Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamos pagrindinės žinutės apie elektronines cigaretes

Data

2020 06 11

Įvertinimas
0
world-health-organization-vector-logo.png

Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) atkreipia šalių dėmesį, kad formuojant elektroninių cigarečių (elektroninės nikotino ir be nikotino tiekimo sistemos) kontrolės ir prevencijos politiką būtų taikomi mokslu grįsti įrodymai, siekiant sumažinti rūkymo keliamą žalą sveikatai bei el. cigarečių vartojimo paplitimą ypatingai tarp jaunų, anksčiau niekada nerūkusių asmenų. Anot PSO, tinkamas el. cigarečių teisinis reguliavimas užtikrintų sveikesnę visuomenę. 

Susirūpinimą kelia didėjantis jaunų asmenų, rūkančiųjų el. cigaretes, paplitimas. Nors ilgalaikio jų vartojimo pasekmės sveikatai dar nėra pakankamai ištirtos, tačiau vienareikšmiškai elektroninės cigaretės žalingos jauniems asmenims, nėščioms moterims ar suaugusiems, kurie niekada nerūkė. Šiuo metu elektronines cigaretes yra uždraudusios 30 šalių. Todėl šių produktų teisinis reguliavimas labai svarbus, siekiant apsaugoti gyventojus, o ypatingai jaunus asmenis, nepilnamečius, kurie yra pagrindinė tabako pramonės tikslinė grupė, į kurią nukreiptos šių produktų reklamos ir rinkodaros strategijos.

Tyrimų duomenys rodo, kad jauni asmenys dažniau nei suaugę asmenys reguliariai rūko el. cigaretes. Pastebima, kad svarbų vaidmenų  pasirenkant rūkyti el. cigaretes ar pereinant nuo įprastų tabako gaminių prie el. cigarečių vaidina aromatizuoti skysčiai, kurie suteikia įvairius skonius, tokius kaip cukraus vatos, guminukų, vaisių, reišutų, kavos ar pan. Rinkoje parduodamų el. cigarečių skysčių galima rasti virš 15 000 unikalių skonių. Jauniems asmenims viena iš svarbiausių motyvacijų pasirenkant el. cigaretes ir yra aromatų ir skonių pasirinkimo didelės galimybės. Tyrimai rodo, kad aromatizuotus skysčius daugiau renkasi jauni asmenys bei anksčiau neturėję rūkymo patirties.

PSO nurodo, jog el. cigarečių teisinis reguliavimas yra būtinas ir siūlo šalims apsvarstyti šių galimų priemonių taikymą:

  • uždrausti arba apriboti el. cigarečių reklamą, rėmimą, reguliuoti pardavimo kanalus (įskaitant internetinę prekybą), įstatymais numatyti minimalų el. cigarečių įsigijimo / pardavimo amžių ir užtikrinti jo kontrolę;  
  • reglamentuoti el. cigaretes kaip medicininės paskirties prekes / produktus ir leisti jų rinkodarą tik tada, jei tai bus moksliškai įrodyta;
  • siekiant kuo labiau sumažinti riziką asmenų, kurie vartoja el. cigaretes, sveikatai, standartizuoti:
  • prietaisų ir el. cigarečių komponentų gamybą;
  • el. cigarečių skysčių turinį, siekiant uždrausti tokius ingredientus, kaip kancerogenai, mutagenai ar reprotoksinai, kurie palengvina įkvėpimą arba nikotino įsisavinimą ir tokius priedus, kaip aminorūgštys, kofeinas, dažikliai, nepakeičiamos riebiosios rūgštys, gliukuronolaktonas, probiotikai, taurinas, vitaminai ir mineralinės maistinės medžiagos;
  • el. cigarečių skysčių įpakavimą, kuris būtų sunkiai atidaromas vaikams, bei įvedant ženklinimą, siekiant informuoti vartotojus apie priklausomybę nuo nikotino.  
  • mažinti riziką sveikatai tų asmenų, kurie nerūko, uždraudžiant rūkyti el. cigaretes visose vidaus patalpose arba ten, kur draudžiama rūkyti, kol neįrodyta, kad išgarinamas aerozolis nekelia pavojaus aplinkinių žmonių sveikatai;
  • riboti el. cigarečių aromatizuotus skysčius, siekiant sumažinti jaunų žmonių motyvaciją rinktis el. cigaretes dėl skonių;
  • atsižvelgiant į nuolatinę rinkos dinamiką, nepaprastai svarbu šalims vertinti el. cigarečių  vartojimo įpročius, stebėti el. cigarečių rinką ir atlikti teisinio reguliavimo poveikio kainoms ir vartojimo įpročiams vertinimą.

Daugiau informacijos čia