BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-08

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – Įmonė), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/24854/13222?searchId=0409b25b-6e8e-4bbf-8f06-b412536c89b2) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” ,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką;

2. Dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir (arba) gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

3. Įmonės, kurios yra sudariusios sutartis dėl naudojimosi kitų atestuotų ar akredituotų laboratorijų, įtrauktų į turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą sąrašą, paslaugomis, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, kopiją.

SVARBU. Įmonė, norinti gauti alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka  patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius alkoholio produktų saugos ir kokybės rodiklius, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonės įranga ir patalpos atitinka technologinius reikalavimus; turi atestuotą alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratoriją arba turi sutartį su kita laboratorija, turinčia teisę atlikti alkoholio produktų kokybės tyrimą).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- Juridinių asmenų registre patikrina įmonės, kuri nori gauti licenciją, registravimą ir kitus įmonės duomenis www.registrucentras.lt);

- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (www.vmvt.lt)  duomenų bazėje patikrina ar įmonė, norinti gauti licenciją, yra registruota kaip maisto tvarkymo subjektas.

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus;

- įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius;

- ar įmonės įranga ir patalpos atitinka technologinius reikalavimus;

- ar įmonei išduota Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma;

- ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta VMVT atestuotų ir akredituotų laboratorijų sąrašą;

- ar nebuvo įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją (www.vmi.lt) – iš jos gaunama informacija, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- kreipiasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių http://www.sodra.lt/ - gaunama informacija, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

- Muitinės departamentą ir jos teritorinius skyrius www.muitine.lt:

- gaunama informacija, ar įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos http://www.ird.lt/ - gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

Iš Departamento (www.ntakd.lrv.lt)  administracijos padalinio gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 690) 58 309,

el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. (8 659) 23 844,

el. paštas violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų. Jei pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą - 712 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, rinkliava mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

Įmokos kodas 5753. 

 Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją įmonė turi nurodyti šiuos duomenis: įmonės kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresą, gamybos vietos adresą (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresus, pastato kuriame įrengta gamybos vieta, unikalų numerį, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresus (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų identifikavimo numeris), taip pat pastatų, kuriuose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį, įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą; numatomų gaminti alkoholio produktų ir alkoholinių gėrimų grupes, jų kodus pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą.

Paraiška (pildoma tiesiogiai Elektroninių valdžios vartų portale)

 

Paraiškos pildymo pavyzdys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Informacija apie licencijos išdavimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-08-PP

 1.  

Administracinės paslaugos versija

5

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos (toliau – licencija) papildymas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei, licencija turi būti papildyta:

- naujais sandėlių, kuriuose laikomi ar iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais;

- naujais gamybos vietos adresais;

- naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą.

Įmonė, norinti papildyti licenciją, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

 

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti papildyti licenciją, pateikia Paraišką. 

ir šiuos dokumentus:

1. norint papildyti licenciją, naujais sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais, Departamentui pateikia paraišką;

2. norint papildyti licenciją, naujais gamybos vietos adresais, Departamentui pateikia:

   - paraišką,

   - dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir (arba) gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

 3. norint papildyti licenciją, naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, Departamentui pateikia:

  - paraišką,

  - įmonės, kurios yra sudariusios sutartis dėl naudojimosi kitų atestuotų ar akredituotų laboratorijų, paslaugomis, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, kopiją.

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus.

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- informaciją  (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), ar įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma;

- informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos papildymą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58 309,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel. 8 659 23 844,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

 

Įmokos kodas 5753. 

 
Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos pildymo pavyzdžiai: 

 

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Informacija apie patikslintą licenciją skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-08-PT

 1.  

Administracinės paslaugos versija

5

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos (toliau – licencija) patikslinimas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei licencija gali būti patikslinama:

 - kai įmonė reorganizuojama ar pertvarkoma ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys arba keičiami licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo;

 - išbraukiant gamybos vietų adresus;

 - išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” .

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

1. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Departamentui pateikia:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, keičiamas įmones kodas).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58309,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji s  ąskaita,

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

 įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje patikslinti alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją nurodoma:  įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, turimos licencijos numeris ir jos išdavimo data, bei licencijoje tikslinama informacija.

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai elektroninių valdžios vartų portale)

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būti identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Informacija apie licencijos patikslinimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu:

www. licencijavimas.lt

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-09

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimas (toliau – licencija).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – Įmonė), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” ,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką;

2. Dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir (arba) gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

3. Įmonės, kurios yra sudariusios sutartis dėl naudojimosi kitų atestuotų ar akredituotų laboratorijų, įtrauktų į turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą sąrašą, paslaugomis, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, kopiją.

