BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Neapdoroto tabako didmeninės prekybos licencijos

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-30

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku (toliau - licencija) išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas), norintis gauti licenciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) el. paštu (dokumentai privalo būti pasirašyti saugiu el. parašu) arba tiesiogiai pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch Apie licencijos išdavimą juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas informuojamas Departamento pranešimu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių  kontrolės įstatymas (toliau – Tabako kontrolės įstatymas);

Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos    neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką 

2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas bus laikomas, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina:

Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.

2. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (www.registrucentras.lt).

3. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nebuvo juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, ar jų vadovams įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimų dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų.

4. Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (www.sodra.lt) gaunama informacija ar juridinis asmuo, ar užsienio juridinio asmens filialas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

5. Iš teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje įregistruotas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (www.lrmuitine.lt), gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų.

6. Iš Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (www.vrm.lt) gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui,  užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo ir (ar) įsiteisėjusių nutarimų dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, priimtų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso  199, 1991, 1992 ar 200 straipsnius, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 132, 158, 170, 208, 209 ar 214 straipsnius ir (ar) Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį.

7. Iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) (http://www.vvtat.lt/) gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui, ar jų vadovams įsiteisėjusių Tarnybos nutarimų dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų.

8. Iš Departamento kontrolės skyriaus gaunama informacija ar nebuvo juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams įsiteisėjusių Departamento nutarimų dėl baudos skyrimo už neapdoroto tabako kontrabandą, falsifikuoto neapdoroto tabako pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų.

9. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą 1158 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151;

LT74 4010 0510 0132 4763;

LT05 7044 0600 0788 7175;

LT32 7180 0000 0014 1038;

LT74 7400 0000 0872 3870;

LT24 7300 0101 1239 4300;

LT42 7230 0000 0012 0025;

Įmokos kodas 5753. 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas nurodo šiuos duomenis: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, elektroninio pašto adresą (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi), sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas bus laikomi, adresus ir patalpų pažymėjimą plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį, kokiu būdu norėtų gauti Departamento pranešimus apie licencijos išdavimą, valstybės rinkliavos sumokėjimo datą ir mokėjimo dokumento numerį.

Paraiškos pildymo rekomendacinis pavyzdys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-30-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku (toliau - licencija) patikslinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikos juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui (toliau – juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas), turinčiam licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku, licencija gali būti patikslinta kai:

- keičiami neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas laikomas, adresai ir patalpų pažymėjimas plane;

-  arba į licenciją numatoma įrašyti naują sandėlio, kuriame bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriame neapdorotas tabakas bus laikomas,  adresas;

- arba iš licencijos norima išbraukti sandėlio, kuriame buvo vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriame neapdorotas tabakas buvo laikomas, adresą ir patalpų pažymėjimą plane.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją el. paštu (dokumentai turi būti pasirašyti saugiu el. parašu) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;

Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos    neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją pateikia:

1. Paraišką.

2. Keičiant sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas bus laikomas, adresus - Nekilnojamo daikto registro ir kadastro dokumentus:
- patalpų plano iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją; 
- pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją. 
Kopijos turi būti, patvirtintos juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

Neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba neapdorotu tabaku ir (ar) kuriuose neapdorotas tabakas bus laikomas, registravimo Nekilnojamo turto registre faktą Nekilnojamo turto kadastro ir registro svetainėje (http://www.registrucentras.lt/ntr/).

Informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58 309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844,

el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Departamente. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151;

LT74 4010 0510 0132 4763;

LT05 7044 0600 0788 7175;

LT32 7180 0000 0014 1038;

LT24 7300 0101 1239 4300;

LT42 7230 0000 0012 0025;

Įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1.Paraiškos pildymo rekomendacinis pavyzdys  

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

 

_____________________

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-30-PN

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku (toliau - licencija) panaikinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikos juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui (toliau – juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas), turinčiam licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku, licencija gali būti panaikinta.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis panaikinti licencijos galiojimą el. paštu (dokumentai turi būti pasirašyti saugiu el. parašu) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – departamentas) pateikia paraišką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;

Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos    neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis panaikinti licencijos galiojimą pateikia:

Paraišką. 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58 309, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844,

el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos panaikinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo Departamente. Jeigu nevisiškai ar neteisingai užpildyta paraiška arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos panaikinimą nemokama. 

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1.Paraiška 

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

__

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-25