijos kopiją iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos aiškiai pažymint patalpas, kuriose bus laikomos I, II ir (ar) III sąrašų medžiagos, ir patalpas, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas.

7. Patalpų, kuriose numatoma laikyti I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas, aprašymą, pagrindžiantį patalpų atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams, nurodant šių patalpų pažymėjimą plane, pateiktame pagal Taisyklių 8.5 papunktį.

8. Išsamius duomenis ir informaciją, pagrindžiančius prašyme išduoti specialųjį leidimą nurodytą moksliniam tyrimui būtino tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos kiekį.

9. Informaciją apie I, II ir (ar) III sąrašų medžiagų įsigijimą, importą, gabenimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, gamybą, perdirbimą, patiekimą kitam specialiojo leidimo turėtojui ar eksportą kitos Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės asmeniui, turinčiam teisę pagal tos valstybės teisės aktus vykdyti mokslinius tyrimus su šia medžiaga, gamybos ar perdirbimo metu susidariusias tarpines I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas. Nurodoma:

9.1. jeigu pareiškėjas pats negamins tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos, – ar pareiškėjui ją patieks juridinis asmuo, turintis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 ar 5 punkte nurodytos rūšies licenciją (toliau – licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtojas), ar kitos valstybės asmuo, turintis teisę eksportuoti I, II ir (ar) III sąrašo medžiagas, ar ją vadovaujantis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 217 straipsnio 6 dalimi patieks kitas specialiojo leidimo turėtojas, nurodomas tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, ryšio telefono numeris. Jei tiriamąją I, II ar III sąrašo medžiagą patieks licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtojas, papildomai nurodomas licencijos numeris, jei kitas specialiojo leidimo turėtojas, papildomai nurodomas specialiojo leidimo numeris. Taip pat pateikiama informacija, kaip tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos bus pristatomos Lietuvos Respublikos viduje (ar jas gabens tiekėjas, ar pats pareiškėjas savo transportu, ar Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 217 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinis asmuo pagal sudarytą sutartį dėl šių medžiagų gabenimo);

9.2. jeigu pareiškėjas pats gamins tiriamąją I, II ar III sąrašo medžiagą:

9.2.1. informacija apie tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos gamybą (aprašomi gaminimo ir ekstrahavimo procesai);

9.2.2. informacija apie pradinės I, II ar III sąrašo medžiagos įsigijimą: ar pareiškėjui pradinę I, II ar III sąrašo medžiagą patieks licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtojas, ar kitos valstybės asmuo, turintis teisę eksportuoti I, II ir (ar) III sąrašo medžiagas, nurodomas I, II ar III sąrašo pradinės medžiagos tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, ryšio telefono numeris. Jei pradinę I, II ar III sąrašo medžiagą patieks licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtojas, papildomai nurodomas licencijos numeris. Jeigu nurodytą pradinės I, II ar III sąrašo medžiagos kiekį patieks keli tiekėjai, nurodomi kiekvieno tiekėjo duomenys ir koks pradinės medžiagos kiekis iš nurodyto bendro I, II ar III sąrašo pradinės medžiagos kiekio bus tiekiamas. Taip pat pateikiama informacija, kaip pradinės I, II ar III sąrašo medžiagos bus pristatomos Lietuvos Respublikos viduje (ar jas gabens tiekėjas, ar pats pareiškėjas savo transportu, ar Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 217 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinis asmuo pagal sudarytą sutartį dėl šių medžiagų gabenimo);

9.2.3. informacija apie tarpines I, II ar III sąrašo medžiagas (jeigu jos susidaro): Taisyklių 8.1.4.3 papunktyje nurodyto kiekio pagrindimas pateikiant įrodymus (skaičiavimus), kad toks kiekis neišvengiamai susidaro siekiant pagaminti moksliniam tyrimui būtiną tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos kiekį, ar visas susidarantis kiekis, ar jo dalis (nurodomas kiekis) sunaudojama gamybos procese, ar nesunaudojamos ir jas ar jų dalį (nurodomas kiekis) reikia sunaikinti. Jeigu tarpinės I, II ar III sąrašo medžiagos bus naikinamos, nurodomas juridinis asmuo, su kuriuo planuojama sudaryti sutartį dėl šių medžiagų sunaikinimo;

