Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas dėl dalyvavimo Europos švirkštų surinkimo ir analizės projekte

Data

2020 06 10

Įvertinimas
1
2.jpg

Pirmadienį Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir Naujosios Vilnios poliklinikos vadovai Renaldas Čiužas bei Ernestas Petrulis pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl dalyvavimo Europos švirkštų surinkimo ir analizės projekte (angl. European syringe collection & analysis enterprise, ESCAPE).

Departamentas jau antrus metus iš eilės dalyvauja Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo Reitox Prancūzijos nacionalinio centro ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro koordinuojamame ESCAPE projekte, kurio rėmuose organizuojama 4-oji narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo panaudotų švirkštų, surinktų žemo slenksčio paslaugų teikimo vietose, likučiuose kampanija. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti, kokias psichoaktyviąsias medžiagas iš tikrųjų vartoja Vilniaus miesto švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, kokios yra vartojamų medžiagų kombinacijos, vartojimo tendencijos, o taip pat gauti objektyvią informaciją apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, įvertinti pakartotinai naudojamų švirkštų mastą. Šis tyrimas papildys jau turimus stebėsenos duomenis bei suteiks informacijos apie narkotikų vartojimo situaciją Vilniaus mieste, kuria  remiantis galima planuoti reikiamas atsako priemones. Tyrimas vykdomas trijose žemo slenksčio paslaugų teikimo vietose Vilniuje.

Vykdant 4-ąją ESCAPE kampaniją, Departamentas bendradarbiauja su Naujosios Vilnios poliklinika, kuri teikia mobilias žemo slenksčio paslaugas pagal projektą „Žemo slenksčio mobilių paslaugų teikimas Vilniaus miesto savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0003 švirkščiamųjų narkotikų vartotojams penkiose Vilniaus miesto vietose, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Panaudoti švirkštai bus renkami Stoties ir Kirtimų teritorijose.

Švirkštų surinkimo ir ištyrimo projekte antrus metus Departamentas bendradarbiauja su ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“ - Demetros analizei pateikti švirkštai bus iš trečiosios surinkimo vietos.

2019 m. vykdyto tyrimo rezultatai parodė, kad Vilniaus miesto švirkščiamųjų narkotikų vartotojai dažniausiai vartojo metadodo, karfentanilio ir pagalbinės medžiagos – difenhidramino mišinį. 81 proc. tirtų švirkštų buvo nustatytas metadonas, 29 proc. - karfentanilis  ir 93 proc. – difenhidraminas. Heroinas buvo aptiktas tik viename švirkšte. Tyrimo rezultatai parodė, kad Vilniaus švirkščiamųjų narkotikų vartotojai daugeliu atvejų vartoja tą patį mišinį, kuris dėl karfentanilio stipraus poveikio gali tapti mirtino perdozavimo priežastimi.

2019 m. rezultatų palyginimai tarp ESCAPE projekte dalyvavusių Europos miestų 3-osios kampanijos metu,  bus paskelbti Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro rengiamoje publikacijoje.