BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-08

2.

Administracinės paslaugos versija

4

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – Įmonė), norintis gauti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business?query=Pra%C5%A1ymas+i%C5%A1duoti%2F+papildyti%2F+patikslinti+alaus%2C+alaus+ir+nealkoholini%C5%B3+g%C4%97rim%C5%B3+mi%C5%A1ini%C5%B3+gamybos+licencij%C4%85+ar+i%C5%A1duoti+alaus%2C+alaus+ir+nealkoholini%C5%B3+g%C4%97rim%C5%B3+mi%C5%A1ini%C5%B3+gam,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” ,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”,

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”,

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką;

2. Dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus;

3. Įmonės, gaminančios per metus iki 5000 hektolitrų alaus ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją.

SVARBU. Įmonė, norinti gauti alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus;

- įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 5 000 hektolitrų alaus).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus;

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- įmonės, pateikusios paraišką gauti licenciją, registravimą ir kitus įmonės duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

- valstybės informacinėse sistemose ir registruose patikrina informaciją  (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į:

- Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), kad įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 5 000 hektolitrų alaus).

- ar nebuvo įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- Valstybinę mokesčių inspekciją (www.vmi.lt) – iš jos gaunama informacija, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių http://www.sodra.lt/ - gaunama informacija, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

- Muitinės departamentą ir jos teritorinius skyrius http://www.cust.lt/web/guest/titulinis - gaunama informacija, ar įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos http://www.ird.lt/ - gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

Iš Departamento administracijos padalinio gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel.8 7 066 83 72,

el. paštas violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų. Jei pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą - 712 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, rinkliava mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

Įmokos kodas 5753. 

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją įmonė turi nurodyti šiuos duomenis: įmonės kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresą, gamybos vietos adresą (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresus, pastato kuriame įrengta gamybos vieta, unikalų numerį, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresus (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų identifikavimo numeris), taip pat pastatų, kuriuose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį, įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą; numatomų gaminti alkoholio produktų ir alkoholinių gėrimų grupes, jų kodus pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą.

Paraiškos pildymo pavyzdys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Popierinė licencijos forma neišduodama. Informacija apie licencijos išdavimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-08-PP

 1.  

Administracinės paslaugos versija

4

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos (toliau – licencija) papildymas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei, licencija gali būti papildyta:

- naujais sandėlių, kuriuose laikomi ar iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais;

- naujais gamybos vietos adresais;

- naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą.

Įmonė, norinti papildyti licenciją, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business?query=Pra%C5%A1ymas+i%C5%A1duoti%2F+papildyti%2F+patikslinti+alaus%2C+alaus+ir+nealkoholini%C5%B3+g%C4%97rim%C5%B3+mi%C5%A1ini%C5%B3+gamybos+licencij%C4%85+ar+i%C5%A1duoti+alaus%2C+alaus+ir+nealkoholini%C5%B3+g%C4%97rim%C5%B3+mi%C5%A1ini%C5%B3+gam,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei papildoma naudojantis Licencijų informacine sistema.

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” ;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

1. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais, Departamentui pateikia paraišką (pavyzdys Nr. 1).

2. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais gamybos vietos adresais, Departamentui pateikia:

2.1. paraišką (pavyzdys Nr. 2);

2.2. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

Įmonės, gaminančios per metus iki 5000 hektolitrų alaus ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją.

3. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, Departamentui pateikia:

- paraišką (pavyzdys Nr.3),

SVARBU. Įmonė, norinti papildyti licenciją naujais gamybos vietos adresais ir naujais kodais pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą, turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus;

- įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 5 000 hektolitrų alaus).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus.

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- informaciją  (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), ar įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 5 000 hektolitrų alaus);

- informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos papildymą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel.

8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą - 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

Įmokos kodas 5753. 


 
Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškų pildymo pavyzdžiai:

Nr. 1 – Kai prašoma licenciją papildyti naujais sandėlių, kuriuose bus laikomi ar iš kurių bus  realizuojami alkoholio produktai, adresais;

Nr. 2 – Kai prašoma licenciją papildyti naujais gamybos vietų adresais;

Nr. 3 – Kai prašoma licenciją papildyti naujais alkoholio produktų kodais pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą.

