BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-18

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos (toliau – licencija) išdavimas.

Licencija išduodama subjektams vykdantiems veiklą su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles,

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (preku r panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005,

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos,

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PL-1.

2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.3. pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

3. Deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams

4. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas informaciją apie:

-juridinio asmens registravimo faktą; Informacija gaunama Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

- mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas) (www.vmi.lt), ar subjektas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje;

- skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Informacija gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt);

- neįvykdytus įsipareigojimus muitinei. Informacija gaunama iš Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (www.lrmuitine.lt);

- licencijos vykdyti farmacinę veiklą (jeigu subjektas ją privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka) išdavimą. Informacija gaunama iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (www.vvkt.lt);

- iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (www.ird.lt) gaunama informacija ar subjektas laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1, 2, 3 punktus (duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro), ar subjektas laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Įstatymo 3 str. 4 punktą (duomenys teikiami iš Administracinių nusižengimų registro).

- patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamo turto registre faktą ir subjekto teisę naudotis šiomis patalpomis.   

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaite, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl Licencijos išdavimo priimamas per 60 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 124 Eur

Įmokos kodas: 5753

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763      Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti:

Forma PL-1 (Licencijai gauti).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-18-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos patikslinimas.

Licencija patikslinama Reglamento (ES) 2015/1013 6 straipsnyje nustatytais atvejais -  jeigu pasikeičia licencijos turėtojo rekvizitai (pavadinimas, registracijos adresas, telefonas).

SVARBU. Jeigu subjektas:

 - ketina vykdyti veiklą, susijusią su  licencijoje nenurodytais pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);

- ketina vykdyti naują veiklą ar operaciją, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);

- ketina keisti pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo tikslą ir (arba) veiklos vietos adresą

 tai licencijos savininkas turi pateikti prašymą naujai licencijai gauti.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis patikslinti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46),

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1),

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005,

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos,

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PL-3.

2. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie: juridinio asmens įsteigimą ir tai, ar juridiniam asmeniui nėra pradėtas bankroto procesas ar asmuo nėra likviduojamas arba reorganizuojamas gaunama iš Valstybės įmonės Registrų centras (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo priimamas per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 34 Eur

 

Įmokos kodas: 5753

 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

Forma PL-3 (Licencijos patikslinimas).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-18-D

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikato (toliau – licencijos dublikato) išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradusiam ar sugadinusiam licenciją subjektui, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (ps://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbdhtt3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia užpildytą paraiškos formą PL-2.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina subjekto, pateikusio paraišką gauti licencijos dublikatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatytų dokumentų gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį subjektas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą – 55 Eur,

 

Įmokos kodas: 5753

:

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763      Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175      AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038      AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PL-2.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-19

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos (toliau – specialioji licencija) išdavimas.

Specialioji licencija išduodama vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, policijos ir Lietuvos Respublikos muitinės įstaigoms, veiklos su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) kontrolę vykdančių valstybės institucijų įgaliotoms laboratorijoms ir (arba) Lietuvos kariuomenei, atliekant valstybės nustatytas funkcijas, susijusias su šiomis medžiagomis, nurodytu adresu ir nurodytu tikslu vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti specialiąją licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PSL-1.

2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.3. pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

3. Deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams

4. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina informaciją apie:

-juridinio asmens registravimo faktą; Informacija gaunama Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

- mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas) (www.vmi.lt), ar subjektas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje;

- skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Informacija gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt);

- neįvykdytus įsipareigojimus muitinei. Informacija gaunama iš Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (www.lrmuitine.lt);

- licencijos vykdyti farmacinę veiklą (jeigu subjektas ją privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka) išdavimą. Informacija gaunama iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (www.vvkt.lt);

- iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (www.ird.lt) gaunama informacija ar subjektas laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1, 2, 3 punktus (duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro), ar subjektas laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Įstatymo 3 str. 4 punktą (duomenys teikiami iš Administracinių nusižengimų registro),

-patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiosios licencijos išdavimo priimamas per 60 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už specialiosios licencijos išdavimą yra 124 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763        Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

.

Įmokos kodas 5753.

 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

Forma PSL-1 (Specialiajai licencijai gauti).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-19-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencija patikslinama kai:

- ketinama  vykdyti veiklą, susijusią su  licencijoje nenurodytais pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);

- ketina vykdyti naują veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), nenurodytą specialiojoje licencijoje;

- ketina keisti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo tikslą ir (arba) veiklos vietos adresą;

- pasikeitė specialiosios licencijos turėtojo rekvizitai.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis patikslinti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005,

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos,

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PSL-3.

