Ataskaitų formos

 

Alkoholio produktai:

Ataskaitos teikiamos pildant elektronines ataskaitų formas ATASKAITOS.NTAKD.LT

Alkoholinių gėrimų gamybos ir realizavimo ataskaitų pildymo tvarkos aprašas

Alkoholinių gėrimų gamybos ir realizavimo ataskaitos pildymo instrukcija

Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo ataskaitų pildymo aprašas

Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ataskaitų pildymo instrukcija

Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio panaudojimo ataskaitų pildymo instrukcija

 

Tabako gaminiai:

Ataskaitos teikiamos pildant elektronines ataskaitų formas ATASKAITOS.NTAKD.LT

Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ir tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų pildymo tvarkos aprašas

Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaitos pildymo instrukcija

Tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitos pildymo instrukcija

 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai):

Ataskaitos teikiamos PTAKIS sistemoje adresu: www.ptakis.lt

 

Į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąraša įtrauktos medžiagos:

Ataskaitos teikiamos PTAKIS sistemoje adresu: www.ptakis.lt

 


Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Paslaugos“ srityje „Ataskaitų formos“ atsakinga Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8 5) 266 80 91 el. p. violeta.verseckiene@ntakd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-01