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Popierinė patikslintos licencijos forma neišduodama. Informacija apie patikslintą licenciją skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

/uploads/ntakd/documents/files/Licencijavimas/pavyzdziai/alkoholis/gamyba/pvzL-09-PP1.doc

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-08-PT

 1.  

Administracinės paslaugos versija

4

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos (toliau – licencija) patikslinimas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei licencija gali būti patikslinama:

 - kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą (jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys), kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas);

 - išbraukiant gamybos vietų adresus;

 - išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus. Licencija juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” .

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

 Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Departamentui pateikia:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, keičiamas įmones kodas).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gaunama pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų baze.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel.

8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą - 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita,

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas;

 įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškų pildymo pavyzdžiai:

Nr. 1 – Kai prašoma licenciją patikslinti pasikeitus įmonės rekvizitams;

Nr. 2 – Kai prašoma iš licencijos išbraukti gamybos vietos adresą;

Nr. 3 – Kai prašoma iš licencijos išbraukti sandėlio, kuriame  buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusis sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būti identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Popierinė patikslintos licencijos forma neišduodama. Informacija apie licencijos patikslinimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu:

www. licencijavimas.lt

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-09

2.

Administracinės paslaugos versija

4

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – Įmonė), norintis gauti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo” ;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

Įmonės, gaminančios per metus iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją, ir reikalavimas dėl alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos personalo kvalifikacijos joms netaikomas.

SVARBU. Įmonė, norinti gauti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus;

- įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus;

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- įmonės, pateikusios paraišką gauti licenciją, registravimą ir kitus įmonės duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

- valstybės informacinėse sistemose ir registruose patikrina informaciją  (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į:

- Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), kad įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno);

- ar nebuvo įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- Valstybinę mokesčių inspekciją (www.vmi.lt) – iš jos gaunama informacija, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių http://www.sodra.lt/ - gaunama informacija, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

- Muitinės departamentą ir jos teritorinius skyrius http://www.cust.lt/web/guest/titulinis - gaunama informacija, ar įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos http://www.ird.lt/ - gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

Iš Departamento administracijos padalinio gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų. Jei pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą - 1146 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita,

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas,

 įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją įmonė turi nurodyti šiuos duomenis: įmonės kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresą, gamybos vietos adresą (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresus, pastato kuriame įrengta gamybos vieta, unikalų numerį, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresus (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų identifikavimo numeris), taip pat pastatų, kuriuose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį, įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą; numatomų gaminti alkoholio produktų ir alkoholinių gėrimų grupes, jų kodus pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą.

Paraiškos pildymo pavyzdys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Popierinė licencijos forma neišduodama. Informacija apie licencijos išdavimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-09-PP

 1.  

Administracinės paslaugos versija

4

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų gamybos licencijos (toliau – licencija) papildymas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei licencija gali būti papildyta:

- naujais sandėlių, kuriuose bus laikomi ar iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresais;

- naujais gamybos vietos adresais;

- naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą.

Įmonė, norinti papildyti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei papildoma naudojantis Licencijų informacine sistema..

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” ;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo” .

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo i

1. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais, Departamentui pateikia paraišką (pavyzdys Nr.1).

2. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais gamybos vietos adresais, Departamentui pateikia:

2.1. paraišką (pavyzdys Nr. 2);

2.2. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

Įmonės, gaminančios per metus iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją.

3. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, Departamentui pateikia:

- paraišką (pavyzdys Nr.3).

SVARBU. Įmonė, norinti papildyti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją naujais gamybos vietos adresais ir naujais kodais pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą, turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus;

- įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus.

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- informaciją (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), ar įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno);

- informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos papildymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių skyriaus vedėja,  tel. 8 7066 83 72

el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą -53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

 įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Paraiškų pildymo pavyzdžiai:

Nr. 1 – Kai prašoma licenciją papildyti nauju sandėlio, kuriame bus laikomi ar iš kurio bus realizuojami alkoholio produktai, adresu:

Nr. 2 – Kai prašoma licenciją papildyti nauju gamybos vietos adresu:

Nr. 3 – Kai prašoma licenciją papildyti naujais alkoholio produktų kodais pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą.

