exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Naujausia nuotekų tyrimo informacija atskleidžia narkotikų vartojimo įpročius 68 Europos miestuose, tarp jų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ir rodo augantį stimuliantų populiarumą

Data

2020 03 13

Įvertinimas
1
89294855_2848169925271016_8142994896404348928_o.png

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras kartu su Europos vandens nuotekų tyrimų grupe  (the Sewage Analysis Core Group Europe - SCORE) paskelbė naujausius Europos miestų nuotekų tyrimų rezultatus. Projektas, analizuojantis gyventojų narkotikų vartojimo įpročius, apėmė 49 milijonų gyventojų, 23 Europos šalis, 68 Europos miestus, tarp jų – Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. 2019 m. tyrimas rodo visoje Europoje stimuliuojančių narkotikų koncentracijų padidėjimą nuotekose, lyginat su 2018 m. duomenimis.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas pateikė Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos nuotekų mėginius projekto vykdytojų SCORE laboratorijai Belgijoje. Nuotekų mėginiai reprezentuoja beveik 1 milijono gyventojų populiaciją, gyvenančią šiuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose, ir kurie naudojasi centralizuotu vandentiekiu. Nuo Santjago de Compastelo iki Nikosijos, nuo Kauno iki Barselonos, visą savaitę kovo mėnesį buvo renkami nuotekų sudėtiniai paros mėginiai, kuriuose buvo ieškoma nelegalių stimiuojančių narkotikų - amfetamino, kokaino, MDMA (ekstazis) ir metamfetamino metabolitų - skilimo produktų. 

2019 m. tyrimas parodė tolesnį kokaino vartojimo augimą, lyginant su 2018 m. duomenimis.  Kokaino koncentracijų augimas nuotekų mėginiuose užfiksuotas 2016 m. ir nuo to laiko nuolat auga daugumoje miestų. Didžiausios kokaino likučių koncentracijos nustatytos Vakarų ir Pietų Europos miestuose, ypatingai Belgijos, Nyderlandų, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės. Labai mažos koncentracijos aptinkamos daugumoje Rytų Europos miestų, tačiau rezultatai rodo kokaino likučių augimą.

21 mieste iš 41 dalyvavusių tyrime 2018 m. ir 2019 m., nustatytas amfetamino likučių augimas su dar didesnės koncentracijomis savaitgaliais (nuo penktadienio iki pirmadienio) nei darbo dienomis. Amfetamino koncentracijų padidėjimas savaitgaliais, rodo augantį amfetamino vartojimą pasilinksminimo tikslais, lyginant su ankstesniais rezultatais. Amfetamino pasiskirstymas ryškiai svyravo tarp tiriamųjų miestų: aukštos koncentracijos Šiaurės ir Rytų Europoje ir daug mažesnės koncentracijos Pietų Europos miestuose.

Didžiausios MDMA koncentracijos buvo aptiktos Belgijos, Vokietijos ir Nyderlandų miestuose. Tyrimas rodo, kad MDMA koncentracijos augo daugumoje miestų ir patvirtina, kad MDMA nebėra populiarus tik tarp atskiroms subkultūroms priklausančių asmenų, tačiau yra vartojamas platesnio rato jaunų asmenų pasilinksminimų vietose. Daugumoje šalių didesniuose miestuose MDMA koncentracijos buvo didesnės nei mažesniuosiuose miestuose. Taip pat daugiau nei ¾ miestų ekstazio koncentracijos buvo didesnės savaitgaliais nei darbo dienomis. Tai rodo vyraujančią MDMA vartojimo pasilinksminimo tikslais tendenciją.

Metamfetaminas, apskritai, vartojamas nedaug ir tradiciškai  Čekijoje ir Slovakijoje, dabar yra nustatomas ir Kipre, Rytų Vokietijoje, Ispanijoje ir keliose Šiaurės Europos šalyse (Danijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Norvegijoje). 17-oje miestų iš 42 dalyvavusių tyrime 2018 m. ir 2019 m., nustatytas metamfetamino likučių augimas. Kitose vietose koncentracijos labai žemos arba nereikšmingos.