SVARBU. Įmonė, norinti gauti licenciją turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka  patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius alkoholio produktų saugos ir kokybės rodiklius, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonės įranga ir patalpos atitinka technologinius reikalavimus; turi atestuotą alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratoriją;

Jeigu įmonė laboratorijos neturi, tuomet turi turėti sutartį su kita laboratorija, turinčia teisę atlikti alkoholio produktų kokybės tyrimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- Juridinių asmenų registre patikrina įmonės, kuri nori gauti licenciją, registravimą ir kitus įmonės duomenis www.registrucentras.lt);

- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (www.vmvt.lt)  duomenų bazėje patikrina ar įmonė, norinti gauti licenciją, yra registruota kaip maisto tvarkymo subjektas;

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus;

- įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius;

- ar įmonės įranga ir patalpos atitinka technologinius reikalavimus;

- ar įmonei išduota Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma;

- ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta VMVT atestuotų ir akredituotų laboratorijų sąrašą;

- ar nebuvo įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją (www.vmi.lt) – iš jos gaunama informacija, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- kreipiasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių http://www.sodra.lt/ - gaunama informacija, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

- Muitinės departamentą ir jos teritorinius skyrius www.muitine.lt:

- gaunama informacija, ar įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos http://www.ird.lt/ - gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

Iš Departamento (www.ntakd.lrv.lt)  administracijos padalinio gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 690) 58 309,

el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. (8 659) 23 844,

el. paštas violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų. Jei pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą - 1146 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, rinkliava mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

Įmokos kodas 5753. 

 Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje išduoti licenciją nurodoma:  įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, gamybos vietos adresas ar adresai, pastato, kuriame įrengta gamybos vieta, unikalus numeris, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresai (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų identifikavimo numeris), taip pat pastatų, kuriuose įrengti šie sandėliai, unikalūs numeriai, įmonės vadovo vardas, pavardė, asmens kodas; numatomi gaminti alkoholio produktai ir alkoholinių gėrimų grupės, jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą.

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai elektroninių valdžios vartų portale)

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Informacija apie licencijos išdavimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-09-PP

 1.  

Administracinės paslaugos versija

5

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos (toliau – licencija) papildymas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei, licencija turi būti papildyta:

- naujais sandėlių, kuriuose laikomi ar iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais;

- naujais gamybos vietos adresais;

- naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą.

Įmonė, norinti papildyti licenciją, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

 

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti papildyti licenciją, pateikia Paraišką. 

ir šiuos dokumentus:

1. norint papildyti licenciją, naujais sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais, Departamentui pateikia paraišką;

2. norint papildyti licenciją, naujais gamybos vietos adresais, Departamentui pateikia:

   - paraišką,

   - dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir (arba) gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

 3. norint papildyti licenciją, naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, Departamentui pateikia:

  - paraišką,

  - įmonės, kurios yra sudariusios sutartis dėl naudojimosi kitų atestuotų ar akredituotų laboratorijų, paslaugomis, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, kopiją.

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus.

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- informaciją  (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), ar įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma;

- informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos papildymą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58 309,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel. 8 659 23 844,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

 

Įmokos kodas 5753. 

 
Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje papildyti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją nurodoma:  įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, turimos licencijos numeris ir jos išdavimo data, bei licencijoje papildoma informacija.

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai elektroninių valdžios vartų portale)

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Informacija apie papildytą licenciją skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-09-PT

 1.  

Administracinės paslaugos versija

5

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos (toliau – licencija) patikslinimas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei licencija gali būti patikslinama:

 - kai įmonė reorganizuojama ar pertvarkoma ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys arba keičiami licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo;

 - išbraukiant gamybos vietų adresus;

 - išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/service/24857/13222?searchId=ba28f42a-4778-4d6f-a009-6b1eb6d0352d,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” .

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

1. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Departamentui pateikia:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, keičiamas įmones kodas).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58309,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita,

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

 įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje patikslinti licenciją nurodoma:  įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, turimos licencijos numeris ir jos išdavimo data, bei licencijoje tikslinama informacija.

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai elektroninių valdžios vartų portale)

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būti identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Informacija apie licencijos patikslinimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu:

www. licencijavimas.lt

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-10

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos išdavimas (toliau – licencija).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – Įmonė), Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu),  per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (www.verslilietuva.lt), elektroninėmis ryšio priemonėmis per Elektroninių valdžios vartų portalą (https://www.epaslaugos.lt/portal/service/26027/13222?searchId=d3a73d82-c4e8-40b9-b525-e7bc1d0bbd3a) ar tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau - Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (www.licencijavimas.lt).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” ,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką;

2. Dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir (arba) gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

3. Įmonės, kurios yra sudariusios sutartis dėl naudojimosi kitų atestuotų ar akredituotų laboratorijų, įtrauktų į turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą sąrašą, paslaugomis, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, kopiją.