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Popierinė papildytos licencijos forma neišduodama. Informacija apie papildytą licenciją skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-09-PT

 1.  

Administracinės paslaugos versija

4

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos (toliau – licencija) patikslinimas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei licencija gali būti patikslinama:

- kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą (kai nesikeičia kiti įmonės atpažinties duomenys), kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas). Licencijos turėtojas apie pasikeitusį pavadinimą, teisinę formą, buveinę pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo duomenų pakeitimo įregistravimo Juridinių asmenų registre privalo pranešti licenciją išdavusiai institucijai;

- išbraukiant gamybos vietų adresus;

- išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir dokumentus, kuriais patvirtinami pasikeitę dokumentai.

Licencija įmonei patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema.

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”.

 

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

1. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Departamentui raštu:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, keičiamas įmonės kodas).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita,

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Paraiškų pildymo pavyzdžiai:

 Nr. 1 – kai prašoma licencijoje pakeisti įmonės rekvizitus;

 Nr. 2 – kai prašoma iš licencijos išbraukti gamybos vietos adresą;

Nr. 3 – kai prašoma iš licencijos išbraukti sandėlio , kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Popierinė patikslintos licencijos forma neišduodama. Informacija apie patikslintą licenciją skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-10

2.

Administracinės paslaugos versija

4

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – Įmonė), norintis gauti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo” ;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo”.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, pateikia:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

Įmonės, gaminančios per metus iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją, ir reikalavimas dėl alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos personalo kvalifikacijos joms netaikomas.

SVARBU. Įmonė, norinti gauti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licenciją turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus;

- įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą prašymą nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus;

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- įmonės, pateikusios paraišką gauti licenciją, registravimą ir kitus įmonės duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt);

- valstybės informacinėse sistemose ir registruose patikrina informaciją  (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į:

- Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), kad įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno);

- ar nebuvo įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- Valstybinę mokesčių inspekciją (www.vmi.lt) – iš jos gaunama informacija, ar įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių http://www.sodra.lt/ - gaunama informacija, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

- Muitinės departamentą ir jos teritorinius skyrius http://www.cust.lt/web/guest/titulinis - gaunama informacija, ar įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio muitinės nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar įmonės vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai;

- Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos http://www.ird.lt/ - gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, sprendimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

Iš Departamento administracijos padalinio gaunama informacija, ar nebuvo, įmonei arba jos vadovams ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) įsiteisėjusio Departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, taip pat falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, ar vadovas nėra ar nebuvo įmonių, kuriose nustatyta atvejų, kai buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai, neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovai.

- Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos išdavimą gaunama iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai įformintų dokumentų. Jei pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą - 1146 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita,

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas,

 įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje įsigyti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licenciją įmonė turi nurodyti šiuos duomenis: įmonės kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, telefono numerį, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresą, gamybos vietos adresą (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresus, pastato kuriame įrengta gamybos vieta, unikalų numerį, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresus (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų identifikavimo numeris), taip pat pastatų, kuriuose įrengti šie sandėliai, unikalų numerį, įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą; numatomų gaminti alkoholio produktų ir alkoholinių gėrimų grupes, jų kodus pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą.

Paraiškos pildymo pavyzdys.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Popierinė licencijos forma neišduodama. Informacija apie licencijos išdavimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-10-PP

 1.  

Administracinės paslaugos versija

4

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus,  gamybos licencijos (toliau – licencija) papildymas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei licencija gali būti papildyta:

- naujais sandėlių, kuriuose bus laikomi ar iš kurių bus realizuojami alkoholio produktai, adresais;

- naujais gamybos vietos adresais;

- naujais alkoholio produktų kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą.

Įmonė, norinti papildyti licenciją elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei papildoma naudojantis Licencijų informacine sistema.

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” ;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-617 „Dėl laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo”;

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo” .

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

1. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių realizuojami alkoholio produktai, adresais, Departamentui pateikia paraišką (pavyzdys Nr.1).

2. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais gamybos vietos adresais, Departamentui pateikia:

2.1. paraišką (pavyzdys Nr. 2);

2.2. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad alkoholio produktų kokybės tyrimų laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus.

