Trumpai apie kaitinamuosius tabako gaminius

Data

2020 06 09

Įvertinimas
0
world-health-organization-vector-logo.png

Nepaisant neigiamų tradicinių tabako gaminių vartojimo padarinių, šiuolaikinėje visuomenėje naujus iššūkius kelia nauji tabako gaminiai, tokie kaip, kaitinamieji tabako gaminiai (angl. Heated tobacco products), elektroninės cigaretės ir kt.

Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) teigimu, kaitinamieji tabako gaminiai – naujai atsirandanti tabako gaminių klasė, kuri yra pateikiama, kaip potencialiai saugesnė ar kelianti mažesnes rizikas. Nepaisant to, šiuo metu nėra pakankamai įrodymų, kad šie gaminiai būtų mažiau kenksmingi nei cigaretės, o susirūpinimą kelia tiek ilgalaikis, tiek trumpalaikis kaitinamųjų tabako gaminių poveikis tiek juos vartojančio asmens, tiek aplinkinių sveikatai.

PSO, reaguodama į kaitinamųjų tabako gaminių vartojimo klausimo aktualumą, išleido leidinį, kuriame pateikiama trumpa, turimais įrodymais pagrįsta informacija apie sudedamąsias minėtų gaminių dalis, išskiriamų garų sudėtį ir poveikį sveikatai; pateikiamos šių gaminių reguliavimo galimybės. Leidinyje nurodoma, jog:

  • Vyriausybės turėtų nustatyti naujų tabako gaminių, įskaitant kaitinamuosius tabako gaminius, vertinimo sistemą prieš jiems patenkant į rinką. Kaitinamųjų tabako gaminių rinkodara neturėtų būti leidžiama, nebent yra patikimų įrodymų, jog produktas yra mažiau kenksmingas nei cigaretės.
  • Vyriausybės, negalinčios riboti kaitinamųjų tabako gaminių įvedimo į savo rinkas ar priimti sprendimų, susijusių su šių gaminių rinkodara, turėtų užtikrinti, kad tabako pramonė negalėtų daryti įtakos šių klausimų sprendimui.
  • Kaitinamieji tabako gaminiai turėtų būti apmokestinami panašiai kaip ir kiti tabako gaminiai – vadovaujantis PSO sistemos šalių konferencijos dėl Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sprendimu FCTC/COP8(22) (29).
  • Svarbu visapusiškai stebėti ne tik rinkos pokyčius, bet ir kaitinamųjų tabako gaminių vartojimą, į apklausas įtraukiant su šių gaminių vartojimu susijusius klausimus.

Su visu leidiniu susipažinti galite čia