BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Leidimai pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Atmintinę norintiems gauti leidimus rasite čia.

Reikalavimus dokumentams rasite čia.

Kaip užpildyti ir pateikti prašymą Elektroninių valdžios vartų portalu žiūrėkite čia.

Kaip Licencijų informacinėje sistemoje rasti informaciją apie leidimus skaitykite čia.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-13

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau – ūkio subjektai), norintiems Lietuvos Respublikoje naudoti savo pagamintą ar ne Lietuvos Respublikoje pirktą denatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.

Ūkio subjektas, norintis gauti leidimą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu), elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 154 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymo Nr.  K-109 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo”;

1993 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Ūkio subjektas, norintis įsigyti leidimą, Departamentui pateikia:

    1. Nustatytos formos paraišką.

    2. Numatomos gaminti produkcijos techninius dokumentus, jeigu denatūruotas etilo alkoholis bus naudojami gamybos reikmėms.

    3. Skaičiavimus, pagrindžiančius paraiškoje nurodytą denatūruoto etilo alkoholio kiekį.

    4. Ūkio subjekto vadovo įsakymą (potvarkį), kuriame nustatyta denatūruoto etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo ūkio subjekte tvarka.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų duomenis Departamentas patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt), o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje arba, jeigu atitinkamo registro Europos Sąjungos valstybėje narėje nėra arba registre pateikiama informacija nepakankama, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos leidimų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą.

Iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos (www.vrm.lt) gaunama informacija, ar ūkio subjektams, jų vadovams (jeigu jie veikė ūkio subjekto vardu ar dėl jo interesų) nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis,įsiteisėjęs atitinkamas policijos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar ūkio subjektams, jų vadovams (jeigu jie veikė ūkio subjekto vardu ar dėl jo interesų)nėra įsiteisėjęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, o prieš priimant sprendimą išduoti leidimus naudoti denatūruotą etilo alkoholį, kuriam netaikomi akcizai ir kurio naudojimo sritis teisės aktų apribota, - ar ūkio subjektų paraiškose nurodytas etilo alkoholis atitinka teisės aktuose nustatytų etilo alkoholio denatūravimo formulių naudojimosritis ir gali būti atleidžiamas nuo akcizų.

Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (www.vmvt.lt) gaunama informacija, ar nėra įsiteisėjęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Iš Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos (www.cust.lt) gaunama informacija, ar nėra įsiteisėjęs muitinės nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jolita Ignatavičienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 687 33008, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti ūkio subjektui leidimą priimamas ir leidimas išduodamas arba ūkio subjektas raštu informuojamas apie sprendimą neišduoti leidimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą yra 86 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Prašymo pildymo pavyzdys

 

Ūkio subjektai, neturintys galimybės pildyti prašymo internetu ir jį pateikti per Elektroninius valdžios vartus, gali pildyti popierinį prašymą (paraišką) ir jį siųsti paštu, adresu: Šv. Stepono 27A, Vilnius:

Paraiškos forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-14

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau – ūkio subjektai), norintiems Lietuvos Respublikoje pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.

Ūkio subjektas, norintis gauti leidimą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu), elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 154 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. kovo 25 d. įsakymo Nr.  K-109 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo”;

1993 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3199/93 dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Ūkio subjektas, norintis įsigyti leidimą, pateikia:

    1. Nustatytos formos paraišką.

    2. Numatomos gaminti produkcijos techninius dokumentus, jeigu denatūruotas etilo alkoholis bus naudojamas gamybos reikmėms.

    3. Skaičiavimus, pagrindžiančius paraiškoje nurodytą denatūruoto etilo alkoholio kiekį.

    4. Ūkio subjekto vadovo įsakymą (potvarkį), kuriame nustatyta denatūruoto etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo ūkio subjekte tvarka.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų duomenis Departamentas patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt), o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje arba, jeigu atitinkamo registro Europos Sąjungos valstybėje narėje nėra arba registre pateikiama informacija nepakankama, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos leidimų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą.

Iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos (www.vrm.lt) gaunama informacija, ar ūkio subjektams, jų vadovams (jeigu jie veikė ūkio subjekto vardu ar dėl jo interesų) nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis,įsiteisėjęs atitinkamas policijos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar ūkio subjektams, jų vadovams (jeigu jie veikė ūkio subjekto vardu ar dėl jo interesų)nėra įsiteisėjęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, o prieš priimant sprendimą išduoti leidimus pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, kuriam netaikomi akcizai ir kurio naudojimo sritis teisės aktų apribota, - ar ūkio subjektų paraiškose nurodytas etilo alkoholis atitinka teisės aktuose nustatytų etilo alkoholio denatūravimo formulių naudojimosritis ir gali būti atleidžiamas nuo akcizų.

Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (www.vmvt.lt) gaunama informacija, ar nėra įsiteisėjęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Iš Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos (www.cust.lt) gaunama informacija, ar nėra įsiteisėjęs muitinės nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jolita Ignatavičienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 687 33008, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti ūkio subjektui leidimą priimamas ir leidimas išduodamas arba ūkio subjektas raštu informuojamas apie sprendimą neišduoti leidimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą yra 86 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Prašymo pildymo pavyzdys

Ūkio subjektai, neturintys galimybės pildyti prašymo internetu ir jį pateikti per Elektroninius valdžios vartus, gali pildyti popierinį prašymą (paraišką) ir jį siųsti paštu, adresu: Šv. Stepono 27A, Vilnius:

Paraiškos forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-15

2.

Administracinės paslaugos versija

6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau – ūkio subjektai), norintiems Lietuvos Respublikoje pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio gamybos, techninėms reikmėms ar mokslo ir tyrimo darbams.