Įmonės, gaminančios per metus iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją.

3. Įmonė, norinti papildyti licenciją, naujais kodais pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, Departamentui pateikia:

- paraišką (pavyzdys Nr.3).

SVARBU. Įmonė, norinti papildyti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licenciją naujais gamybos vietos adresais ir naujais kodais pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą, turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad

- įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus;

- įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina:

- ar alkoholio produktų gamybos įmonės kokybės tyrimo laboratorijos ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamintojų personalo kvalifikacijos reikalavimus.

- informaciją, ar laboratorija, su kuria įmonė sudaro sutartį dėl alkoholio produktų kokybės tyrimų, yra įtraukta į Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašą;

- informaciją (o jos neaptikęs raštu elektroninėmis priemonėmis ar laišku) kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą http://vmvt.lt/ prašydamas pateikti informaciją), ar įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius; įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno);

- informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos papildymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių skyriaus vedėja,  tel. 8 7066 83 72,

el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos papildymą -53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita:

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

 įmokos kodas 5753.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Paraiškų pildymo pavyzdžiai:

Nr. 1 – Kai prašoma licenciją papildyti nauju sandėlio, kuriame bus laikomi ir (ar) iš kurio bus realizuojami alkoholio produktai, adresu;

Nr. 2 – Kai prašoma licenciją papildyti nauju gamybos vietos adresu;

Nr. 3 – Kai prašoma licenciją papildyti naujais alkoholio produktų kodais pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą.

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Popierinė papildytos licencijos forma neišduodama. Informacija apie papildytą licenciją skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 1.  

Administracinės paslaugos kodas

L-10-PT

 1.  

Administracinės paslaugos versija

4

 1.  

Administracinės paslaugos pavadinimas

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus,  gamybos licencijos (toliau – licencija) patikslinimas.

 1.  

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonei licencija gali būti patikslinama:

- kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą (kai nesikeičia kiti įmonės atpažinties duomenys), kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas). Licencijos turėtojas apie pasikeitusį pavadinimą, teisinę formą, buveinę pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo duomenų pakeitimo įregistravimo Juridinių asmenų registre privalo pranešti licenciją išdavusiai institucijai;

- išbraukiant gamybos vietų adresus;

- išbraukiant sandėlio, kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (www.verslovartai.lt), arba elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt/portal/business,

arba tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas) pateikia paraišką ir dokumentus, kuriais patvirtinami pasikeitę dokumentai.

Licencija įmonei patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema.

 1.  

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas ;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo”.

 

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos Departamentui turi pateikti asmuo

1. Įmonė, norinti patikslinti licenciją, Departamentui raštu:

1. Paraišką.

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pateikiami, kai keičiasi įmonės buveinė, teisinė forma ar pavadinimas, keičiamas įmonės kodas).

 1.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įmonės pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas tikrina įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

Informaciją apie sumokėtą valstybės rinkliavą už licencijos patikslinimą gauna iš Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazės.

 1.  

Administracinės paslaugos teikėjas

Rita Vaitiekūnaitė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 7066 83 78,

el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,  tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas per 15 darbo dienų nuo paraiškos ir dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 1.  

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 53 Eur. 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita,

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas;

LT74 4010 0510 0132 4763 – AB DnB Nord bankas;

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas;

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas;

LT74 7400 0000 0872 3870 – Danske bank A/S Lietuvos filialas;

LT12 2140 0300 0268 0220 – Nordea bank AB Lietuvos skyrius;

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB Swedbank;

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

įmokos kodas 5753.

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

 1.  

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

Paraiškų pildymo pavyzdžiai:

Nr. 1 – kai prašoma licencijoje pakeisti įmonės rekvizitus;

Nr. 2 – kai prašoma iš licencijos išbraukti gamybos vietos adresą;

Nr. 3 – kai prašoma iš licencijos išbraukti sandėlio , kuriame buvo laikomi ir iš kurio buvo realizuojami alkoholio produktai, adresą.

 1.  

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

 1.  

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad galima būtų identifikuoti elektroninį parašą ir paraišką pateikusį asmenį.

Popierinė patikslintos licencijos forma neišduodama. Informacija apie patikslintą licenciją skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public

 1.  

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-03