BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Leidimas verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Atmintinę apie leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavmą rasite čia:

Atmintinę apie leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis patikslinimą rasite čia:

Leidimų, verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, išdavimo apžvalga

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-25

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis (toliau – leidimas) išdavimas

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialams, įsteigtiems Lietuvoje (toliau – juridiniai asmenys).

Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu), elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar tiesiogiai Departamentui pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

2. Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, pateikia:

1. Paraišką;

2. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą su į IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

3. Deklaraciją dėl pasirengimo vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- juridinio asmens registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis, buveinės adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį Juridinių asmenų registre (www.registrucentras.lt);

- patalpų, kuriose juridinis asmuo vykdys veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (www.registrucentras lt).

Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar juridinis asmuo turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (www.sodra.lt) teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra įregistruotas juridinis asmuo, gaunama informacija, ar juridinis asmuo yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

Iš teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje yra juridinio asmens buveinė, (www.lrmuitine.lt), gaunama informacija, ar juridinis asmuo vykdo įsipareigojimus muitinei.

Iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (www.ird.lt), gaunama informacija, apie juridinį asmenį ir juridinio asmens valdymo organų narius, ar nėra Įstatymo 103 straipsnyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių paraišką išduoti leidimą pateikęs juridinis asmuo negalėtų būti laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu. Juridinio asmens valdymo organų narių ir juridinio asmens vadovų vardus, pavardes, asmens kodus (jeigu asmens kodas nesuteiktas – gimimo datą), Departamentas gauna naudodamasis Juridinių asmenų registro informacija.

Departamento valstybės tarnautojai, atliekantys subjektų veiklos priežiūrą, tikrina, ar juridinio asmens patalpos, kuriose bus vykdoma veikla, susijusi su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, atitinka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytas į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų laikymo ir saugojimo sąlygas.

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Žlabienė, tel. 8 706 68069, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė,  tel. 8 706 68090, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl leidimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo Departamente dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą – 226 Eur.
Įmokos kodas 5753. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

 

Paraiškos išduoti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

 

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.93

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-25-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis (toliau – leidimas) patikslinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridiniam asmeniui, turinčiam leidimą, leidimas gali būti patikslintas:

- kai keičiamas veiklos vietos adresas (-ai);

- kai keičiama veiklos rūšis (-ys);

- kai keičiamas (-i) į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos (-ų), su kuria (-iomis) bus vykdoma veikla, pavadinimas (-ai).

Juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu), elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar tiesiogiai Departamentui pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Leidimas patikslinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas.

2. Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

3. 3. Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 "Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo".

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą, kai keičiamas veiklos vietos adresas, pateikia:

1. Paraišką.

2. Patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma. 

Juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą, kai keičiama veiklos rūšis ir kai keičiamas (-i) į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos (-ų), su kuria (-iomis) bus vykdoma veikla, pavadinimas (-ai), pateikia:

1. Paraišką.

2. Deklaraciją dėl pasirengimo vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- juridinio asmens registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis, buveinės adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį Juridinių asmenų registre (www.registrucentras.lt);

- patalpų, kuriose juridinis asmuo vykdys veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (www.registrucentras lt) (kai keičiamas veiklos vietos adresas).

Departamento valstybės tarnautojai, atliekantys subjektų veiklos priežiūrą, tikrina, ar juridinio asmens patalpos, kuriose bus vykdoma veikla, susijusi su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, atitinka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytas į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų laikymo ir saugojimo sąlygas (kai keičiamas veiklos vietos adresas).

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už leidimo patikslinimą gaunama, pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Žlabienė, tel. 8 706 68069, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė,  tel. 8 706 68090, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl leidimo patikslinimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir visų dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo Departamentui dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo  – 85 Eur.
Įmokos kodas 5753.
Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų 
surenkamosios sąskaitos:

LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Paraiškos patikslinti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, kai keičiamas veiklos vietos adresas forma.

Paraiškos patikslinti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, kai keičiama veiklos rūšis forma.

Paraiškos patikslinti leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, kai keičiamas į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos (-ų) medžiagos, su kuria bus vykdoma veikla, pavadinimas forma.

Deklaracijos dėl pasirengimo vykdyti veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.93

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 215 straipsnis nustato reikalavimą leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą (toliau – IV sąrašas) įrašytomis medžiagomis turėtojams, norintiems importuoti į IV sąrašą įrašytas medžiagas, pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui nustatytos formos pranešimą. Pranešimas privalo būti pateiktas prieš 15 darbo dienų.

Dėl kiekvieno atskiro į IV sąrašą įrašytų medžiagų importo atvejo reikalingas atskiras pranešimas.

Pranešimo formą, patvirtintą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. T1-152, rasite čia.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 215 straipsnis nustato reikalavimą leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą (toliau – IV sąrašas) įrašytomis medžiagomis turėtojams, norintiems eksportuoti į IV sąrašą įrašytas medžiagas, pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui nustatytos formos pranešimą. Pranešimas privalo būti pateiktas prieš 15 darbo dienų.

Dėl kiekvieno atskiro į IV sąrašą įrašytų medžiagų eksporto atvejo reikalingas atskiras pranešimas.

Pranešimo formą, patvirtintą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. T1-152, rasite čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29