SVARBU. Įmonė, norinti gauti licenciją turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą dokumentą, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka  patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius alkoholio produktų saugos ir kokybės rodiklius, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonės įranga ir patalpos atitinka technologinius reikalavimus; turi atestuotą alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratoriją;

Jeigu įmonė laboratorijos neturi, tuomet turi turėti sutartį su kita laboratorija, turinčia teisę atlikti alkoholio produktų kokybės tyrimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- Juridinių asmenų registre patikrina įmonės, kuri nori gauti licenciją, registravimą ir kitus įmonės duomenis www.registrucentras.lt);

- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (www.vmvt.lt)  duomenų bazėje patikrina ar įmonė, norinti gauti licenciją, yra registruota kaip maisto tvarkymo subjektas;

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus;

- įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius;

- ar įmonės įranga ir patalpos atitinka technologinius reikalavimus;

- ar įmonei išduota Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma;

- ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta VMVT atestuotų ir akredituotų laboratorijų sąrašą;

- ar nebuvo įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją (www.vmi.lt) – iš jos gaunama informacija, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- kreipiasi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių http://www.sodra.lt/ - gaunama informacija, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

- Muitinės departamentą ir jos teritorinius skyrius www.muitine.lt:

- gaunama informacija, ar įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos http://www.ird.lt/ - gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

Iš Departamento (www.ntakd.lrv.lt)  administracijos padalinio gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 690) 58 309,

el. paštas [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. (8 659) 23 844,

el. paštas violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų. Jei pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą - 1146 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, rinkliava mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

Įmokos kodas 5753. 

 Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje išduoti licenciją nurodoma:  įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, gamybos vietos adresas ar adresai, pastato, kuriame įrengta gamybos vieta, unikalus numeris, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresai (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų identifikavimo numeris), taip pat pastatų, kuriuose įrengti šie sandėliai, unikalūs numeriai, įmonės vadovo vardas, pavardė, asmens kodas; numatomi gaminti alkoholio produktai ir alkoholinių gėrimų grupės, jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą.

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai elektroninių valdžios vartų portale)

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Informacija apie licencijos išdavimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-10-PP

 1.  

Administracinės paslaugos versija

5

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos (toliau – licencija) papildymas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei, licencija turi būti papildyta:

- naujais sandėlių, kuriuose laikomi ar iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais;

- naujais gamybos vietos adresais;

- naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą.

Įmonė, norinti papildyti licenciją, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

 

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti papildyti licenciją, pateikia Paraišką. 

ir šiuos dokumentus:

1. norint papildyti licenciją, naujais sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais, Departamentui pateikia paraišką;

2. norint papildyti licenciją, naujais gamybos vietos adresais, Departamentui pateikia:

   - paraišką,

   - dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir (arba) gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

 3. norint papildyti licenciją, naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, Departamentui pateikia:

  - paraišką,

  - įmonės, kurios yra sudariusios sutartis dėl naudojimosi kitų atestuotų ar akredituotų laboratorijų, paslaugomis, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, kopiją.

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus.

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- informaciją  (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), ar įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma;

- informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos papildymą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58 309,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel. 8 659 23 844,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

 

Įmokos kodas 5753. 

 
Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje papildyti licenciją nurodoma:  įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, turimos licencijos numeris ir jos išdavimo data, bei licencijoje papildoma informacija.

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai elektroninių valdžios vartų portale)

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Informacija apie papildytą licenciją skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-10-PT

 1.  

Administracinės paslaugos versija

5

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos (toliau – licencija) patikslinimas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei licencija gali būti patikslinama:

 - kai įmonė reorganizuojama ar pertvarkoma ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys arba keičiami licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo;

 - išbraukiant gamybos vietų adresus;

 - išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” .

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

1. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Departamentui pateikia:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, keičiamas įmones kodas).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 690 58309,

el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel. 8 658 23844, el. paštas [email protected]

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita,

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

 įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje patikslinti licenciją nurodoma:  įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, turimos licencijos numeris ir jos išdavimo data, bei licencijoje tikslinama informacija.

 

Paraiška (pildoma tiesiogiai elektroninių valdžios vartų portale)

 

Rekomenduojama paraiškos forma

 

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būti identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Informacija apie licencijos patikslinimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu:

www. licencijavimas.lt

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22