9.2.4. ar numatoma tiriamąją I, II ar III sąrašo medžiagą tolesniam moksliniam tyrimui patiekti kitam specialiojo leidimo turėtojui ar eksportuoti kitos EEE) valstybės asmeniui, turinčiam teisę pagal tos valstybės teisės aktus vykdyti mokslinius tyrimus su šia medžiaga. Jeigu numatoma, pateikiama:

9.2.4.1. informacija apie asmenį, kuriam bus tiekiama pagaminta tiriamoji I, II ar III sąrašo medžiaga: specialiojo leidimo turėtojo pavadinimas, kodas, buveinės ir veiklos vietos adresas arba kitos EEE valstybės asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir nurodomas patiekiamos tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos kiekis. Pridedamas EEE valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (jo kopija, nuorašas, išrašas), patvirtinantis, kad nurodytas EEE valstybės asmuo turi teisę vykdyti mokslinius tyrimus su I, II ar III sąrašo medžiagomis;

9.2.4.2. informacija apie juridinį asmenį, kuris gabens Lietuvos Respublikos viduje tiriamąją I, II ar III sąrašo medžiagą: juridinio asmens, su kuriuo sudaroma sutartis dėl tiriamosios I, II ar III sąrašo medžiagos gabenimo, pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas. Jei sudaroma sutartis su licencijos verstis narkotinių, psichotropinių medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu turėtoju, nurodomas licencijos numeris.

10. Dokumentą (-us), patvirtinantį (-ius), kad nėra Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 103 straipsnyje nurodytų aplinkybių, išduotą (-us) valstybės, kurios pilietis yra prašymą išduoti specialųjį leidimą teikiančio juridinio asmens vadovas ar valdymo organų narys (-iai), kompetentingos institucijos, – kai tokį prašymą teikia juridinis asmuo, kurio vadovas ar valdymo organų nariai yra ne Lietuvos Respublikos piliečiai (pateikiamas ir dokumento (-ų), kuriame (-iuose) nurodyta ši informacija, vertimas į lietuvių kalbą).

*Kartu su paraiška pakeisti specialųjį leidimą turi būti pateikiami tik tie dokumentai (informacija), kurie patvirtina numatomus keitimus.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens pateiktą paraišką pakeisti specialųjį leidimą nagrinėjantis tarnautojas patikrina nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis apie juridinio asmens patalpas, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas ir bus laikomos moksliniame tyrime naudojamos I, II ar III sąrašo medžiagos, Nekilnojamojo turto registre (www.registrucentras.lt).

Departamentas, siekdamas įvertinti prašymą išduoti specialųjį leidimą pateikusio juridinio asmens patalpų, kuriose, vykdant mokslinį tyrimą, numatoma laikyti moksliniame tyrime naudojamas I, II ir (ar) III sąrašų medžiagas, atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams patalpoms, atlieka šių patalpų patikrinimą numatomoje veiklos vietoje ir surašo pažymą, kurioje pateikia išvadą, ar laikymo patalpos atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus patalpoms, ar jų neatitinka.

 

Paraiškoje pakeisti specialųjį leidimą ir kartu pateiktuose dokumentuose nurodytų I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų kiekių pagrįstumui įvertinti Departamentas gali pasitelkti kitus specialistus, ekspertus ir mokslininkus, kad jie pateiktų savo išvadas.

 

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už specialiojo leidimo pakeitimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus patarėja, Irena Žlabienė tel. 8 659 05336, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiojo leidimo pakeitimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos pakeisti specialųjį leidimą ir visų dokumentų, kurių reikia specialiajam leidimui pakeisti, gavimo Departamentui dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už specialiojo leidimo pakeitimą – 153 Eur.
 
Įmokos kodas: 5753.
 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank“,

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje pakeisti specialųjį leidimą vadovaujantis Taisyklių 8.1 papunkčio nuostatomis nurodoma tik keičiama informacija ir duomenys, taip pat specialiojo leidimo, dėl kurio keitimo teikiama paraiška, numeris ir išdavimo data, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kokiu būdu juridiniam asmeniui siųsti Departamento pranešimus ir informaciją, susijusią su specialiojo leidimo išdavimu, pakeitimu, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, informacija apie asmenį ryšiams (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas).

 

Paraiškos pakeisti specialųjį leidimą naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui forma.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29