BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Leidimai vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-29

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą (toliau – leidimas) išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniai, įsteigti Lietuvoje (toliau – juridinis asmuo), norintis gauti leidimą per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai raštu arba elektroninėmis priemonėmis, pasirašant elektroniniu parašu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą   Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

 

Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimo ir Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis įsigyti leidimą, pateikia:

1. Paraišką.

2. Pluoštinių kanapių tarpinių produktų, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą (toliau – Tarpiniai produktai) tvarkos aprašą.

3. Informaciją apie:

- gamybos vietos patalpas;

- gamybos vietos ir Tarpinių produktų laikymo patalpų atitiktį Taisyklių 26, 33 ir 34 punktuose nustatytiems saugumo reikalavimams;

- naudojamą gamybos įrangą;

- gamybos technologinius procesus;

- pluoštinių kanapių gaminius, kuriuos planuojama gaminti.

4. Informaciją apie Tarpinių produktų apskaitos, naudojimo ir šalinimo tvarką.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina:

- Juridinio asmens registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (https://www.registrucentras.lt/);

- gamybos vietos ir Tarpinių produktų laikymo patalpų registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (https://www.registrucentras.lt/);

- įvertina informaciją apie gamybos vietos patalpų ir Tarpinių produktų laikymo patalpų atitiktį Taisyklių 26, 33 ir 34 punktuose nustatytiems saugumo reikalavimams;

- ar juridinis asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos.

Informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irena Žlabienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus patarėja, tel. 8 659 05336, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. . 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 149 Eur.
Įmokos kodas: 5753.
 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

 

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti leidimą nurodomi šie duomenys:

- įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto (jeigu juridinis asmuo jį turi) adresas;

- gamybos vietos adresas (-ai), pastato, kuriame įrengta (-os) gamybos vieta (-os), unikalus (-ūs) numeris (-iai);

- Tarpinių produktų laikymo patalpų, kuriose bus laikomi nesunaudoti Tarpiniai produktai, adresai, pastatų, kuriuose įrengti šios patalpos, unikalūs numeriai;

- informacija apie paskirtą asmenį (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, juridinio asmens vadovo įsakymo dėl šio asmens paskyrimo atsakingu asmeniu data ir numeris), atsakingą už Tarpinių produktų apskaitą, naudojimą ir šalinimą;

- tarpinių produktų aprašas, informacija apie gamybos vietos patalpas, gamybos vietų ir Tarpinių produktų laikymo patalpų atitiktį Taisyklių 26, 33 ir 34 punktuose nustatytiems saugumo reikalavimams, naudojamą gamybos įrangą, gamybos technologinius procesus, pluoštinių kanapių gaminius, kuriuos planuojama gaminti;

- informacija apie Tarpinių produktų apskaitos, naudojimo ir šalinimo tvarką;

- gaminami pluoštinių kanapių gaminiai;

- kokiu būdu (per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai raštu arba elektroninėmis priemonėmis) juridinis asmuo norėtų gauti pranešimus, susijusius su Leidimo išdavimu, patikslinimu, Leidimo galiojimo sustabdymu, ar Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimu, įspėjimu apie galimą Leidimo galiojimo sustabdymą, ar Leidimo galiojimo panaikinimą;

- valstybės rinkliavos sumokėjimo datą ir mokėjimo dokumento numerį.

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

 

Paraiškos forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylų indeksas 7.81

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-29-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą (toliau – leidimas) patikslinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridiniam asmeniui, turinčiam leidimą, leidimas gali būti patikslintas kai:

- pasikeičia juridinio asmens rekvizitai (išskyrus juridinio asmens kodą);

- pasikeičia gamybos vietos (-ų) ir pluoštinių kanapių tarpinių produktų, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą (toliau – Tarpiniai produktai) laikymo patalpos (-ų), kurioje (-iose) bus laikomi nesunaudoti Tarpiniai produktai, adresas (-ai), pastato (-ų), kuriame (-iuose) įrengta (-os) gamybos vietos (-ų) ir laikymo patalpa (-os) unikalus (-ūs) numeris (-iai);

- pasikeičia gaminamų pluoštinių kanapių gaminiai.

 

Juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai raštu arba elektroninėmis priemonėmis, pasirašant elektroniniu parašu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikia paraišką patikslinti leidimą ir nustatytus dokumentus.