Ūkio subjektas, norintis gauti leidimą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu), elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Ūkio subjektas, norintis įsigyti leidimą, pateikia:

    1. Nustatytos formos paraišką.

    2. Numatomos gaminti produkcijos techninius dokumentus, jeigu nedenatūruotas etilo alkoholis bus naudojami gamybos reikmėms.

    3. Skaičiavimus, pagrindžiančius paraiškoje nurodytą nedenatūruoto etilo alkoholio kiekį.

    4. Ūkio subjekto vadovo įsakymą (potvarkį), kuriame nustatyta nedenatūruoto etilo alkoholio gavimo, laikymo, apskaitos ir naudojimo ūkio subjekte tvarka.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų duomenis Departamentas patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt), o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje arba, jeigu atitinkamo registro Europos Sąjungos valstybėje narėje nėra arba registre pateikiama informacija nepakankama, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos leidimų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą.

Iš Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos (www.vrm.lt) gaunama informacija, ar ūkio subjektams, jų vadovams (jeigu jie veikė ūkio subjekto vardu ar dėl jo interesų) nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis,įsiteisėjęs atitinkamas policijos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (www.vmi.lt) gaunama informacija, ar ūkio subjektams, jų vadovams (jeigu jie veikė ūkio subjekto vardu ar dėl jo interesų)nėra įsiteisėjęs Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (www.vmvt.lt) gaunama informacija, ar nėra įsiteisėjęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Iš Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos (www.cust.lt) gaunama informacija, ar nėra įsiteisėjęs muitinės nutarimas dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą.

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jolita Ignatavičienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 687 33008, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti ar atsisakyti išduoti ūkio subjektui leidimą priimamas ir leidimas išduodamas arba ūkio subjektas raštu informuojamas apie sprendimą neišduoti leidimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą yra 57 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Prašymo pildymo pavyzdys

Ūkio subjektai, neturintys galimybės pildyti prašymo internetu ir jį pateikti per Elektroninius valdžios vartus, gali pildyti popierinį prašymą (paraišką) ir jį siųsti paštu, adresu: Šv. Stepono 27A, Vilnius:

Paraiškos forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-23

2.

Administracinės paslaugos versija

3

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį papildymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai: pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, naudoti denatūruotą etilo alkoholį, gali būti papildomi, jeigu ūkio subjektas, turintis leidimą,pakeičia patalpų, kuriose laikomi nedenatūruotas ir (ar) denatūruotas etilo alkoholis, adresus ir (ar) papildo naujais patalpų, kuriose laikomi nedenatūruotas ir (ar) denatūruotas etilo alkoholis, adresais.

Ūkio subjektas, norintis papildyti leidimą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu), elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Leidimas papildomas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Ūkio subjektas, norintis papildyti leidimą, pateikia nustatytos formos paraišką.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už leidimo papildymą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jolita Ignatavičienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 687 33008, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas papildyti ar atsisakyti papildyti ūkio subjektui leidimą priimamas ir leidimas papildomas arba ūkio subjektas raštu informuojamas apie sprendimą nepapildyti leidimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui papildyti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava yra:
- už leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio 
papildymą - 14 Eur;
- už leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo 
alkoholį papildymą - 18 Eur;
- už leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį 
papildymą - 18 Eur.
 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas papildyti leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Prašymas papildyti leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Prašymas papildyti leidimą naudoti denatūruotą etilo alkoholį (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

 

Ūkio subjektai, neturintys galimybės pildyti prašymo internetu ir jį pateikti per Elektroninius valdžios vartus, gali pildyti popierinį prašymą (paraišką) ir jį siųsti paštu, adresu: Šv. Stepono 27A, Vilnius:

Paraiškos forma

Paraiškos pildymo pavyzdys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-24

2.

Administracinės paslaugos versija

3

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį patikslinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai: pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, naudoti denatūruotą etilo alkoholį, gali būti patikslinti:

- keičiant leidime nurodytą leidžiamą pirkti ir (ar) naudoti nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį;

- išbraukiant patalpų, kuriose laikomi nedenatūruotas ir (ar) denatūruotas etilo alkoholis, adresus;

- kai keičiasi leidimo duomenys, tiesiogiai nepriklausantys nuo leidimą turinčio ūkio subjekto.

Ūkio subjektas, norintis patikslinti leidimą, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu), elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt) ar Elektroninių valdžios vartų portalą (www.epaslaugos.lt) arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Leidimas patikslinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Ūkio subjektas, norintis patikslinti leidimą, pateikia:

- nustatytos formos paraišką;

- skaičiavimus, pagrindžiančius paraiškoje nurodytą nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį, jeigu prašoma patikslinti leidime nurodytą leidžiamą pirkti ir (ar) naudoti nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio kiekį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonių registravimo duomenis Departamentas patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už leidimo patikslinimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jolita Ignatavičienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 687 33008, el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas patikslinti ar atsisakyti patikslinti ūkio subjektui leidimą priimamas ir leidimas patikslinamas arba ūkio subjektas raštu informuojamas apie sprendimą nepatikslinti leidimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų teisingai ir visiškai užpildytų dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava yra:
- už leidimo pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio 
patikslinimą - 14 Eur;
- už leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo 
alkoholį patikslinimą - 18 Eur;
- už leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį 
patikslinimą - 18 Eur.
Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas patikslinti leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Prašymas patikslinti leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

Prašymas patikslinti leidimą naudoti denatūruotą etilo alkoholį (pildomas tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale)

 

Ūkio subjektai, neturintys galimybės pildyti prašymo internetu ir jį pateikti per Elektroninius valdžios vartus, gali pildyti popierinį prašymą (paraišką) ir jį siųsti paštu, adresu: Šv. Stepono 27A, Vilnius:

Paraiškos forma

Paraiškos pildymo pavyzdys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-14