2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.3. pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

3. Deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams

4. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie: juridinio asmens įsteigimą ir tai, ar juridiniam asmeniui nėra pradėtas bankroto procesas ar asmuo nėra likviduojamas arba reorganizuojamas gaunama iš Valstybės įmonės Registrų centras (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiosios licencijos patikslinimo priimamas per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už specialiosios licencijos patikslinimą – 34 Eur

 

Įmokos kodas: 5753

 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

Forma PSL-3   (Licencijos patikslinimas).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-19-D

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pimtakais (prekursoriais) licencijos (toliau – specialioji licencija) dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradusiam ar sugadinusiam specialiąją licenciją subjektui, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia užpildytą paraiškos formą PSL-2.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina subjekto, pateikusio paraišką gauti specialiosios licencijos dublikatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Specialiosios licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatytų dokumentų gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį subjektas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą – 55 Eur.

Įmokos kodas 5753.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752. biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763        Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

Forma PSL-2.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-20

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo (toliau – registracijos pažymėjimas) išdavimas.

Registracijos pažymėjimas išduodamas subjektams, vykdantiems veiklą su į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti registracijos pažymėjimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PR-1.

2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimo bylos kopiją, patvirtintą subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

3. Subjekto deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

4. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina informaciją apie:

-juridinio asmens registravimo faktą; Informacija gaunama Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

- mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas) (www.vmi.lt), ar subjektas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje;

- skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Informacija gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt);

- neįvykdytus įsipareigojimus muitinei. Informacija gaunama iš Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (www.lrmuitine.lt);

- licencijos vykdyti farmacinę veiklą (jeigu subjektas ją privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka) išdavimą. Informacija gaunama iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (www.vvkt.lt);

- iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (www.ird.lt) gaunama informacija ar subjektas laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1, 2, 3 punktus (duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro), ar subjektas laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Įstatymo 3 str. 4 punktą (duomenys teikiami iš Administracinių nusižengimų registro),

-patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (ar) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 53609, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo išdavimą yra 115 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

.

Įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma:

Forma PR-1 (Registracijos pažymėjimui gauti).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-20-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo, (toliau – registracijos pažymėjimas) patikslinimas.

Registracijos pažymėjimas patikslinamas, jeigu keičiasi  registracijos pažymėjime nurodyta informacija (subjekto pavadinimas, registracijos adresas, tel.Nr.)

SVARBU:

- jeigu keičiasi veiklos vietos, kuriai išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, adresas,

- jeigu keičiasi veiklos, kuri vykdoma registruotoje veiklos vietoje, rūšis,

tai subjektas turi pateikti paraišką naujam registracijos pažymėjimui gauti.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti registracijos pažymėjimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Subjektas (asmuo) pateikia užpildytą paraiškos formą PR-2

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie: juridinio asmens įsteigimą ir tai, ar juridiniam asmeniui nėra pradėtas bankroto procesas ar asmuo nėra likviduojamas arba reorganizuojamas gaunama iš Valstybės įmonės Registrų centras (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo patikslinimo priimamas per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo patikslinimą  yra 26 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

Įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ .

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

Forma PR-2 (Registracijos pažymėjimo tikslinimas).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-20-D

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos vietos registracijos pažymėjimo, (toliau – registracijos pažymėjimo), dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradusiam ar sugadinusiam registracijos pažymėjimą subjektui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PR-3.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina subjekto, pateikusio paraišką gauti registracijos pažymėjimo dublikatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Registracijos pažymėjimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį subjektas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo dublikato išdavimą – 46 Eur mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

- LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

Įmokos kodas 5753

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas,

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ .

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

Forma PR-3 (Registracijos pažymėjimo dublikatui gauti).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-21

2.

Administracinės paslaugos versija

6

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo, suteikiančio subjektams (asmenims) teisę importuoti pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) išdavimas ir galiojimo pratęsimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti ar pratęsti importo leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles,

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005,

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos,

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) norintis gauti importo leidimą pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PLI-1.

2. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

 

Subjektas (asmuo) norintis pratęsti importo leidimo galiojimą pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PLI-2.

2. Išduoto importo leidimo originalą,

2. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas gauna informaciją apie:

- juridinio asmens įsteigimo faktą ir tai, ar juridiniam asmeniui nėra pradėtas bankroto procesas ar asmuo nėra likviduojamas arba reorganizuojamas. Informacija gaunama iš Valstybės įmonės Registrų centras (www.registrucentras.lt);

- licencijos ar specialiosios licencijos (suteikiančios subjektams teisę vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) išdavimą gaunama iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (www.ntakd.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl importo leidimo išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą yra 139 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763      Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175      AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038      AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300       AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025       UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

Įmokos kodas 5753.

 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

Forma PLI-1 (Importo leidimui gauti);

Forma PLI-2 (Importo leidimui pratęsti).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-22

2.