Nuo 2017 m. nuotekų tyrime dalyvauja UAB „Vilniaus vandenys“, o nuo 2018 m. - UAB „Kauno vandenys“ ir AB „Klaipėdos vanduo“, todėl jau galime palyginti ir matyti kaip keitėsi narkotinių medžiagų likučių koncentracijos nuotekose trijuose Lietuvos miestuose. 

2019 m. narkotikų vartojimo tendencijos trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose šiek tiek keitėsi, lyginant su praeitų metų rezultatais: didžiausi kokaino ir MDMA koncentracijos savaitės dienų vidurkiai nustatyti Klaipėdoje, o amfetamino ir metamfetamino – Kaune. Tuo tarpu 2018 m. didžiausios kokaino, amfetamino ir MDMA koncentracijos buvo nustatytos Klaipėdoje, o metamfetamino - Kaune.

Kokaino vartojimas augo visuose trijuose miestuose. Didžiausias augimas stebimas Klaipėdoje (40 proc.) ir Vilniuje (52 proc.). Lietuva, kaip Šiaurės - Rytų Europos šalis išsiskiria nedideliu kokaino vartojimo paplitimu tarp kitų Europos šalių.

 

Savaitgalį išaugo kokaino vartojimas visuose miestuose apie du kartus, lyginant su kokaino vartojimu darbo dienomis.

Visuose trijuose miestuose fiksuotas apie 50 proc. MDMA vartojimo augimas, lyginant su 2018 m. rezultatais. Tiek Klaipėdoje, tiek Vilniuje yra panašus MDMA vartojimas, Kaune - šiek tiek mažesnis.

 

MDMA vartojimo įpročiai skiriasi savaitės bėgyje: darbo dienomis jis yra nedidelis, o savaitgaliais kelis kartus išauga. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, pasitvirtina tendencija, kad MDMA tapo populiarus pasilinksminimų metu savaitgaliais. Savaitgalį MDMA vartojimas Vilniuje augo beveik 3 kartus ir aplenkė Klaipėdą bei pasiekė 11 poziciją tarp tyrime dalyvavusių 68  Europos miestų. Tuo tarpu Klaipėda yra 9 pozicijoje pagal MDMA vartojimą darbo dienomis.

Iš trijų Lietuvos miestų, Kaune buvo nustatytos didžiausios amfetamino koncentracijos, kurios išaugo net 3 kartus nuo 2018 m. Vilniuje taip pat stebimas amfetamino likučių nuotekose augimas, lyginant su 2018 m. duomenimis  – 2 kartus.

 

Savaitgalį Vilniuje ir Kaune amfetamino vartojimas nustatytas didesnis nei darbo dienomis. Kaune savaitgalį amfetamino vartojimas ūgteli 2,5 karto. Toks amfetamino koncentracijos mėginiuose augimas gali rodyti, kad šiame mieste savaitgaliais amfetaminas taip pat yra populiarus pasilinksminimo narkotikas.

Nors metamfetamino likučių koncentracijos miestų nuotekose mažėjo, tačiau šios medžiagos vartojimas yra didelis lyginant su kitais  Europos miestais: Kaunas buvo 12 miestas, o Vilnius – 16 tarp 68 tyrime dalyvavusių Europos miestų.

Metamfetamino vartojimas išlieka stabilus visomis savaitės dienomis – tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais, galimai parodantis rizikos grupės metamfetaminą vartojančių asmenų populiacijos vartojimą.

 

Metamfetamino likučių koncentracijų  sumažėjimas ir amfetamino koncentracijų augimas net 3 kartus, galimai rodo, kad metamfetaminą Kauno mieste pakeitė amfetaminas.

Epidemiologija, grįsta nuotekų tyrimu, yra sparčiai besivystanti mokslo sritis, kuri padeda nustatyti nelegalių narkotikų vartojimo tendencijas populiacijoje beveik realiu laiku. Žinant susidarančių nuotekų šaltinį, pvz., iš kur atiteka nuotekos į nuotekų valymo įrenginius, mokslininkai gali įvertinti bendruomenėje naudojamų narkotikų kiekį, matuodami neteisėtų narkotikų ir jų metabolitų kiekį.

Daugiau informacijos: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2757/POD_Wastewater%20analysis_update2020.pdf