 

Leidimas patikslinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos Pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimo ir Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą, kai pasikeičia juridinio asmens rekvizitai (išskyrus juridinio asmens kodą) pateikia:

1. Paraišką.

 

Juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą, kai prašoma įrašyti naują gamybos vietos (-ų) ir Tarpinių produktų laikymo patalpų, kurioje (-iose) bus laikomi nesunaudoti Tarpiniai produktai, adresą (-us) ir unikalų (-ius) numerį (-ius) pateikia:

1. Paraišką.

2. Tarpinių produktų laikymo tvarkos aprašą.

3. Informaciją apie:

- gamybos vietos patalpas;

- gamybos vietos ir Tarpinių produktų laikymo patalpų atitiktį Taisyklių 26, 33 ir 34 punktuose nustatytiems saugumo reikalavimams;

- naudojamą gamybos įrangą;

- gamybos technologinius procesus;

- pluoštinių kanapių gaminius, kuriuos planuojama gaminti.

3. Informacija apie Tarpinių produktų apskaitos, naudojimo ir šalinimo tvarką.

 

Juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą, kai išbraukiamas gamybos vietos (-ų) ir Tarpinių produktų laikymo patalpos (-ų), kurioje (-iose) buvo laikomi nesunaudoti Tarpiniai produktai, adresas (-ai), pastato (-ų), kuriame (-iuose) buvo įrengta (-os) gamybos vieta (-os) ir laikymo patalpa (-os) unikalus (-ūs) numeris (-iai) pateikia:

- Paraišką.

 

Juridinis asmuo, norintis patikslinti leidimą, kai pasikeičia gaminamų pluoštinių kanapių gaminiai pateikia:

1. Paraišką.

2. Tarpinių produktų laikymo tvarkos aprašą.

3. Informaciją apie:

- gamybos vietos patalpas;

- gamybos vietos ir Tarpinių produktų laikymo patalpų atitiktį Taisyklių 26, 33 ir 34 punktuose nustatytiems saugumo reikalavimams;

- naudojamą gamybos įrangą;

- gamybos technologinius procesus;

- pluoštinių kanapių gaminius, kuriuos planuojama gaminti.

3. Informacija apie Tarpinių produktų apskaitos, naudojimo ir šalinimo tvarką.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina:

- juridinio asmens registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (https://www.registrucentras.lt/);

- gamybos vietos ir Tarpinių produktų laikymo patalpų registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą (https://www.registrucentras.lt/);

- įvertina informaciją apie gamybos vietos patalpų ir Tarpinių produktų laikymo patalpų atitiktį Taisyklių 26, 33 ir 34 punktuose nustatytiems saugumo reikalavimams.

Informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irena Žlabienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus patarėja, tel. 8 659 05336, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl leidimo patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo Departamente. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 38 Eur.
 
Įmokos kodas: 5753.
 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

- LT74 4010 0510 0132 4763                  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,

- LT05 7044 0600 0788 7175                  AB SEB bankas,

- LT32 7180 0000 0014 1038                  AB Šiaulių bankas,

- LT24 7300 0101 1239 4300                  „Swedbank",

- LT42 7230 0000 0012 0025                  UAB Medicinos bankas,

- LT78 7290 0000 0013 0151                  AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas.

 

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška  (pildoma tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Paraiškos forma.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-29-P

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą (toliau – leidimas) galiojimo panaikinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų padaliniai, įsteigti Lietuvoje (toliau – juridinis asmuo), norintis panaikinti leidimo galiojimą per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai raštu arba elektroninėmis priemonėmis, pasirašant elektroniniu parašu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką.

 

Leidimo galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos Pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimo ir Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo, norintis panaikinti leidimo galiojimą pateikia paraišką.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Juridinio asmens pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina juridinio asmens registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (https://www.registrucentras.lt/).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irena Žlabienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus patarėja, tel. 8 659 05336, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. . 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimo galiojimas panaikinamas nuo juridinio asmens paraiškoje nurodytos prašomos panaikinti leidimą datos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

-

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje panaikinti leidimo galiojimą nurodomi šie duomenys:

- įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

- leidimo, kurį prašoma panaikinti Nr.;

- leidimo, kurį prašoma panaikinti, išdavimo data;

- data, nuo kurios prašoma panaikinti leidimo galiojimą;

- patvirtinimas, kad juridinis asmuo neturi pluoštinių kanapių tarpinių produktų, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, likučių;

- patvirtinimas, kad juridinis asmuo neturi pluoštinių kanapių gaminių, likučių.

Paraiška (pildoma tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Paraiškos forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylų indeksas 7.81

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-23