Administracinės paslaugos versija

6

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimo išdavimas ir galiojimo pratęsimas. Eksporto leidimas, suteikia subjektams (asmenims) teisę eksportuoti pirmos ir ketvirtos kategorijų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius). Eksporto leidimas taip pat išduodamas 2 ir 3 kategorijos prekursoriams, kai vykdomas šių medžiagų eksportas į tam tikras šalis ir tam tikrais kiekiais.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti ar pratęsti eksporto leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles,

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005,

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos,

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) norintis gauti eksporto leidimą pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PLE-1.

2. Importo leidimo kopiją;

2. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

 

Subjektas (asmuo) norintis pratęsti eksporto leidimo galiojimą pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PLE-2.

2. Eksporto leidimo originalą;

3. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas gauna informaciją apie:

- juridinio asmens įsteigimo faktą ir tai, ar juridiniam asmeniui nėra pradėtas bankroto procesas ar asmuo nėra likviduojamas arba reorganizuojamas. Informacija gaunama iš Valstybės įmonės Registrų centras (www.registrucentras.lt);

- licencijos ar specialiosios licencijos (suteikiančios subjektams teisę vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) išdavimą gaunama iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė tel. 8 690 58309 el. paštas: [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja tel. 8 658 23844 el. paštas: [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl eksporto leidimo išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą yra 139 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763      Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175      AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038      AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300      AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025       UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151       AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

Įmokos kodas 5753.

 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

Forma PLE-1 (Eksporto leidimui gauti);

Forma PLE-2 (Eksporto leidimui pratęsti).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-26

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo (toliau – specialiojo registracijos pažymėjimas) išdavimas. Specialusis veiklos vietos registracijos pažymėjimas išduodamas vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, policijos ir muitinės įstaigoms, valstybės institucijų, vykdančių veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) kontrolę, įgaliotoms laboratorijoms ir (arba) Lietuvos kariuomenei, kai subjektui suteikta teisė atlikti valstybės nustatytas funkcijas, susijusias su antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti specialųjį registracijos pažymėjimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

 6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PSR-1.

2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimo bylos kopiją, patvirtintą subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

3. Subjekto deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

4. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina informaciją apie:

-juridinio asmens registravimo faktą; Informacija gaunama Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

- mokestines nepriemokas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas) (www.vmi.lt), ar subjektas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje;

- skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Informacija gaunama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt);

- neįvykdytus įsipareigojimus muitinei. Informacija gaunama iš Muitinės departamento prie Finansų ministerijos (www.lrmuitine.lt);

- licencijos vykdyti farmacinę veiklą (jeigu subjektas ją privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka) išdavimą. Informacija gaunama iš Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (www.vvkt.lt);

- iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (www.ird.lt) gaunama informacija ar subjektas laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 str. 1, 2, 3 punktus (duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro), ar subjektas laikomas nepriekaištingos reputacijos pagal Įstatymo 3 str. 4 punktą (duomenys teikiami iš Administracinių nusižengimų registro),

-patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (ar) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiojo registracijos pažymėjimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už specialiojo registracijos pažymėjimo išdavimą yra 115 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

.

Įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma:

Forma PSR-1 (Specialiajam registracijos pažymėjimui gauti).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-26-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo (toliau – specialusis registracijos pažymėjimas) patikslinimas.

Specialusis registracijos pažymėjimas patikslinamas,

- jeigu keičiasi veiklos vietos, kuriai išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, adresas,

- jeigu keičiasi veiklos, kuri vykdoma registruotoje veiklos vietoje, rūšis,

- jeigu keičiasi kita veiklos vietos specialiajame registracijos pažymėjime nurodyta informacija.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis patikslinti specialųjį registracijos pažymėjimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Subjektas (asmuo) pateikia užpildytą paraiškos formą PSR-2.

Keičiantis veiklos vietos adresui taip pat pateikia:

2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros  kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimo bylos kopiją, patvirtintą subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

3. Subjekto deklaraciją dėl atitikties antros kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie: juridinio asmens įsteigimą ir tai, ar juridiniam asmeniui nėra pradėtas bankroto procesas ar asmuo nėra likviduojamas arba reorganizuojamas gaunama iš Valstybės įmonės Registrų centras (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiojo registracijos pažymėjimo patikslinimo priimamas per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už specialiojo registracijos pažymėjimo patikslinimą  yra 26 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

Įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ .

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

Forma PSR-2 (Specialiojo registracijos pažymėjimo tikslinimas).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-26-D

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo, (toliau – specialiojo registracijos pažymėjimo), dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradęs ar sugadinęs specialųjį registracijos pažymėjimą subjektas raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PSR-3.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina subjekto, pateikusio paraišką gauti specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Specialusis registracijos pažymėjimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį subjektas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo dublikato išdavimą – 46 Eur mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą:

- LT74 4010 0510 0132 4763       Luminor Bank AS Lietuvos skyrius;

- LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151        AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

Įmokos kodas 5753

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas,

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ .

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

Forma PSR-3 (Registracijos pažymėjimo dublikatui gauti).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-21