Seime įvyko spaudos konferencija, skirta Narkotikų kontrolės komisijų veiklos įgyvendinimui apžvelgti

Data

2020 06 08

Įvertinimas
1
foto.jpg

Šiandien Lietuvos Respublikos Seime vyko spaudos konferencija, skirta apžvelgti savivaldybių Narkotikų kontrolės komisijų veiklos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje įgyvendinimą 2019 m. Spaudos konferencijoje dalyvavo Seimo priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė Laimutė Matkevičienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius dr. Renaldas Čiužas, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas dr. Mindaugas Sinkevičius, Švenčionių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė Jolanta Jurkuvėnienė ir Trakų rajono merės pavaduotoja Marija Puč.

Konferencijos metu buvo pristatyti naujausi Departamento atliktos apklausos rezultatai apie Narkotikų kontrolės komisijų vykdomą veiklą savivaldybėse bei aptarti kylantys iššūkiai. Apklausos rezultatai parodė, kad 2019 m. jau minėtas Komisijas yra įsteigusios ir veiklą vykdo 34 savivaldybės, 9 savivaldybėse Komisijos yra įsteigtos, bet jokios veiklos nevykdo, 4 savivaldybėse komisijų nėra, tačiau planuojama jas įsteigti, o 13 savivaldybių Komisijų iš viso nėra įsteigusios, tačiau psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos funkcijas vykdyti yra pavedusios kitoms savivaldybėje veikiančioms Komisijoms. Iš jau minėtų 34 savivaldybių, kuriose Komisijos veikia,  26 savivaldybėse Narkotikų kontrolės komisijų veikla buvo neaktyvi. Departamentas, atsižvelgdamas į Komisijų narių išsakytus poreikius, kokios mokymų temos jiems būtų aktualios, šiais metais numato organizuoti dvejus regioninius mokymus, su tikslu didinti specialistų kompetencijas psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir prevencijos klausimais.

Švenčionių rajono ir Trakų rajono savivaldybių atstovės pasidalino patirtimi apie vykdomas Narkotikų kontrolės komisijos veiklas įgyvendinant psichoaktyviųjų medžiagų paklausos mažinimo priemones.

Renginio metu buvo aptartas glaudesnio Departamento ir savivaldybių bendradarbiavimo poreikis siekiant, kad savivaldybėse būtų rengiamos ir vykdomos psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonės bei užtikrinti, kad psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos programos taptų ne vien politiniais, bet ir praktiniais dokumentais bei atitiktų nacionalinės politikos tikslus ir uždavinius. Tik dirbant drauge galima pasiekti, kad Lietuva taptų sveikesne ir saugesne visuomene, kurioje  kiekvienam žmogui yra siekiama padėti išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos ar ją sumažinti, rūpintis savo, šeimos ar bendruomenės narių sveikata bei gerove.

Departamentas kviečia susipažinti su „Savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų veiklos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje įgyvendinimo 2019 m. apžvalga“.